UiS skal tilby master i psykologi

UiS styrker satsningen sin på psykologifeltet og skal nå tilby psykologi på masternivå.

Publisert Sist oppdatert

Sort-hvitt bilde av en mann og dame som sitter i sofa og snakker. Damen har ryggen til. Foto.

– Dette er først og fremst en gledelig nyhet for folk flest. Vi har så mange samfunnsutfordringer som påvirker den psykiske helsen negativt, sier professor Nicolay Gausel, som har deltatt i søknadsarbeidet ved Institutt for sosialfag ved UiS. Søknaden er et samarbeid mellom Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora og Det helsevitenskapelige fakultet.

Mange karrieremuligheter

Studiet gir deg ikke autorisasjon som klinisk psykolog, men karrieremulighetene innen psykologifeltet er likevel mange. Masteren i psykologi skal gi studentene kunnskap til å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skoler, ideelle organisasjoner, statlige foretak, kommuner og næringsliv i private og offentlige organisasjoner.

– En ferdig masterstudent i psykologi kan for eksempel arbeide innen pedagogisk psykologisk tjeneste, kommuner eller Nav. De kan også jobbe som rådgivere for ulike interesseorganisasjoner og forvaltningsorgan, og vil være kandidater for jobb innenfor HR, HMS eller bedriftshelsetjenester, forteller Gausel.

Profilbilde av mann med skjegg. Blå bakgrunn. Foto.
Professor Nicolay Gausel. Foto: privat.

Han sier at studiet samlet sett passer for alle som ønsker å hjelpe andre til å få det bedre.

– For arbeidsgiveres del blir det kompetanse å hente her for å løse ulike sosiale og emosjonelle utfordringer i samfunnet, og samtidig sikre seg kompetanse på forebyggende og helsefremmende arbeid, sier Gausel.

– Stort behov for kompetanse innen psykologi

Det faglige opplegget er sydd sammen slik at masteren er samlingsbasert. Det åpner opp for at studenter som ikke er bosatt i Rogaland, også kan ta studiet.

– Det er unikt i Norge at vi tilbyr samlingsbasert fulltidsmaster i psykologi, forteller Gausel.

Turid Borgen, dekan ved Det samfunnsvitskapelege fakultet ved Universitetet i Stavanger
Turid Borgen,dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Foto: UiS/Elisabeth Tønnessen.

Dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Turid Borgen, ser fram til å tilby masterstudiet i psykologi..

– Vi vet at det er et stort behov for psykologisk kunnskap og kompetanse i samfunnet, og vi er derfor fornøyde med å kunne bidra til mer utdanning og forskning på dette feltet. Det er også i tråd med universitetets ambisjoner om å være et ledende universitet for utvikling av framtidens helse- og velferdstjenester, sier hun.

Fra før kan man ta en bachelor i psykologi ved UiS, og i disse dager venter de også på svar fra NOKUT på søknaden om å opprette et profesjonsstudium i pyskologi.

– Å styrke psykologimiljøet lokalt er viktig. Vi ser at kandidater som uteksamineres, gjerne blir værende der de har studert, så satsningen på psykologifeltet er noe som ikke bare vil gagne psykologifeltet nasjonalt, men også lokalt, sier Borgen.

Gausel har en klar oppfordring til deg som vurderer å søke:

– Hva er vel mer spennende og lærerikt enn å studere et fag på UiS hvor man kommer til å lære om det aller mest komplekse i hele det fysiske univers, nemlig hjernen sin opplevelse av hjernen?

Les mer om masteren i psykologi her.