Skal hjelpe kommunen å hjelpe unge

Gjennom en nyopprettet kommisjon skal professor Ingunn Tollisen Ellingsen og førsteamanuensis Venke Furre Haaland bistå Stavanger kommune i arbeidet med å forhindre ungt utenforskap.

Published Sist oppdatert

– Det er svært positivt at det er politisk vilje i Stavanger til å ha en særskilt oppmerksomhet på denne gruppen unge, sier Tollisen Ellingsen.

Oppdrag fra ordføreren

Sammen med Furre Haaland og syv andre representanter fra ulike sektorer skal hun de neste månedene kartlegge utfordringer og komme med konkrete forslag til tiltak som kan minske og forebygge utenforskap blant unge i Stavanger.

Oppdraget gjøres på bestilling av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun. På bakgrunn av høye arbeidsledighetstall, som har vokst det siste året som følge av pandemien, har hun satt ned en egen koronakommisjon. I september/oktober skal kommisjonens forslag til tilt ak som kan forbedre situasjonen, være klare.

– Det har vært spesielle tider, og for noen av dem som i utgangspunktet var i utsatte livssituasjoner, har det nå blitt verre. Så det å ha gode strukturer i samfunnet som hjelper med å organisere hverdagen, er viktig. Jeg tror vi har noe å bidra med her, sier Tollisen Ellingsen.

Professor Ingunn Tollisen Ellingsen. Foto: UiS/Ingrid Meling Ramberg.

Utfyller hverandre

Mens Furre Haaland har kompetanse på forskning innenfor arbeidsmarkedsøkonomi og arbeidsledighet, har Tollisen Ellingsen erfaring fra forskning på barnevern og familievelferd.

– Det gjør at vi har komplementerende perspektiver og kan utfylle hverandre på en god måte, sier Tollisen Ellingsen.

De to håper kompetansen og resultatene fra deres tidligere og pågående forskning kan være med å bidra til at utsatte unge finner troen på at de har ressurser samfunnet trenger.

– Det er ikke alltid så lett å overføre forskningen vår til noe som faktisk er med på å påvirke de unge. Nå får vi den muligheten, sier Furre Haaland.

De ønsker å dra nytte av fagmiljøet på UiS i kommisjonsarbeidet.

– Jeg leder Nettverk for velferdsforskning og kan dra nytte av nettverkets kompetanse ved å invitere til innspill og diskusjoner om de tema vi skal jobbe med i kommisjonen. Venke og jeg kjenner hverandre godt og vil kunne samarbeide godt når vi representerer UiS inn i nettverket, sier Tollisen Ellingsen.

Førsteamanuensis Venke Furre Haaland. Foto: UiS/Karoline Reilstad.

Ulike perspektiver avgjørende for suksess

I tillegg til Tollisen Ellingsen og Furre Haaland består kommisjonen av representanter fra ulike sektorer i kommunen. De andre medlemmene er:

  • Inge Takle Mæstad, daglig leder Blå Mediamentor, og tidligere politiker for Kristelig Folkeparti.
  • Lilja Bjørk Thorsteinsdottir, avdelingsleder klinikk barn, unge og rusavhengige, SUS.
  • Geir Sverre Braut, professor, legespesialist i samfunnsmedisin, SUS/ Høgskulen på Vestlandet.
  • Christopher William Davidsen, kjøkkensjef Speilsalen, Britannia Hotel Trondheim.
  • Birgit Molland, seniorrådgiver helse og velferd, Stavanger kommune.
  • Aladdin Mujezinovic, sekretær, Johannes læringssenter og imam.
  • Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Furre Haaland og Tollisen Ellingsen roser ordførerens initiativ til en lokal kommisjon som skal særlig jobbe med å forhindre ungt utenforskap i regionen.

– Det gjør at vi kan være mer spisset, rette tiltakene mot lokale forhold og foreslå konkrete aktører, sier Furre Haaland.

Tollisen Ellingsen supplerer:

– Det gjør også at det er kortere avstand til de som skal fatte beslutninger på lokalt nivå.

At kommisjonen er satt sammen av medlemmer med ulike bakgrunner, ser de på som en styrke.

– Det handler om å bringe inn ulike perspektiver. Det trenges fordi ungt utenforskap er så komplekst og sammensatt, og det finnes ingen quick-fix, Da er det viktig at sammensetningen kan bidra med ulike perspektiver. Det er avgjørende for at vi skal få gjort godt arbeid, sier Tollisen Ellingsen.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik