Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet 2022: Store kutt i UH-sektoren

Institusjonene får store kutt i regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2022. UiS kommer likevel relativt godt ut, på grunn av gode egne resultater i 2020.

Publisert: Endret:

Klaus Mohn, portrett
Rektor Klaus Mohn

Kuttene i sektoren kommer som følge av endringer i pensjonsmodell og forventet lavere reiseaktivitet, samt at ABE-reformen videreføres (0,5 prosent kutt).

Studieplassene fra revidert nasjonalbudsjett i fjor er videreført, men er omfordelt. Regjeringen har øremerket 25 studieplasser til det nye masterstudiet i barnevernsarbeid ved UiS.

Startbevilgning til nybygg på Arkeologisk museum ligger heller ikke inne i 2022-budsjettet.

- Dårligere enn forventet

UiS får en budsjettramme på 1,849 milliarder kroner, som utgjør en nominell budsjettvekst på 3,2 prosent og en realvekst på 0,6 prosent. Budsjettet legger opp til en lønns- og priskompensasjon på 2,6 prosent.

- UiS-budsjettet er dårligere enn forventet. Vi reddes av vår egen høye produksjon i 2020. Det er meget skuffende at startbevilgning til nybygg for Arkeologisk museum ikke ligger inne i 2022, som var skjebneåret for å realisere bygget. Jeg håper at den nye regjeringen og stortingsflertallet vil endre dette i budsjettbehandlingen, sier rektor Klaus Mohn. 

- Positivt med barnevern

- Vi registrerer at regjeringen har øremerket plasser til nytt studium i barnevernsarbeid. Det er positivt og uventet, men plassene må likevel tas innenfor egen studieplassramme.

Når det gjelder medisinutdanning, avventer regjeringen utredningen fra den interdepartementale arbeidsgruppen, som er forventet å komme i løpet av året.