Ny leder for HelseCampus

Line Hurup Thomsen er ansatt som leder for HelseCampus. Hennes viktigste jobb blir å lage konkrete handlingsplaner for hva den regionale helseklyngen skal satse på.

Publisert Sist oppdatert
Ragne Farmen og Line Hurup Thomsen
Line Hurup Thomsen (t.h.) er ny leder av HelseCampus og overtar etter Ragne Farmen. (Foto: Benedicte Pentz)

Thomsen starter i stillingen 1. mai 2021. Hun ser fram til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle HelseCampus, som er en regional helseklynge og nettverksarena for kunnskaps- og næringsutvikling. Målet er å bidra til å utvikle framtidens helsetjenester.

Skal skape aktiviteter

– Min jobb blir å skape et innhold i senteret i samarbeid med eierne. Vi skal sammen gå fra idé til virkelighet. Dette innebærer å jobbe med prosjekter og aktiviteter som er i henhold til strategien. Det viktigste framover blir å lage konkrete handlingsplaner for hva vi ønsker å satse på, enten i fellesskap eller for å gjøre forbedringer i eget hus, sier Thomsen.

Hun legger til at det ligger mye potensiale i å videreutvikle aktivitetene i senteret og i nettverksgruppene til HelseCampus. Thomsen er allerede godt kjent med HelseCampus gjennom sin nåværende jobb som fagrådgiver i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Rogaland (USHT Rogaland). USHT er både medlem av nettverkene og aktiv bruker av senteret.

I arbeidet med å lage en handlingsplan og en driftsmodell for HelseCampus, får Thomsen med seg en nyoppnevnt operativ arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra de fem partnerne, som er Stavanger kommune, Laerdal Medical, Stavanger universitetssjukehus, NORCE og UiS. Arbeidsgruppen blir en viktig aktør for å øke samarbeidet om forskning og innovasjonsprosjekter, stimulere til utvikling av velferds- og helseinnovasjoner, og gjennom dette utløse eksterne forskningsmidler.

Godt kjent med de strategiske målene

Line Hurup Thomsen er sykepleier med mastergrad innen helsetjenester til eldre og etterutdanning i helseledelse. Hun har jobbet som avdelingsleder, fagsykepleier, praksiskonsulent og sykepleier i både sykehus og kommune. De siste åtte årene som fagrådgiver i USHT Rogaland, som bidrar til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstjenestene gjennom fag- og kompetanseutvikling og spredning av ny kunnskap, nye løsninger og nasjonale føringer.

Som prosjektleder for et viktig kompetanseutviklingsprosjekt i USHT, har hun jobbet mot de samme tre strategiske målene som HelseCampus har; simulering, sikkerhet og samhandling.

– Jeg har alltid jobbet for å skape helsetjenester til pasientens beste. Prosjektet i USHT har vist meg at hvis vi setter sammen dyktige mennesker så skapes fantastiske resultater som igjen kommer pasienten til gode. Jeg tenker derfor at i denne jobben så kan jeg med dyktige fagfolk i regionen få lov til å jobbe frem gode prosjekter og løsninger som skaper forbedringer for alle, sier hun.

Fra visjon til strategi og senter

Thomsen overtar stillingen etter prosjektleder Ragne Kristin Farmen, som de siste to årene har etablert test-, innovasjon- og simuleringssenter og fått på plass en felles strategi for HelseCampus. Hun går nå videre til stillingen som prosjektutvikler for Helsekvartalet i Larvik kommune.

– HelseCampus Stavanger har lenge vært en visjon, som nå er realisert. Jeg er stolt av hva vi har fått på plass de siste to årene. Den videre utviklingen av HelseCampus er i de beste hender når jeg overlater stafettpinnen til Line Hurup Thomsen. Vi er på plass med strategidokumentet. Og vårt nye HelseCampus-senter i Innovasjonsparken fikk skryt av helseministeren som var her på besøk i september. Aktivitetene i senteret og i nettverksgruppene til HelseCampus må videreutvikles, for her ligger mye potensiale. Gode helsetjenester avhenger av at vi samarbeider i hele verdikjeden, sier Farmen.

Tekst: Benedicte Pentz