Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger er Ph.d.-graden inndelt i 9 ph.d.-studier, som hver for seg spenner over et bredt spekter av fagområder. Studiene er organisert under 5 ph.d.-program.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad. Utdanningen omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant faglig formidling, prøveforelesning og disputas.

Våre ph.d.-program

Veileder til ph.d.-løpet

Inngang & oppstart

av Ph.d.- utdanningen

Gjennomføring

av Ph.d.- utdanningen

Sluttføring

av Ph.d.- utdanningen

Regelverk & skjema

knyttet til Ph.d.- utdanningen

Kurs og emner, FAQ og nærings- og offentlig sektor-ph.d.

Last ned guide til ph.d.-løpet, les om opptak til ph.d.-program og gjennomføring av disputas

Forskerskoler ved UiS

Disputaser ved UiS

Syntetiske polymerer for økt oljeutvinning

Siv Marie Åsen har sett nærmere på hva som skjer med ulike typer polymerer når de pumpes gjennom reservoaret. Blir de op...

Motivasjon og kompetanse for gode kost- og aktivitetsvaner

Disputas: Cille Hagland Sevild har forsket på motivasjon og kompetanse for gode kost- og aktivitetsvaner hos personer so...

Korleis blir barn sett og hørt i barnevernet?

Disputas: Korleis blir barn synleggjort i norsk og chilensk barnevernsarbeid? Det har Ida Bruheim Jensen forska på.

Luftambulansens rolle ved store ulykker

Disputas: Hvordan kan luftambulansen gjøre en enda bedre jobb ved store ulykker? Det har overlege og stipendiat Anne Sir...

Forskarutdanninga og samfunnets behov

Disputas: Førebur eit doktorgradsløp studentar på å arbeide utanfor akademia? Det har Saeed Moghadam-Saman undersøkt i d...

Pårørande si rolle i kreftbehandling

Disputas: Sjukehusa kan heve kvaliteten i kreftomsorga dersom dei lærer av tilbakemeldingane og erfaringane frå dei pårø...

Samarbeid mellom universitet og bedrifter

Disputas: Korleis samarbeider vitskaplege tilsette med næringslivet for å bidra til omstilling i regionane? Det er det ...

Disputas om regional utvikling

Disputas: Korleis kan institusjonelle forskjellar mellom regionar forklare regional utvikling? Det har Jonathan Muringan...

Om brukermedvirkning, samskaping og ledelse

Disputas: Hvordan kan offentlige tjenester bedre dra nytte av kunnskap fra pasienter/brukere og profesjonsutøvere? Det h...

Lærerstudenter og flerspråklige klasserom

Stadig flere norske klasserom preges av språklig og kulturelt mangfold. Wenche Elisabeth Thomassen har i sitt doktorgrad...

Sikrere ventiler i olje- og gassindustrien

Gjennom sin forskning har Karan Sotoodeh funnet metoder som skal gjøre ventiler og aktuatorer i olje- og gassindustrien ...

Utvikling av nye sporstoffer til oljebransjen

Mário Helder Lopes da Silva har utviklet en metode for kvalifisering av nye partisjonerende sporstoffer. Sporstoffene sk...

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad. No er algoritma enklare, og håpet e...

Fysisk aktivitet ga ungdomsskoleelever bedre psykisk helse

Men aktivitetene må være tilpasset og det må settes av nok ressurser. Ellers kan det virke motsatt. Det viser doktorgrad...

Rekordstort antall doktorgrader og rekordhøy gjennomstrømning

Med 74 gjennomførte doktorgrader i 2020 har UiS satt ny rekord. Gjennomstrømningsandelen er også rekordhøy.

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse hos flerspråklige ba...

Hva skaper altoppslukende opplevelser?

Disputas: Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal f...

Livsendring etter rusavhengighet

Disputas: Hvordan gjør mennesker som har vært i behandling for problemer relatert til rusmiddelbruk endringsprosesser fo...

Utfordringer og muligheter med databruk i barnehagen

Margrethe Jernes forsvarer doktorgradsavhandlingen sin i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 1. mars 2013....

Disputerer om barns tidlige lese- og skriveutvikling

Sammenhengen mellom barns språkferdigheter og tidlig lese- og skriveutvikling er tema når Bjarte Furnes disputerer for P...

Disputerer om ungdoms forhold til religion og flerkultur

Onsdag 24. november 2010 disputerte Marie von der Lippe for avhandlingen “Youth, Religion and Diversity. A qualitative s...

Disputerer om lese- og regneferdigheter

Kjersti Lundetræ disputerte 15. desember 2010 for phD-graden med avhandlingen "16-24-åringers basisferdigheter. En studi...

Å lære å kommunisere i det moderne klasserom

Universitetslektor Nina Helgevold disputerte 6. mai 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Stavanger med avhandlingen ...

Disputerer med avhandling om ungdom i fosterhjem

Ingunn Tollisen Ellingsen disputerer for ph.d. graden ved Universitetet i Stavanger 17. juni 2011 med avhandlingen ”Ungd...

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling...

Disputas om dysleksi

Anne Elisabeth Dahle disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 2. desember med avhandlingen ”Problematferd ved dys...

Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Onsdag 18. april disputerer Pål Roland for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Roland har ...

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring? June Junge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i utdanni...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Disputas om koreografi og notasjon

Johan Jutterström disputerte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) 6. desember 2018. Jutterström har sett på hvordan ...

Doktorgrad om organiseringen av kommunereformen

Sammenslåingen av norske kommuner har vært et omstridt tema. Stine Ravndal Nygård har i sitt doktorgradsarbeid forsket p...

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibitorer, kjemikalier s...

Overvåking av hjertelyden hos foster

Jarle Urdal har analysert data både av hjertelyd hos fostre og fra gjenoppliving av nyfødte. Forskningen hans kan brukes...

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden, og beskytte verdier...

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i røntgenoptikk. Han for...

Hvordan påvirkes eksportprisen for norsk laks?

Ursula Alejandra Landazuri-Tveteraas har analysert pris- og handelsrelasjoner for norsk eksport av laks og import av vin...

Doktorgrad om marknadsorganisering av akvakultur

Fabian Rocha Aponte disputerte til doktorgrad ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet den 11. juni 2020.

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han...

Kommende disputaser

Snarveier

Kontaktpersoner ved de ulike fakultetene

Kontakt en ph.d.-koordinator
Ph.d.- program i Samfunnsvitenskap

Nadya Sandsmark

Ph.d.- program i Teknologi og naturvitenskap

Carolina E. Hara Nina Ingrid horve Stava

Ph.d.- program i Helse og medisin

Knut Sommerseth Lie

Ph.d.- program i Utdanningsvitenskap og humaniora

Jeanette Rollheim Astrid Tofte Aasmundtveit

Kontakt en rådgiver