UiS styrker sin Europa-satsing

Universitetet i Stavanger fortsetter sitt samarbeid med nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU), og ønsker å styrke seg som et Europa-universitet.

Publisert Sist oppdatert

Dette ble vedtatt av styret ved Universitetet i Stavanger torsdag 10. februar.

UiS er inne i det siste året av pilotprosjektet University, det første europeiske universitetet hvor studenter og forskere samarbeider med arbeidslivet for å løse reelle utfordringer. Hittil har over 350 deltakere løst 57 konkrete utfordringer på tvers av Europa, og nettverket har tilbudt 82 mikrokurs til studentene.

Nå har UiS vedtatt å delta i søknaden om ny finansieringsperiode (2022-2026) for University gjennom Erasmus+ initiativet Europeiske Universiteter.

Astrid Birgitte Eggen
Prorektor Astrid Birgitte Eggen

Påkoblet Europa

– UiS ser på University som et virkemiddel for å være i utdanningsfronten og å være påkoblet den europeiske utviklingen innen utdanning. Gjennom et europeisk universitet tester vi ut mulighetene i dagens regelverk i Europa og Norge, sier prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen.

­– Vi tester også ut mulighet som ligger utenfor dagens regelverk. Med utdanningsfronten tenker vi også på behov for å inkludere innovasjon, entreprenørskap, grønn omstilling og hvordan universitetet skal bidra til FNs bærekraftsmål i våre studieprogram, sier Eggen.

Banebrytende utdanning

Dette er vesentlige aspekter i UiS sin Strategi 2030, som sier at UiS skal være banebrytende på utdanningsfeltet gjennom å utforske og etablere nye måter å samhandle på, nasjonalt og internasjonalt. Det er også navet i .

UiS samarbeider godt med NOKUT og HK-dir om europeiske universitet, men etterlyser mer engasjement fra nasjonale politiske myndigheter om virkemidler for å være i utdanningsfronten nasjonalt og internasjonalt.

Mer informasjon

Dette er ECIU University-satsingen på UiS

Se hvilke utfordringer studentene våre kan søke på akkurat nå!

Dette er og University.