Hopp til hovedinnhold

Ph.d.-utdanning ved Universitetet i Stavanger

Ved Universitetet i Stavanger er Ph.d.-graden inndelt i 9 ph.d.-studier, som hver for seg spenner over et bredt spekter av fagområder. Studiene er organisert under 5 ph.d.-program.

Ph.d.-studiet er en treårig forskerutdanning som man kan søke opptak til etter fullført mastergrad. Utdanningen omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant faglig formidling, prøveforelesning og disputas.

Våre ph.d.-program

Veileder til ph.d.-løpet

Inngang & oppstart

av Ph.d.- utdanningen

Gjennomføring

av Ph.d.- utdanningen

Sluttføring

av Ph.d.- utdanningen

Regelverk & skjema

knyttet til Ph.d.- utdanningen

Kurs og emner, FAQ og nærings- og offentlig sektor-ph.d.

Last ned guide til ph.d.-løpet, les om opptak til ph.d.-program og gjennomføring av disputas

Forskerskoler ved UiS

Disputaser ved UiS

Betre algoritmer med enklare metodikk

Berent Lunde har undersøkt ei svært populær maskinlæringsalgoritme i sin doktorgrad. No er algoritma enklare, og håpet e...

Fysisk aktivitet ga ungdomsskoleelever bedre psykisk helse

Men aktivitetene må være tilpasset og det må settes av nok ressurser. Ellers kan det virke motsatt. Det viser doktorgrad...

Rekordstort antall doktorgrader og rekordhøy gjennomstrømning

Med 74 gjennomførte doktorgrader i 2020 har UiS satt ny rekord. Gjennomstrømningsandelen er også rekordhøy.

Doktorgrad gir nye funn om flerspråklige barn

Hilde Gunneruds ferske doktoravhandling gir oppsiktsvekkende funn om ferdigheter og språkforståelse hos flerspråklige ba...

Hva skaper altoppslukende opplevelser?

Disputas: Noen opplevelser er så altoppslukende at du glemmer alt rundt deg. Slike opplevelser har Veronica Blumenthal f...

Livsendring etter rusavhengighet

Disputas: Hvordan gjør mennesker som har vært i behandling for problemer relatert til rusmiddelbruk endringsprosesser fo...

Disputaser ved UiS 2021

Her finner du en oversikt over alle disputaser som er gjennomført ved UiS i 2021.

Innsamling av data i prehospitale tjenester

Disputas: Hvor god er kvaliteten på dataene som legebemannet utrykningstjeneste samler inn og registrerer ved behandling...

Disputas om dysleksi

Anne Elisabeth Dahle disputerer ved Universitetet i Stavanger fredag 2. desember med avhandlingen ”Problematferd ved dys...

Doktorgrad på implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Onsdag 18. april disputerer Pål Roland for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Roland har ...

Disputas: Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring?

Hvordan kan særtrekk ved samtaler påvirke læring? June Junge disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) i utdanni...

Barnehagebarn og samlivsbrudd

Klara Øverland disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger 1. februar 2013. Øverland...

Disputas om matematiske strukturer

Christer Helleland disputerte ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (UiS) 9. september 2020.

Disputas om koreografi og notasjon

Johan Jutterström disputerte ved Fakultet for utøvende kunstfag (UiS) 6. desember 2018. Jutterström har sett på hvordan ...

Doktorgrad om organiseringen av kommunereformen

Sammenslåingen av norske kommuner har vært et omstridt tema. Stine Ravndal Nygård har i sitt doktorgradsarbeid forsket p...

Doktorgrad om nye kinetiske hydratinhibitorer for olje- og gassindustrien

Qian Zhang har i sitt doktorgradsarbeid sett nærmere på egenskapene til ulike kinetiske hydratinhibitorer, kjemikalier s...

Overvåking av hjertelyden hos foster

Jarle Urdal har analysert data både av hjertelyd hos fostre og fra gjenoppliving av nyfødte. Forskningen hans kan brukes...

Hvordan balansere verdiskaping og risiko?

Hvordan kan vi oppnå en hensiktsmessig balanse mellom å skape verdier og utvikling på den ene siden, og beskytte verdier...

Diamantlinser for røntgenoptikk

Qiuyuan Zhang har sett nærmere på en-krystalls diamantlinser, og hvorfor disse fungerer så godt i røntgenoptikk. Han for...

