Skal kartlegge håndtering av seksuell trakassering i hotell- og reiselivsbransjen

Medlemmer av forskergruppen WITH har fått innvilget 900 000 kr til å se på hvordan seksuell trakassering håndteres i nordiske land – og hvordan det kan forebygges.

Published Endret

Fem medlemmer i en prosjektgruppe avbildet på en strand.
Prosjektgruppen: Trude Furunes (f.v.), Kai Victor Hansen, Tara Duncan, Åse Helene Bakkevig Dagsland og Tone Therese Linge. Følgende deltakere mangler: Olga Gjerald, Maria Thulemark og Magnfríður Júlíusdóttir. Foto: Memet Kayhan.

– Vi vet at seksuell trakassering forekommer i arbeidslivet , også i hotell- og reiselivsbransjen, og vi kan anta at det er mye underrapportering. Derfor er det viktig å få definert hva som kommer inn under begrepet seksuell trakassering og sette søkelys på fenomenet i arbeidslivet, slik at vi kan finne strategier for å forebygge det, forteller førsteamanuensis Tone Therese Linge, leder for WITH.

Nordisk samarbeid

Forskergruppen, som tilhører Norsk hotellhøgskole, skal samarbeide med University of Iceland, Högskolan Dalarna og Arbeidstilsynet.

Gjennom undersøkelser i tett samarbeid med arbeidslivsaktører, skal prosjektet kartlegge hvordan bransjen definerer og håndterer seksuell trakassering og hvordan erfaringene fram til nå, kan brukes i framtidig forebygging.

– Tidligere undersøkelser viser at unge mennesker som kommer ut i næringen, møter holdninger om at de skal måtte tåle trakassering. Det er ikke sånn det skal være. Man skal ha et trygt arbeidsmiljø, være beskyttet og vite hvilke rettigheter man har, sier Linge.

Førsteamanuensis Tone Therese Linge på UiS-campus.
Førsteamanuensis Tone Therese Linge. Foto: Live Kolstad Kvalsvik.

Håper på positiv effekt

Arbeidet skal foregå i ett og et halvt år, og prosjektgruppen vil gjøre intervjuer og holde workshops samt gjennomgå og analysere bransjedokumenter, rapporter, retningslinjer og markedsføringsmateriell.

– Vi skal se på og sammenligne hvordan seksuell trakassering er blitt håndtert i de nordiske landene, og vi håper vi kan finne gode strategier og retningslinjer. Målet er at studien skal ha en positiv innvirkning på framtidens praksis, sier Linge.

Her kan du lese mer om forskergruppen WITH (Workplace Inclusiveness in Tourism and Hospitality).

Prosjektet er finansiert av Nordisk information för kunnskap om kön (NIKK) som er et samarbeidsorgan under Nordisk ministerråd, og ledes av professor Tara Duncan ved Högskolan Dalarna.

Tekst: Live Kolstad Kvalsvik