Ny finans-løsning kan demokratisere investeringsmarkedet

Oppstartsselskapet Unlisted AS tilbyr en plattform for finans som skal bremse ulikhetseksplosjonen hvor de rike bare blir rikere og rikere. Bedriften er nytenkende på flere måter og har blant annet fått hjelp av finansstudenter ved Universitetet i Stavanger til å planlegge veien videre.

Published Sist oppdatert
Studentene som leverte markedsføringsplan og strategiplan for oppstartsbedriften Unlisted, gikk til topps i InGenious-konkurransen hvor studentene løser reelle utfordringer fra bedriftene. Foto: UiS / Eirik Knutsen

Utgangspunktet til det nystartede stavangerbaserte selskapet Unlisted AS er at verdiskapingen som skjer via unoterte selskaper – selskaper som ikke er på børsen – må deles på flere. Visjonen til selskapet er å demokratisere entreprenørskap og verdiskaping. Det vil si hjelpe flere entreprenører og bedrifter til å lykkes, samt la flere få eierskap i og ta del i verdiskapingen som skjer i samfunnet.

– Den største verdiskapningen skjer i det unoterte markedet. De rike har best tilgang til dette markedet og er dermed posisjonert til å øke verdiene sine ytterligere. Når selskapet er gått på børs – og dermed tilgjengelig for alle, er mye av denne verdiskapingen allerede tatt ut, forklarer Fredrik Harestad, medeier og daglig leder av Unlisted.

Harestad peker på at dette er en viktig grunn til at de rike blir rikere og drar ifra resten.

– Dette er en global trend. 5 prosent av de rikeste eier 85 prosent av verdens aksjer og av overnevnte grunner så er dette en selvforsterkende effekt som vil fortsette å øke ulikhetene. Det er udemokratisk og et stort, globalt samfunnsproblem, sier Harestad.

– I tillegg er det flere store makroøkonomiske trender som forsterker dette ytterligere. Økt automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil finansielt sett gagne de som eier bedriftene, ikke arbeidstakere, påpeker Harestad.

Ulikhetseksplosjon

I boka Kapitalen i det 21. århundre (2014) beskriver den franske samfunnsøkonomen Thomas Piketty hvordan ulikheten vokser over tid og hvordan velstand hoper seg opp på få hender.

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå  (SSB) Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundret, der forskerne  har hentet inn tall og beregninger på eieres andel av tilbakeholdte overskudd i private selskaper, konkluderer med at vi står overfor en ulikhetseksplosjon.

Når det gjelder inntektsulikhet i Norge har den økt med 36 prosent mer enn man tidligere har trodd fra 2001 til 2018. SSB-rapporten viser også vesentlig større ulikhet i formue når man tar inn markedsverdien av unoterte selskaper.

Vil gi flere tilgang til det unoterte markedet

– Hvermannsen har ikke tilgang til det unoterte markedet. Vi ønsker å gi flere tilgang til å eie aksjer i spennende og unoterte selskaper. Men for å lykkes med det, så er vi nødt til å løse konkrete problemer i dette markedet først.

Unlisted skal både gjøre det lettere for flere å investere i nye selskaper og ta del i avkastningen, og gjøre det lettere for entreprenører å etablere, strukturere og hente kapital til nye bedrifter. 

– Vi utvikler en finansplattform som skal gi et godt grunnlag for en bedre type eierskapsstruktur og eierskapsnettverk. Den ene målgruppen for plattformen er entreprenører, oppstarts-selskaper og små og mellomstore bedrifter. På den andre siden investorer og eiere i disse selskapene.

Unlisted er et helt nytt selskap og selv i tidligfase av selskapsutviklingen. På ett år har oppstartsselskapet vokst til seks faste og to konsulenter og jobber nå med å øke organisasjonen ytterligere. Finans-plattformen er foreløpig ikke lansert, men det jobbes hardt for å komme i mål med.  