Hvordan påvirkes eksportprisen for norsk laks?

Ursula Alejandra Landazuri-Tveteraas har analysert pris- og handelsrelasjoner for norsk eksport av laks og import av vin...

Doktorgrad om marknadsorganisering av akvakultur

Fabian Rocha Aponte disputerte til doktorgrad ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet den 11. juni 2020.

Dynamikken i råvaremarkeder

Muhammad Yahya har forsvart sin doktoravhandling i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Han...

Oppførselen til kreftceller og effektiviteten av kreftmedisin

Jahn Otto Waldeland har forsvart sin doktoravhandling i petroleumsteknologi. Han har utviklet en matematisk modell som i...

Hvordan utnytter kreftceller næringsstoffer i kroppen?

Gunhild Fjeld har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant ann...

Rensing av avløpsvann og produksjon av fornybar energi

Valeri Aristide Razafimanantsoa har forsvart sin doktoravhandling i kjemi og biovitenskap ved Univerisitetet I Stavanger...

Disputas om bruk av smart vatn i sandsteinsreservoar

Zahra Aghaeifar har disputert med ei avhandling om auka oljeutvinning med bruk av "smart vatn" i sandsteinsreservoar.

Disputas om strukturell styrke på bruer

Nirosha Adasooriya har disputert med ei avhandling om strukturell styrke og sprekkdanning på stålbruer.

Disputas om offshore-boring

Ekaterina Wiktorski forsvarte doktoravhandlinga si i disputas ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet 17. april 2020...

Disputas om økt oljeutvinning i kalkreservoar

Jaspreet Singh Sachdeva forsvarte sin avhandling for doktorgraden (philosophiae doctor) ved Universitetet i Stavanger ma...

Doktorgrad om algoritmar for fleirfasestrømming

Yangyang Qiao har forsvart ei avhandling om petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet.

Doktorgrad om korleis termokjemi og stress påverkar gjennomstrøyming i kalkstein

Emanuela Kallesten forskar på korleis ytre forhald som temperatur og trykk påverkar kalkstein i reservoar på norsk sokke...

Doktorgrad om modellering av CO2-injeksjon i tette reservoar

Dhruvit Berawala har forska på auka utvinning av gass i tette reservoar.

Hvordan beregne råvarepriser?

Kjartan Kloster Osmundsen har undersøkt hvordan matematisk statistikk og programmering kan gjøre det enklere å beregne b...

Modellerer boreoperasjoner

Eric Cayeux bruker en flerfaglig tilnærming i jakten på løsninger som kan forbedre effektiviteten og sikkerheten til bor...

Hvordan påvirker nabolaget livskvaliteten din?

Ana Llopis Alvarez har undersøkt hvordan boforhold påvirker hvor godt vi har det. Og hvorfor er det sånn at innvandrere ...

Kultur for varsling

Formelle system er ikkje nok for å bekjempe uetisk åtferd i organisasjonar. I tillegg må leiarar skape ein kultur som op...

Disputas om kunnskapsleiing i endring

Susan Peisan Chen har forska på korleis ulike leiartypar handterer kunnskap under nedbemanning.

Doktorgrad om krypande kriser

Reidar Staupe-Delgado har forska på korleis krypande kriser kan handterast betre.

Disputas om forbrukaråtferd

Heidi Victoria Skeiseid forsvarer 19. juni 2018 doktorgrada si i leiing ved Universitetet i Stavanger. Ho har forska på ...

Kommende disputaser

Disputas for Tone Larsen

Ons. 28.04.2021

10:00-14:00

Zoom

Disputas for Dalila de Sousa Gomes

Tor. 06.05.2021

12:00-16:00

digitalt i Zoom

Snarveier

Kontaktpersoner ved de ulike fakultetene

Kontakt en ph.d.-koordinator
Ph.d.- program i Samfunnsvitenskap

Nadya Sandsmark

Ph.d.- program i Teknologi og naturvitenskap

Carolina E. Hara Nina Ingrid horve Stava

Ph.d.- program i Helse og medisin

Knut Sommerseth Lie

Ph.d.- program i Utdanningsvitenskap og humaniora

Jeanette Rollheim Astrid Tofte Aasmundtveit

Kontakt en rådgiver