Søkertall 2024: UiS-studium økte med over 100 prosent

Søkningen til Universitetet i Stavanger (UiS) gikk opp hele åtte prosent i år. Teknologi, helse, økonomi og toll står for mye av oppgangen.

Publisert Sist oppdatert

Ingeniørutdanningene på UiS går fram med 21 prosent. To studier utmerker seg spesielt:  

  • Bachelor i elektroteknologi hadde størst oppgang av alle, med 106 prosent flere søkere. Utdanningen med 50 studieplasser tilbyr en ny spesialisering i elkraft, som er utviklet i samarbeid med næringslivet.  
  • Bachelorutdanningen i energi- og petroleumsteknologi fortsetter å øke, med en oppgang på 30 prosent siden i fjor og en tredobling på fem år.   

Også det tverrfaglige studiet i byplanlegging og samfunnssikkerhet, som kombinerer teknologi og samfunnsvitenskap, er svært populært med 30 prosent flere søkere enn i fjor. Master i samfunnssikkerhet har en tilsvarende oppgang, med 27 prosent økning i søkermassen. 

To studenter betjener elektronikk i et laboratorium

– Dette er gode tall for UiS. Vi ser en fin oppgang, spesielt på utdanninger som samfunnet har stort behov for. Ekstra gledelig er responsen på den nye elkraft-retningen, som vi har utviklet i samarbeid med viktige aktører i næringslivet. Det vil vi gjøre mer av, sier rektor Klaus Mohn.  

Helsestudier går fram 

Helseutdanningene har også en fin utvikling. Bachelor i sykepleie øker med 16 prosent og har tatt tilbake andreplassen på 10 på topp-listen over mest søkte studier på UiS.  

Paramedisin og psykologi er også svært populære studier, med henholdsvis 13 og sju førstevalgssøkere per studieplass. Søkningen til helseutdanningene generelt går fram med 10 prosent.  

Toll på topp igjen 

Toll, vareførsel og grensekontroll er fortsatt den mest populære utdanningen ved UiS, med 1111 søkere til 60 studieplasser. Dette er det sjuende mest søkte studiet i landet, og nummer fire målt i førsteprioritetssøkere per studieplass.  

Det nye årsstudiet i økonomi og ledelse er også svært godt søkt, med 293 førsteprioritetssøkere til 47 studieplasser.  

- Det viser at kortere utdanninger oppleves som mer attraktive for mange søkere. Et fleksibelt studietilbud er et viktig mål for UiS, sier Mohn.  

Yrket må være attraktivt 

Lærerutdanningene får lavere søkertall enn i fjor, med en nedgang på 11 prosent. Samlet sett ligger UiS på linje med nasjonale tall, målt i antall søkere per studieplass.  

- Denne trenden ser vi over hele landet. Nedgangen skyldes ikke kvaliteten på studieprogrammene, men forhold i læreryrket. Yrket i seg selv må bli mer attraktivt, sier Mohn. 

Selv om mange skulle ønske at flere søkte seg til lærerutdanninger i Norge, er det fortsatt nærmere 400 søkere som har lærerutdanning på UiS som sitt førstevalg. Et positivt trekk er at søkingen til Praktisk-pedagogisk utdanning øker med 27 prosent, til 532 førsteprioritetssøkere. Mesteparten av økningen kommer på deltidsstudiet. 

Mange førstevalgssøkere 

I alt har UiS 6 287 førstevalgssøkere i år. Det er en økning på 475 søkere, eller 8,2 prosent, sammenlignet med i fjor. En førstevalgssøker (tidligere kalt primærsøker) er en person som har satt opp denne utdanningen som første valg på sitt søknadsskjema. Til sammen er det mulig å ha 10 studievalg i prioritert rekkefølge i søknaden.  

Lokalt og internasjonalt   

Søkning til toårige masterstudier og etter- og videreutdanninger blir behandlet av den enkelte institusjon, i såkalt lokalt opptak. På UiS er det en økning på 8,5 prosent til disse studiene, med 472 flere søkere. For første gang er det over 6.000 søkere til lokale opptak ved UiS.  

Den nye studieavgiften for studenter utenfor EU/EØS-området gir store utslag på årets søkertall. Det er en nedgang med 80 % tilsvarende en nedgang med 3 628 søkere. Til sammen er det i år 925 førsteprioritetssøkere, sammenlignet med 4 553 i fjor. Nedgangen er relativt jevnt fordelt over alle utdanninger.  

Topplister for søkningen til UiS i 2024:

UiS-studier med flest førsteprioritetssøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak): 

UtdanningAntall førsteprioritets-søkere  Studieplasser 
1. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 1111 60 
2. Sykepleie, bachelor 541 285 
3. Økonomi og administrasjon, bachelor 461 180 
4. Rettsvitenskap, bachelor 384 60 
5. Økonomi og ledelse, årsstudium 293 47 
6. Sosialt arbeid, bachelor 281 87 
7. Psykologi, bachelor 269 40 
8. Paramedisin, bachelor 268 20 
9. Barnevern, bachelor 180 105 
10. Datateknologi, bachelor 173 90 
Tabellen viser UiS-studier med flest førsteprioritetssøkere i det nasjonale opptaket (Samordna opptak).

UiS-studier med flest førsteprioritetssøkere per studieplass i det nasjonale opptaket (Samordna opptak): 

Utdanning Førsteprioritets-søkere per studieplass Antall førsteprioritets-søkere   Studieplasser
1. Toll, vareførsel og grensekontroll, bachelor 18,51 111 60 
2. Paramedisin, bachelor 13,4268 20 
3. Psykologi, bachelor 6,7269 40 
4. Rettsvitenskap, bachelor  6,4384 60 
5. Økonomi og ledelse, årsstudium 6,2293 47 
6. Kunst og håndverk, årsstudium  5,252 10 
7. Skolefritidspedagogikk, deltid 4,284 20 
8. Idrett, årsstudium 3,962 16 
9. Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor 3,4120 35 
10. Energi- og petroleumsteknologi, bachelor 3,3150 45 
Tabellen viser UiS-studier med flest førsteprioritetssøkere per studieplass i det nasjonale opptaket (Samordna opptak).

Studier med flest førsteprioritetssøkere i de lokale opptakene ved UiS: 

Utdanning  Antall førsteprioritetssøkere Studieplasser
1. Spesialpedagogikk, master, hel- og deltid 512 50 
2. Samfunnssikkerhet, master  479 63 
3. Økonomi og administrasjon, master 396 76 
4. Helsesykepleie, master deltid 376 25 
5. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), deltid  332 82 
6. Rettsvitenskap, master  302 45 
7. Psykologi, master  257 20 
8. Endringsledelse, master 251 46 
9. Industriell økonomi, master 247 60 
10. Praktisk pedagogisk utdanning (PPU), heltid 200 71 
Tabellen viser studier med flest førsteprioritetssøkere i de lokale opptakene ved UiS.

Studier med flest førsteprioritetssøkere i det internasjonale opptaket ved UiS: 

UtdanningAntall førsteprioritets-søkereStudieplasser
1. Business Administration, master  168 24 
2. Data Science, master  73 
3. Computer Science, master 67 
4. Energy, Environment and Society, master 67 15 
5. Biological Chemistry, master  53 
6. Petroleum Engineering, master  53 10 
7. Service Leadership in International Business, master  46 15 
8. Digital Society and Societal Transformations, master 44 10 
9. Industrial Asset Management, master 37 
10. Marine and Offshore Technology, master37 
Tabellen viser studier med flest førsteprioritetssøkere i det internasjonale opptaket ved UiS.

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Susanna King.