Studenter testet ny eksamensform

Fire intensive eksamensøkter i stedet for én stor slutteksamen har gitt gode resultater i biokjemiklassen til postdoktor Jason Magnuson.

Publisert Sist oppdatert
Thomas Gabrielsen og Jason Magnuson
Thomas Gabrielsen (til venstre) og Jason Magnuson. Foto: Kjersti Riiber

Eksamenskontoret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har i samarbeid med Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi nylig testet ut en ny eksamensform for sine studenter. Konseptet er å dele inn pensum i flere bolker, med én eksamen i hver bolk – i stedet for én stor eksamen ved semesterslutt.

– Studentene hadde tre eksamener i biokjemi, hvor hver eksamen dekket ulike deler av pensum. Med denne eksamensformen holder studentene seg oppdatert innenfor hvert pensumområde. Tilnærmingen gjør at studentene holder seg i gang gjennom hele semesteret, sier Jason Magnuson, studieprogramleder i biokjemi.

Hver eksamen teller inn på den samlede karakteren i emnet, noe som ifølge Magnuson motiverer til innsats. 1. juni avlegger studentene den fjerde og siste eksamenen, som dekker hele emnets pensum.

Tanken bak den nye eksamensformen er at studentene i større grad skal oppleve en kontinuerlig læringsprosess. Pensumet deles opp og tilnærmingen til faget blir annerledes enn ved én stor slutteksamen.

Økt motivasjon

Thomas Gabrielsen ved eksamenskontoret er godt fornøyd med den nye eksamensformen, og håper at de kan bruke samme modell i flere studieprogram etter hvert. Biokjemistudentene har hatt totimers hjemmeeksamen, og fire timers oppsummering til slutt. I en spørreundersøkelse blant de aktuelle studentene, sier 88 prosent av de som svarte at de foretrekker denne eksamensformen framfor én enkelt slutteksamen.

– Studentene blir motivert til å gjøre det bra. Eksamensformen har rett og slett påvirket hvordan de studerer. Her må de tvinges til å jobbe, ved å fullføre steg for steg. Studentene får oversikt over hvilke områder de mestrer, men også hvor de må sette inn ekstra ressurser, forklarer Gabrielsen, som er rådgiver ved eksamenskontoret.

Under utprøvingen i høst kom første eksamen allerede etter en måned. Studentene måtte forplikte seg til arbeidet fra starten av.

Svar innen to dager

Utprøvingen av ny eksamensform ble gjennomført i studieprogrammet biokjemi på bachelornivå og lektor i realfag. 45 studenter er oppmeldt i emnet, og de fleste har tatt eksamenene gjennom semesteret. Eksamenene var organisert som flervalg med automatisk retting, og studentene fikk vite resultatet sitt nesten umiddelbart etter hver eksamen. I etterkant av hver prøving kan studentene også se hvor de har gjort feil underveis i eksamenen.

– I spørreundersøkelsen svarer over halvparten av studentene at de ønsker denne eksamensløsningen også i andre fag, forteller Gabrielsen.

– Dette formatet er bedre enn én enkelt eksamen på slutten av semesteret, fordi studentene holder seg oppdatert hele veien, mener Magnuson.

De to tror at én av grunnene til at studentene har satt pris på den nye eksamensformen, er at det er likt måten de er vant til å jobbe i videregående skole.

– Denne eksamensformen gjør dem klare for mer selvstendige studier etter hvert. Dette er en bra løsning både for oss og studentene, avslutter Magnuson.

Tekst: Kjersti Riiber