Reiselivet skal gjenreises: Bransjen er optimistisk

Pandemiåret ga reiselivsbransjen en mulighet til å nullstille seg og tenke nytt. Nå ser bransjen framover – med oppmerksomheten rettet mot bærekraft og frisk kunnskap fra reiselivsstudenter.

Published Endret

Spektakulære Trolltunga er et populært turistmål. Foto: Benjamin Davies.


– Vår vei inn i framtiden handler om å bygge attraktivitet gjennom bærekraft. Vi må ta bærekraftige valg, som igjen fører til mindre overturisme og mindre utslipp, sa Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge, til deltakerne på Norsk hotellhøgskoles årlige bransjeseminar.

Bærekraftige valg gir kraft

Under årets seminar, som naturligvis ble kjørt digitalt, delte aktører fra reiselivsbransjen sine erfaringer fra året som er gått, samtidig som de prøvde å se inn i krystallkulen for å forutse hvordan det blir når samfunnet gjenåpner. De spår travle tider og en ketchup-effekt.

– Bransjen fikk en smell, men nå skal den reise seg som en badeball som har vært holdt under vann, sa Stein Oddvar Sægrov, innovasjonsrådgiver i Innovasjon Norge.

I likhet med Rolland fra Fjord Norge, påpekte han hvor viktig det blir å rette oppmerksomheten mot bærekraftig turisme i tiden som kommer.

– Mange bedrifter innen alle sjangere går tydeligere i retning bærekraft. De som inkluderer bærekraft i sin business, vil få en utrolig kraft i sin pakke. Hvis en ikke inkluderer det, vil tiden gå fra en, sa han.

Også Nora Aspengren, kommunikasjonssjef i TUI, vektla dette i sin visjon for framtiden:

– Bærekraft kommer til å være kjempeviktig, og dialogen og debatten kommer til å bli tatt til et helt nytt nivå når vi begynner å reise og feriere igjen, sa hun.

F.v.: Stein Ove Rolland (foto: privat), Stein Oddvar Sægrov (foto: privat) og Nora Aspengren (foto: TUI).

Stort behov for studenter

Over ett år etter at pandemien kneblet reiselivsbransjen, uttrykker bransjerepresentantene at pandemiåret har gitt dem en unik mulighet til å stoppe opp og tenke nytt og kreativt. På seminaret fortalte de også om et stort behov for nyutdannede og kunnskapen de kan bringe med seg inn i feltet.

– Vi trenger folk som kan bidra med kreative vinklinger og nye tanker og ideer. Dersom du ønsker å jobbe innenfor reiseliv, må du holde den drømmen i live, oppfordret Aspengren.

Gjermund Dahl, General Manager ved Clarion Hotel Energy, mener studentene har en gyllen mulighet til å posisjonere seg i en bransje som kommer til å bli annerledes, men fortsatt like gøy å jobbe i.

– Bransjen kommer til å bli styrket gjennom at folk har fått oppleve savnet av å ikke få reise og være sosiale. Da er det viktig at vi som jobber i bransjen, er klare for den bølgen som forhåpentligvis kommer. Vi sitter ikke og venter på at det skal åpne, men har brukt den rolige tiden til å forbedre oss og skal komme ut av koronaen i fart, sa han.

For å bli en del av denne bølgen, oppfordret han studentene til å ikke akseptere begrensninger, men heller tenke utenfor boksen og se på hvilke muligheter som finnes i dag sammenlignet med i fjor.

– Man må snu tankegangen og se at det hele veien finnes muligheter – man må bare velge å jage dem, sa han.
I likhet med de andre foredragsholderne, uttrykket han et ønske om at studentene skal være mer synlige:

– Som arbeidsgiver vil jeg se dere på LinkedIn. Bransjen er interessert i kontakt, men dere må gjøre dere synlige og banke på. Vi har døren og mulighetene åpne, sa han.

Videre oppfordret han studentene til å stadig søke ny kunnskap, interessere seg for teknologi og å følge lidenskapen.

– Finn din nisje som du kjenner det kribler i magen av – det er der du kommer til å prestere best. Ikke frykt lidenskapen – selv om kanskje mor og far synes noe høres skummelt ut, er det lidenskapsbålet som skal brenne og der du skal være.

Michael Holm, tidligere NHS-student og nyansatt direktør ved Sola Strand Hotel, oppfordret studentene til å være synlige, bygge nettverk og erfaring, og heller ikke være redde for å ta i et tak.

– Du må ikke nødvendigvis ta rommet og prate mest og høyest, men kom deg ut og engasjer deg, slik at du ligger steget foran når du skal søke på en lederstilling, sa han.

Også Gaute Løvset, Kommersiell direktør i Norwegian Experience A/S, understrekte at behovet for reiselivsstudenter vil være stort framover.

– For dere som vil satse, er det definitivt behov for kloke, smarte hoder som tenker nytt. Vi trenger nye øyer og hoder til å komme inn og utfordre oss på hvordan vi gjør ting, sa han.

Gjermund Dahl (foto: privat), Michael Holm (foto: Tom Haga) og Gaute Løvset (foto: Eli Landa).

– Pågangsmot og positivitet er felles budskap

Bransjeseminarets initiativtakere, professor Trude Furunes og førsteamanuensis Åsa Helen Grahn, mener alle foredragsholderne formidlet et felles budskap.

– Reiselivsbransjen er en svært tilpasningsdyktig bransje når det gjelder å håndtere ulike typer kriser og forandringer. Pågangsmotet og positiviteten som ble formidlet på seminaret, viser dette, sier Furunes.

Grahn har tror på at bransjen vil tilby gode reiseopplevelser til folk som har bygget seg opp økt reiselyst i løpet av pandemien.

– I tillegg håper vi at de unge, kreative studentene kommer seg på banen med nye bærekraftige perspektiver som kan være med på føre bransjen videre, sier hun.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik