UiS’ psykologisøknad avslått

Universitetet i Stavanger har fått avslag på søknaden sin om å opprette et profesjonsstudium i psykologi.

Published Sist oppdatert

Kvinne med brunt hår, blomstrete skjorte og sort dressjakke ser alvorlig inn i kamera. I bakgrunnen vises et vannspeil og grønne trær.
Dekan Turid Borgen er skuffet over avslaget om å opprette et profesjonsstudium i psykologi. (Foto: UiS/Mari Løvås)

Avslaget viser til et par endringer UiS må gjøre før søknaden kan godkjennes.  

– Vi skal nå ta en grundig gjennomgang av søknaden og tilbakemeldingene fra NOKUT, før vi søker igjen ved neste anledning, sier Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.  

Borgen understreker at en samlet region og et sterkt fagmiljø, både ved UiS,  Stavanger universitetssjukehus og de mange samarbeidspartnerne fra hele fylket, står klare til å gi psykologistudenter en utdanning av høy kvalitet, når den tid kommer. 

– Nasjonal utdanning burde prioriteres

Samtidig som UiS får avslag på akkrediteringssøknaden, ser man at stadig flere har behov for psykologhjelp og at helsevesenet opplever store problemer med å rekruttere nok psykologer. Når det gjelder psykologstillinger i den kommunale helsetjenesten, kommer Rogaland lavest ut i landet, med 0,5 psykologstilling i kommunen pr. 10.000 innbyggere.

– Vi må utdanne flere psykologer. Enkeltindivider trenger det, og samfunnet trenger det. Vi ser også at det er en tungvint prosess for de som studerer klinisk psykologi i utlandet, å få autorisering. Derfor burde en ny nasjonal utdanning vært prioritert, slik at Norge får flere psykologer som kan rekrutteres med en gang de er ferdige med utdanningen, sier hun.

Står sterkt rustet for ny søknadsrunde

UiS leverte høsten 2021 en søknad til NOKUT om å etablere et profesjonsstudium i psykologi. I november 2022 mottok universitetet den sakkyndige komiteens vurdering, som da konkluderte med at utdanningen ikke oppfylte kravene til akkreditering. UiS hadde tre uker på seg til å komme med et tilsvar til rapporten. Tilsvaret er nå ferdigbehandlet av den sakkyndige komiteen, og universitetet mottok avslaget 14. februar 2023.

– Vi leverte en grundig gjennomarbeidet søknad i første omgang og iverksatte tiltak ut ifra tilbakemeldingene vi fikk fra NOKUT. Slik vi foreløpig leser avslaget, mangler vi kun én fagperson i personlighetspsykologi og noe mer praksis gjennom studieløpet. At vi får avslag, er skuffende, sier Borgen.

Hun forteller at søknadsarbeidet i stor grad har gjort UiS enda mer bevisste på hvor stort behovet for en femte profesjonsutdanning i psykologi i Norge, egentlig er.

– Alle samarbeidsavtaler vi har inngått og ansettelser vi har gjort, berømmes av komiteen. Det, sammen med velviljen vi er blitt møtt med i psykologimiljøet over hele fylket, gjør oss sterkt rustet til å fortsette det videre arbeidet mot en akkrediteringsanbefaling, sier Borgen.