Samarbeid med akademia og studenter

På veien fram mot lanseringen har Unlisted benyttet seg av Universitetet i Stavanger sitt InGenious-program der studenter får bryne seg på reelle utfordringer fra bedrifter ved å lage markedsanalyser, forretningsplaner og strategier for bedriftene

To masterstudenter i anvendt finans ved Handelshøgskolen ved UiS, Sigve Kalve Klepsvik og Tung Le, har kartlagt utfordringene og funnet vinningspunktene for aksjeforvaltningen og forvaltningen av eierskapet til oppstartsbedrifter. I tillegg har de laget en markedsføringsplan og en strategiplan for modulen Unlisted jobber med.

– Vi fikk bekreftet at Unlisted-ideen er nyttig og ettertraktet i markedet. I prosessen fikk vi veldig god innsikt i hvilke utfordringer oppstartsbedrifter har, og vi virkelig ønsker at disse lykkes, forteller Klepsvik. Han jobber til daglig i Marine Technologies i Egersund. Med en master fra Handelshøgskolen UiS tar han sikte på å jobbe innenfor finanssektoren i framtiden.

– Vi gikk ut til markedet, snakket med oppstartsbedrifter, som i dette tilfellet er de potensielle kundene til Unlisted, og identifiserte hva som er utfordringene og gevinstene. Vi fikk bekreftet at forretningsplanen vi jobbet med var relevant for dette markedet og vi kom med forslag til hvordan Unlisted kan gå fram for å markedsføre tjenesten, forklarer Le som tror de har klart å gjøre et arbeid som er verdifullt for selskapet.

– InGeious var en god måte å få praktisert det vi lærer på Handelshøgskolen ved UiS, sier Le, som er ferdig med masteren i 2022.

– Ja, arbeidet som Klepsvik og Le gjorde er nyttig for oss – vi skal sammenstille det de har gjort med eget arbeid og planer. Vi jobber med et komplekst domene og det er vanskelig å komme med konkrete og overveide strategier uten at man bruker en del tid på å sette seg inn i problemstillingene. Et samarbeid med akademia, denne gangen i form av et InGenious-prosjekt, gir oss en fin mulighet til å få faglige og relevante innspill fra sidelinjen, påpeker Harestad.

InGenious-vinnere

Studentene Klepsvik og Le gjorde oppgaven så bra at de like godt vant i konkurranse mot 6 andre grupper. Ifølge juryen var vektleggingen av presentasjonen av problemstillingen og løsningen utslagsgivende for at de vant.

Juryen i InGenious: F.v.: Anders Riel Möller, Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim og Rune Dahl Fitjar. Foto: UiS / Eirik Knutsen

Utfordringene i InGenious skal også være knyttet opp mot minst ett av FNs bærekraftmål. Klepsvik og Le hadde i sin besvarelse adressert bærekraftmål nr. 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, hvor det er viktig å iverksette politikk som oppfordrer til entreprenørskap og jobbskapning – noe som er i tråd med både UiS og Unlisteds prosjekt.

Globale ambisjoner

I januar i år vant Unlisted Gründerhub, SR-Bank sitt program for oppstartselskaper i samarbeid med Innovation Dock. Det er et strukturert fire måneders program for oppstartselskaper hvor en vinner får et startstipend av SR-bank stiftelsen.

Selskapet har siden dette hentet en del kapital fra anerkjente investorer som kjenner markedet godt. Det gir selskapet både en validering, god kompetanse og kapital for å bygge videre på visjonene og ambisjonene for selskapet

Selskapet har nå blitt valgt ut til å delta i innovasjonsselskapet Validé sitt program for vekstselskaper; ITSA Growth. Det er et fire måneders akselerator-program som skal hjelpe selskaper med verktøy, kunnskap og nettverk for å lykkes.

Unlisted har globale ambisjoner og en visjon om å gjøre fordelingen av velstand mer rettferdig.  «Equity for all», som det står på nettsiden som har en interessant dobbeltbetydning i denne sammenhengen. Equity betyr nemlig både «likhet» og «eierskap i bedrifter».

Tekst: Karen Anne Okstad, UiS
Foto: UiS / Eirik Knutsen