UiS får 40 millioner til medisinstudiet

Sparebankstiftelsen SR-Bank gir Universitetet i Stavanger 40 millioner kroner til å etablere medisinutdanning. Dermed er nær halvparten av finansieringen for oppstart på plass.

Publisert Sist oppdatert
Tor Dahle, Klaus Mohn og Kari Nessa Nordtun
Fra venstre Tor Dahle, Klaus Mohn og Kari Nessa Nordtun. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen

Noen går alltid foran og skaper historie. SR-Bank var første bidragsyter ut i 2000, da vi trengte økonomisk støtte fra regionen for å kvalifisere oss for universitetsstatus. Og nå i 2020 går sannelig SR-Bank foran igjen og gir en pangstart til våre ambisjoner om et medisinstudium ved UiS. Dette er universitets- og regionbygging av ypperste klasse! uttaler en kjempeglad UiS-rektor Klaus Mohn om gaven fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Store ringvirkninger i regionen

– Vår visjon er «Sammen skaper vi verdier», og våre verdier er «Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode lokalsamfunn». Etablering av medisinstudium ved UiS handler om nettopp dette. Ved å få medisinutdanning til Stavanger løfter vi regionen, vi skaper varige endringer og det vil ha store ringvirkninger i lokalsamfunnet vårt. Det vil være et prosjekt som betyr mye for UiS, SUS og næringslivet i Stavanger-regionen, sier Dahle.

Han viser til en ringvirkningsanalyse gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse på oppdrag fra Greater Stavanger, som konkluderte med at etablering av et medisinstudium med 70 studenter per år, som er det planlagte opptaket, vil gi opp mot 300 arbeidsplasser og om lag 140 millioner kroner i økonomiske ringvirkninger.

– Norge trenger at det utdannes flere leger i Norge. I Stavanger har vi et helsefaglig miljø og et universitet med kompetanse til å ta imot medisinstudenter. Ved å være hovedkilden bak finansieringen vil stiftelsen bidra til at økonomi ikke er et argument for å legge medisinutdanning til UiS. Nå er det opp til politikerne å fatte avgjørelsen, understreker Dahle.

Oppfordrer andre aktører

Finansieringsbehov til oppstartsfasen av studiet er på 84 millioner kroner.

Ordfører i Stavanger og styreleder i Universitetsfondet Kari Nessa Nordtun sier fondet, som deltar aktivt i pengeinnsamlingen, er klar til å bidra betydelig med egne fondsmidler. Nå oppfordrer hun andre aktører i regionen til å gjøre det samme.

– Dette er med på å legge nødvendig press på regjering og storting. Sier de nei til UiS, sier de nei til disse midlene. Vi har pengene, kompetansen, viljen og fasilitetene. Alt vi ber om er å få lov. Lov til å omstille regionen til å ha flere bein å stå på, sier Nessa Nordtun.

Viktig for helse-Norge

Medisinstudiet ved UiS er utviklet i samarbeid med leger på Stavanger universitetssjukehus (SUS), leger i primærhelsetjenesten og medisinstudenter. Studieplanen i medisin har fått svært gode tilbakemeldinger av fagfeller i inn- og utland og er et studium i den internasjonale utdanningsfronten. Studiet vil ikke bare komme fremtidige legestudenter og pasienter til gode, men løfte alle medisinutdanningene i landet – til gode for hele helse-Norge. UiS kan ta opp norske legestudenter både fra utlandet og fra andre medisinutdanninger i Norge.

Mohn understreker at UiS gjerne samarbeider med andre universiteter, men da må det være på like vilkår og gjennom et balansert samarbeid.

Gradsrett

For UiS, SR-Bank og Universitetsfondet er det viktig å etablere et medisinstudium med gradsrett, altså at UiS har rett til å tildele graden cand.med. Det gir mulighet for tildeling av studieplasser i medisin fra Kunnskapsdepartementet. Foreløpig holdes tillatelsen tilbake av en forskrift som regulerer adgangen til å tildele gradsrett i medisin til fire universiteter.

– Vi har kompetanse, ambisjoner og pågangsmot. Vi har en akkreditert studiemodell, som er fagfellevurdert med veldig gode tilbakemeldinger. Vi har et universitetssjukehus på vei inn på campus, en potent helseklynge og et næringsliv og politikere som spiller på lag. Nå har vi også regional finansiering som kommer på plass. Det vi trenger fra myndighetene, er anledning til å starte opp medisinstudiet, avslutter Mohn.