Opptak til ph.d.-program

Her finner du informasjon om hvordan du går frem når du skal søke opptak til et ph.d.-program ved UiS.

Published Endret

Opptak til ph.d. - program

De fleste som tas opp på et av ph.d.-programmene våre blir ansatt ved UiS som stipendiater. Hvis du skal være ansatt et annet sted når du gjennomfører ph.d.-løpet må du søke om opptak til ph.d.-utdanningen.

For å søke om opptak må visse krav være oppfylt

  • Du må normalt ha femårig mastergrad eller tilsvarende utdanning
  • Du må ha utarbeidet en god prosjektbeskrivelse som faller inn under et av våre ph.d.-programmers fagområder.
  • Du må ha en finansieringsplan. For søkere som ikke er fullfinansiert gjennom stipendordninger, kreves det dokumentasjon for at minst 50 % av arbeidstiden under studiet kan benyttes til forskerutdanning og at minst ett år kan avsettes til fulltidsstudier.

Søknad om opptak til ph.d.-utdanningen skal signeres av personen som skal være hovedveileder for ph.d.-prosjektet. Hvis det ikke er avklart hvem som skal være hovedveileder, men du oppfyller de andre kravene for opptak, kan du sende inn søknaden som en foreløpig søknad. Hvis prosjektbeskrivelsen din faller inn under ett av programmenes fagområder kan ph.d.-administrasjonen ved fakultetet hjelpe deg med å komme i kontakt med en aktuell veileder.

Søknader som mangler prosjektbeskrivelse, godkjent dokumentasjon på tidligere relevante studier eller som ikke har noen reell finansieringsplan, vil normalt bli avvist.

De fleste ph.d.-programmene har kontinuerlig opptak. Stipendiatstillinger lyses ut på Jobbnorge.

Søknadsskjema for opptak (pdf)

Veiledning til søknadsskjemaet (pdf)