Svein Erik Tuastad får pris for formidling og samfunnsengasjement

Statsviter og samfunnsdebattant Svein Erik Tuastad får Universitetsfondets pris for formidling og samfunnsengasjement for 2020. Han har markert seg som en fremragende formidler og debattant både i mediene og på andre arenaer.

Publisert Sist oppdatert

Svein Erik Tuastad og Atle Simonsen
Svein Erik Tuastad (t.h.) fikk tildelt prisen av daglig leder av Universitetsfondet Atle Simonsen.

I juryens begrunnelse heter det: «Prisvinneren er utvilsomt en av Universitetet i Stavanger sine mest profilerte populærvitenskapelige fagpersoner i det offentlige rom. Prisvinneren har interesse og engasjement for politikk, politiske systemer og politiske prosesser og er opptatt av å bidra til å sikre et levende liberalt demokrati. Som politisk kommentator setter prisvinneren aktuelle tema på dagsorden og analyserer disse ut fra sitt akademiske ståsted.»

Prisen ble delt ut av Atle Simonsen, daglig leder Universitetsfondet, under semesteråpningen ved Universitetet i Stavanger 16. august 2021.

Glad prisvinner

Tuastad er førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

– Jeg er oppriktig glad for å få denne prisen. Jeg oppfatter prisen som en understreking av verdien av at akademikere deltar i den offentlige samtalen, sier han.

Juryen legger videre vekt på at: «Prisvinneren deltar i paneldebatter og holder en rekke foredrag for politiske partier og andre interessenter. For mediene er han lett tilgjengelig og en hyppig brukt ekspertkommentator. Prisvinneren kommenterer norsk og internasjonal politikk på nynorsk og gjør seg dermed til en fremragende representant for nynorskbruk i samfunnsdebatten. Som kronikør har han en klar og god penn. Prisvinneren lever ut ideen om et åpent universitet, og hans engasjement og formidlingsevne gjør ham til en utmerket ambassadør både for Universitetet i Stavanger og for akademia for øvrig.»

Akademikeres rolle viktige for demokratiet

Akademikere, som har sannhetssøking som sin primære oppgave, spiller en særlig viktig rolle i demokratiet. Det gjelder ikke minst i dag, i en tid da de uredigerte mediene innebærer en konstant trussel mot opprettholdelsen av skillet mellom sant og falskt, ifølge Tuastad.

– Se bare på årene med Trump, altså på utviklingen i det viktigste demokratiet i verden. Han gav blaffen i sant og falskt og slapp ofte unna med det. Som akademikere er det vår plikt å stå opp mot en slik utvikling og mot forsøk på å utvanne skillet mellom sant og falsk. Hvis vi klarer det, vil politikken være basert på opplyst debatt. Hvis vi ikke klarer det, blir politikken en boltreplass for demagoger, uttaler prisvinneren.

– Må ikke skygge banen

Han mener vilje til formidling er viktig, blant annet fordi samfunnsforskningen blir mer og mer fragmentert, slik at det blir vanskeligere å se de større linjene. Samtidig trengs også akademia i den offentlige samtalen selv om det er tema litt utenfor ens egen spesialiserte forskingstema.

– I denne situasjonen mener jeg at vi som akademikere må være villige til å omsette våre innsikter på avgrensede felt også til å kunne si noe om tema i tiden – vi må motvirke impulsen til å stenge oss inne med regresjonsanalysene og også ha en ambisjon om å være generalister. Da oppstår det en spenning mellom å kunne ha et vitenskapelig grunnlag for å delta og det å ikke tørre å si noe som helst uten klar empirisk forankring. Men løsningen må ikke være å skygge banen, men å gjøre rede for forbeholdene, sier han.

Delt ut for første gang

Universitetsfondets pris har som formål å fremme fremragende formidling og samfunnsengasjement ved Universitetet i Stavanger.

– Vi ønsket å starte prisen for å premiere noen som gjør en ekstra innsats og for å oppfordre til at all den kunnskapen og kompetansen UiS har og forskningen som skapes her på Ullandhaug deles med flere og blir gjenstand for debatt og diskusjon. Det er vårt bidrag til at UiS skal lykkes med sitt mål om å være et åpnere universitet, sier Simonsen, som delte ut prisen for første gang.

Prisen skal stimulere til forskningsformidling, forskningskommunikasjon, kunstnerisk formidling og samfunnsengasjement. Med forskningsformidling, forskningskommunikasjon og kunstnerisk formidling menes alle former for formidling fra kandidatens eget fagfelt til allmennheten og/eller eksterne brukergrupper. Inkludert i samfunnsengasjement er også deltakelse i samfunnsdebatten, samarbeid med samfunns- og næringslivet og deltakelse i styrer, offentlige råd og utvalg.

Tekst: Benedicte Pentz