Hopp til hovedinnhold

TD Veen gir 5 millioner til Handelshøgskolen ved UiS og Synapse Lab

Forskergruppen Synapse Lab utvikler tiltak for å styrke motivasjon og læring i utdanningen og i arbeidslivet. Nå støtter investeringsselskapet TD Veen Synapse Labs arbeid med fem millioner kroner over de neste fem årene.

Publisert: Endret:

Synapse Lab har forskere fra flere fakultet ved Universitetet i Stavanger gått sammen for å undersøke og utvikle tiltak som kan gi økt motivasjon og læring. Målet er et bedre kunnskapsgrunnlag for å hjelpe folk med å lykkes med utdanning og arbeid. Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Institutt for sosialfag står, sammen med Handelshøgskolen ved UiS, sentralt i satsingen.

Nå vil TD Veen styrke arbeidet til Synapse Lab.

– TD Veen er glade for å kunne bidra til å styrke satsningen ved Handelshøgskolen ved UiS og Synapse Lab innenfor samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til langsiktig, grunnleggende forskning innenfor tema som sosialt ansvar i næringslivet og hvordan utenforskap blant de unge kan forebygges, sier Silje Veen, eier og styreleder i TD Veen AS. 

Professor Mari Rege og Silje Veen

Hjelpe flere til å lykkes i skole og arbeid

I 2015 etablerte TD Veen Samfunnssentralen, et arbeidsfellesskap for sosiale entreprenører. Flere av de sosiale entreprenørene i Samfunnssentralen jobber med å utvikle løsninger for å hjelpe sårbare grupper ut i arbeid, samt bidra til at barn og unge kan oppleve skolen som en mestringsarena.

– TD Veen har som mål gjennom driften av Samfunnssentralen å løfte frem sosiale entreprenører og løsninger som bedrer samfunnet. Vi har stort engasjement for at tiltak for at flere inkluderes i samfunnet, blir ytterligere utforsket og fortalt om. Vi er stolte over at det finnes god kompetanse innenfor fagfeltet motivasjon og læring på UiS, da dette er viktige byggeklosser for å kunne ha et godt liv og lykkes i arbeidslivet, sier Veen.

Mari Rege, professor ved Handelshøgskolen ved UiS, jubler over gaven. Hun er sammen med professor Oddny Solheim initiativtaker og leder av Synapse Lab.

– Dette er en stor anerkjennelse og oppmuntring. Gruppen vår har over de siste årene bygget opp betydelig kompetanse og erfaring i å teste ut tiltak i storskala randomiserte kontrollerte forsøk, slik som i Agderprosjektet, U-say og Two Teachers. Vi ønsker å bedre kunnskapsgrunnlaget for at flere skal lykkes i skole og arbeid. Med disse midlene vil vi kunne styrke kompetansen og fagmiljøet i Synapse Lab ytterligere, sier Rege.

Vinn-vinn-prosjekter

Rege ser også mulige synergier mellom Synapse Lab og Samfunnssentralen.

– Mange av innovasjonene som Samfunnssentralen løfter frem er interessante å forske på. I partnerskapet med Veen håper jeg det kan oppstå vinn-vinn-prosjekter der Synapse Lab får tilgang på data som kan bidra til ny kunnskap om læring og motivasjon, samtidig som entreprenørene i Samfunnssentralen kan få bedre innsikt i hvordan innovasjonen faktisk virker, sier Rege

Veen håper også partnerskapet kan gi synergieffekter.

– Vi er imponerte over forskningen og formidlingen Mari Rege utfører, samt hennes gjennomføringsevne av ambisiøse prosjekter. Hun utstråler profesjonalitet, arbeidsglede og stolthet som er verdier vi i TD Veen ønsker å fremme. Vi gleder oss til å lære fra dem underveis i partnerskapet, og håper vi kan være med å bidra til et internasjonalt synlig og anerkjent forskningsmiljø, sier Veen. 

Samarbeid for å løse store samfunnsutfordringer

Dekan Ola Kvaløy mener dette er et viktig partnerskap som støtter opp om Handelshøgskolens strategi.

– Vi er en sosialt engasjert handelshøgskole som tar samfunnsansvaret vårt på alvor, og i forskningen vår er vi opptatt av at samarbeid med praksisfeltet kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer. Partnerskapet med TD Veen og Samfunnssentralen er et glimrende eksempel på akkurat dette, sier Kvaløy.

Tekst: Silje Marnburg Ellefsen

Relaterte sider

Synapse Lab

Et tverrfaglig laboratorium for forskning på læring og motivasjon.

Forskingsprosjekt: Resilient

Hvordan øke trivsel og motivasjon hos ungdom?