Skal finne løsninger for tettere europeisk universitetssamarbeid

Hvordan kan europeiske universiteter oppnå en dypere, mer langsiktig og fleksibel form for samarbeid? Med støtte fra EU skal European Consortium of Innovative Universities (ECIU) utforske dette spørsmålet og muligheten for en europeisk status for universitetsallianser.

Publisert Sist oppdatert

Bilde av europa-kartet og oversikt over ECIU-medlemsuniversitet
består av 14 universiteter fra hele Europa.

Universitetet i Stavanger er det norske medlemmet i ECIU, et europeisk konsortium av 14 europeiske universiteter.

De vil bygge på sitt eksisterende nettverk og forsøke å teste ut muligheter for et mer slagkraftig samarbeid. Dette vil lette veien mot et fullverdig europeisk universitet, et tema høyt på utdanningsagendaen for EU.

– Vi står overfor en rekke utfordringer når det gjelder tettere samarbeid. En ny løsning vil kunne gi oss muligheten til å jobbe mer effektivt med felles strategi, felles rekruttering, deling av menneskelige ressurser og infrastruktur, data og kapasitetsutvikling, sier Trym Holbek, prosjektleder for University på UiS.

Denne uken godkjente EU en søknad fra om å utforske dette temaet. Universitetsnettverket ønsker å overvinne juridiske hindringer for et dypere, langsiktig og fleksibelt transnasjonalt samarbeid ved å utforme passende institusjonaliserte samarbeidsinstrumenter. Prosjektet starter 1. mars og vil gå over ett år, med en tildeling på 250.000 euro.

Mer systematisk samarbeid

Màrius Martínez, president for University, forklarer:

– For å oppnå et mer systematisk samarbeid, vil undersøke universitetsalliansenes behov for en juridisk status. En juridisk status for europeiske universiteter vil bidra til å oppfylle de høye ambisjonene om europeisk samarbeid innen utdanning og på andre felt. Det vil hjelpe universiteter til å ta felles strategiske beslutninger, eksperimentere med felles rekruttering og utforme felles læreplaner. Det vil også bidra til å samle ressurser og menneskelig, teknisk, data-, utdannings-, forsknings- og innovasjonskapasitet.

Bygger på 25 års erfaring

vil jobbe tett sammen med sine medlemsuniversiteter, nasjonale myndigheter og europeiske organisasjoner som European University Alliances 4EU+, Una Europa, EU-Conexus, Charm-EU og European Grouping of Territorial Cooperation (EGTC) Eucor.

I prosjektet ESEU (European Status for a University) vil ta utgangspunkt i spørsmålet om hva en europeisk allianse av høyere utdanningsinstitusjoner innebærer i praksis.

- Dette inkluderer dets styringsbehov, og vil bygge på vårt nettverk, kunnskap og på den 25-årige erfaringen vi har som , sier Martínez.

Vil levere anbefalinger

- Vi vil da foreslå de beste alternativene for et institusjonalisert samarbeidsinstrument og levere anbefalinger for den nødvendige forbedringen av eksisterende EU-instrumenter.

Ved siden av det viktige engasjementet fra partnerne nevnt ovenfor, og relevante interessenter, har University of Twente, Kaunas University of Technology, INSA Rouen og -stiftelsen ledende roller i ESEU-prosjektet.

Formelle partnere til ESEU-prosjektet:

University of Twente (Nederland, koordinator), Kaunas University of Technology (Litauen), INSA Rouen (Frankrike), Dublin City University (Irland), Linköping University (Sverige), Tampere University (Finland) ), Hamburg University of Technology (Tyskland), Lodz University (Polen), Universidad Autonoma de Barcelona (Spania), Universidade de Aveiro (Portugal), Universitetet i Stavanger (Norge), Università di Trento (Italia), Aalborg Universitet (Danmark) , Foundation, Ministry of Education, Science and Sports (Litauen), Ministry of Education and Science (Portugal), 4EU+ European University Alliance E.V., Una Europa, EU-Conexa, Charm-EU (via Universitat de Barcelona), EUCOR-The European Campus (EGTC), Utdannings- og kulturdepartementet (Finland), Universitets- og forskningsdepartementet (Italia), Universitetsdepartementet (Spania), Autonomous Province of Trento (EGTS, Italia), Cimea Association (Italia), Authority Of Ireland For Cauliochthaigus Derbhu (Irland), konferanse for direktører for franske skoler (Frankrike).

Mange interessenter

ESEU-prosjektet mottok støttebrev fra 4 medlemsland (Frankrike, Tyskland, Nederland og Polen). Ved siden av denne listen vil mange andre interessenter være involvert i prosjektet for å sikre sterk støtte.

Ta kontakt med ECIU hvis du ønsker å være med

Les mer om ECIU-samarbeidet på våre nettsider