Velkommen til scenekunsthelsedag 22. februar

Torsdag 22. februar 2024 kl. 09:30-15:00,
Bjergsted,
Eikenessalen.

Fakultet for utøvende kunstfag arrangerer også i år en dag med helse i fokus. Årets program inneholder en kombinasjon av forelesninger og praktiske øvelser som dekker både fysiske og mentale temaer. Alle er hjertelig velkomne, og for bachelorstudenter ved fakultetet er det obligatorisk frammøte. Please open the blocks below for information in English.

Publisert Sist oppdatert

Program

Rom: Eikenes og 2153 (dansesal)

Bjergstedparken dekket av snø
22. februar blir det scenekunsthelsedag i Bjergsted.

09.30    Åpning ved dekan Harald Eikaas

09.40    Ragnhild Karin Thoring. Alexander-teknikk
Innledningsforedrag i Eikenes-salen (ca. 20 minutter
Praktisk økt i dansesalen 2153 (ca. 60 minutter)

11.00    Pause

11.15    Gry Galta van Merkensteijn. Injury prevention and performance enhancement: a holistic approach. Eikenessalen

12.15    Lunsj

13.00    Psykologspesialist Ellen Møllerløkken van Deurs. Psykisk helse, med et særlig blikk på prestasjonspress. Eikenessalen

13.50    Kort pause

14.00    Psykologspesialist Ellen Møllerløkken van Deurs. KUN FOR ANSATTE: Hva gjør vi når vi ser at studenter har utfordringer?

14.45    Avslutning ved dekan Harald Eikaas

Program

Performing arts medicine. February 22.

Room: Eikenes og 2153 (dance hall).

Internal seminar. Everyone is most welcome. Compulsory attendance for bachelor students

09.30 Opening by Dean Harald Eikaas

09.40 Ragnhild Karin Thoring. Alexander technique.

Introductory lecture in the Eikenes hall (approx. 20 minutes)

Practical session in dance hall 2153 (approx. 60 minutes)

11.00 Break

11.15 Gry Galta van Merkensteijn. Training and training theory. Eikenes hall

12.15 Lunch

13.00 Psychological specialist Ellen Møllerløkken van Deurs. Mental health, with a particular focus on performance pressure. Eikenes hall

13.50 Short break

14.00 Psychological specialist Ellen Møllerløkken van Deurs. STAFF ONLY: What do we do when we see that students have challenges?

14.45 Closing by Dean Harald Eikaas

Klaver UK

Utstyr, lunsj og påmelding

Praktisk informasjon om dagen.

Til presentasjonen av Alexander-teknikk ønsker vi at dere tar med en bok med tykkelse tilsvarende de tre midterste fingrene, samt et enkelt liggeunderlag (Yogamatte, håndkle eller lignende).

Det blir servert lunsj!

Grunnet lunsjservering, er det påmelding for alle deltagere, registrering her.

Focus on health

The Faculty of Performing Arts is also organizing a day with a focus on health this year. This year's program contains a combination of lectures and practical exercises covering both physical and mental topics.

For the presentation of Alexander technique, we would like you to bring a book with a thickness corresponding to the three middle fingers, as well as a simple sleeping mat (yoga mat, towel or similar).

Lunch will be served!

Please fill in the registration form