Regjeringen øremerket plasser til master i barnevern ved UiS

Fra høsten 2022 skal UiS tilby master i barnevernsarbeid. I årets statsbudsjett har regjeringen nå øremerket 25 studieplasser til studiet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Førsteamanuensis Hulda Mjöll Gunnarsdottir har ledet utviklingen av den nye mastergraden i barnevernsarbeid.

– Det er fantastiske nyheter for oss. Jeg er glad for at regjeringen prioriterer i henhold til planene de legger for kompetanseheving i feltet, sier førsteamanuensis Hulda Mjöll Gunnarsdottir, som har ledet utviklingen av den nye mastergraden.

Kompetansehevingen Gunnarsdottir refererer til, er at Stortinget har vedtatt å innføre krav om mastergrad for å utføre bestemte oppgaver i barnevernstjenestene og krav om bachelorgrad for nyansatte i barnevernsinstitusjoner.

– Det er et viktig samfunnsoppdrag UiS får her for å bidra til å øke kompetansen i et fagfelt som står under et stort forventningspress og samtidig skal løse en helt avgjørende, om ikke livsviktig, oppgave for utsatte barn og deres familier sier Gunnarsdottir.

– Unik mulighet

At UiS skal tilby et masterprogram innen barnevernsarbeid, ble vedtatt i UiS-styret allerede 7. oktober 2021, før statsbudsjettet ble lagt fram og regjeringen øremerket 25 av 300 studieplasser innen barnevern på nasjonal basis, til UiS.
Gunnarsdottir påpeker at det allerede finnes høy kompetanse i barnevernssektoren, men at masterutdanninger gir utdanningsinstitusjonene en unik mulighet til å skape et strukturert og systematisk samarbeid med praksisfeltet, der det blir lettere å hente ut det beste ut av den kompetansen som allerede finnes og den forskningsbaserte kompetansen utdanningsinstitusjonene jobber med å utvikle.

– Hvis vi får til det, kan vi klare å fortsette å utvikle barnevernet vårt i en retning der virksomhetene blir bedre til å fange opp familier, barn og unge som har det tungt, på et tidlig tidspunkt og gi rett hjelp til rett tid på riktig måte til barn og familier som trenger det, sier hun.

Går i gang med siste planlegging

Hovedtrekkene for masterprogrammet er allerede planlagt. Programmet er akkreditert, og emneplaner og foreløpige pensumlister er klare. Nå gjenstår det å utvikle praktiske og forskningsbaserte undervisningsopplegg og å gi praksisstudiene et konkret innhold. Dette arbeidet gjøres i dialog med barnevernstjenester, brukerorganisasjoner og andre viktige aktører i feltet.

– Det er om å gjøre å skape et godt undervisningsopplegg som gjenspeiler det vi lover med studieprogrammet og svarer til behovene i feltet, forteller Gunnarsdottir.

Instituttleder ved Institutt for sosialfag, Morten Tønnessen.

Instituttleder ved Institutt for sosialfag, Morten Tønnessen, er fornøyd med UiS’ og regjeringens satsning på mastergraden innen barnevernsarbeid.

– Dette er et viktig skritt for å utvikle utdanningstilbudet vårt på barnevernsområdet, og det betyr at vi nå får et komplett utdanningsløp, fra bachelor via master til doktorgradsutdanning, med mulighet for fordypning i barnevernstematikk hele veien, sier han.

I tillegg til master i barnevernsarbeid har UiS vedtatt flere nye studier.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik