Nytt studieprogram innen digital serviceledelse

Fra høsten 2023 kan du ta bachelorprogrammet digital serviceledelse ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret

Tre smilende unge mennesker sitter rundt et bord med to laptoper på. Foto.

– Vi gleder oss til å komme i gang med det nye studieprogrammet, hvor prioriteringen er å levere kompetanse som behøves for nødvendig omstilling og utvikling knyttet til den voksende tjenestesektoren, sier universitetslektor Sigbjørn Barlaup Pedersen.

Det treårige studiet er delt i tre hovedløp: serviceledelse, servicedigitalisering og serviceintelligens.

– Disse tre kompetanseområdene har en sterk intern avhengighet, og studentene vil få en tverrfaglig kompetanse som vil gjøre dem i stand til å ta ansvarlig lederskap for dem og operasjonalisere dem slik at de gir bærekraftig verdiskapning i de virksomhetene de blir ansatt i, forteller Pedersen.

Gir brede karrieremuligheter

Studiet tilbys av Norsk hotellhøgskole (NHS), men er rettet mot alle typer tjenesterettede virksomheter og funksjoner, ikke bare hotell- og reiselivsbransjen.

– Dette åpner for at studieprogrammet er av interesse for en større gruppe studenter. Dersom man både er glad i å jobbe med tjenester og folk, er nysgjerrig på teknologi og digitalisering og har sans for å arbeide med data og informasjon for å få frem ny kunnskap, må studiet være perfekt, sier Pedersen.

Kompetansen utdanningen gir, vil gi et bredt spekter av karrieremuligheter.

– Man kan få jobb innenfor både offentlige og private tjenestebaserte virksomheter. Dette innbefatter alt fra tradisjonelt tjenestebaserte virksomheter som bank, hotell og butikker til det som tidligere ble sett på som vareproduserende virksomheter, som i økende grad tilbyr tjenester som en integrert del av sine produkter. Man kan også få seg jobb i interne avdelinger og funksjoner som tilbyr tjenester internt i en virksomhet, som for eksempel i en IT- eller HR-avdeling, forteller Pedersen.

– Etterspurt kunnskap

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Turid Borgen, gleder seg over å kunne tilby det nye bachelorstudiet i digital serviceledelse.

– Studiet dekker etterspurt kompetanse og er relevant for flere sektorer. Dermed er studiet aktuelt for studenter med ulike interessefelt og karriereønsker, men som trenger den samme, grundige kunnskapen om service, ledelse, digitalisering og omstilling, sier hun.

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen.

Borgen påpeker at service og serviceledelse er noe vi alle forholder oss til i dagliglivet på flere plan.

– Kompetanse om hvordan de ulike servicetilbudene kan videreutvikles på best mulig måte, er derfor viktig, og vi er fornøyde med å kunne utdanne og utstyre framtidens servicearbeidere og -ledere med den kunnskapen de trenger, sier hun.

Les mer om bacheloren i digital serviceledelse.