Kontaktinformasjon for ph.d.-administrasjonen

Finn kontaktinformasjon til dem som jobber med ph.d.-administrasjon, samt andre relevante kontaktpersoner.

Publisert Sist oppdatert

Kontaktpersoner ved fakultetene

Ph.d.-programmet i teknologi og naturvitenskap

phdtn@uis.no

Ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap og humaniora

Jeanette Rollheim

Astrid Tofte Aasmundtveit

Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap

Nadya Sandsmark

Ph.d.-programmet i helse og medisin

Knut Sommerset Lie

Andrea Gotuholt Lunde

Ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid

Elina Björnström

Kontaktpersoner ved Forskningsavdelingen

Malin Henden

Birgitte Dambo

Annen kontaktinformasjon

UiS Doctoral Community

Interesseorganisasjonen for ph.d.-kandidater ved UiS.

Studentombudet

En uavhengig bistandsperson for studenter ved UiS.

Vitenskapsombudet

For spørsmål rundt etikk i forskningen.