Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Horisont Europa.

Publisert Sist oppdatert
En gruppe av ansatte ved UiS som jubler til kameraet.
Foto: SHARE

Sammen med 13 partnere har forskere ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS mottatt 6 millioner euro fra EU til forskningsprosjektet Support4Resilience -Strengthening resilience and mental wellbeing through the Support4Resilience toolbox for leaders in elderly care.

– Dette er strålende nyheter og jeg er utrolig stolt av jobben alle har lagt ned. Vi har strategisk satset på EU i mange år, og har målrettet bygget en sterk posisjon innen vårt fagfelt, nasjonalt og internasjonalt. Å få tilslag som koordinator for denne søknaden er en skikkelig anerkjennelse av hele fagmiljøet i senteret og ved universitetet. Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt, sier Siri Wiig som er prosjektleder og senterleder for SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

Forskningsprosjektet skal bidra til å styrke resiliens og psykisk velvære hos helsepersonell og pårørende i europeisk eldreomsorg gjennom utvikling, testing og evaluering av verktøy for ledere. Dette er viktig for å rekruttere og beholde helsepersonell i eldreomsorgen og tilby tjenester av høy kvalitet og sikkerhet.

Rekruttere og beholde helsepersonell

Den stadig økende etterspørselen etter helsetjenester blant annet på grunn av en aldrende befolkning har skapt et behov for kvalifiserte helsearbeidere, spesielt innen eldreomsorgen.

I de fleste europeiske land er det en utfordring både å rekruttere og beholde helsepersonell. Mangel på arbeidskraft, høy arbeidsbelastning og økt stress blant både helsearbeidere og pårørende, er bare noen av utfordringene.

– Denne situasjonen er ikke ny, men utfordringene oppleves å være økende. Det er viktig at det ikke er helsepersonell eller de pårørendes oppgave å tåle mer for at vi skal klare disse utfordringene, men at vi skaper systemer som gjør det lettere for helsepersonell og pårørende å bidra til å skape tjenester med god kvalitet. Det skal Support4Resilience bidra med, sier Wiig.

En helhetlig tilnærming som inkluderer tiltak for å forbedre arbeidsvilkår, opplæring og utviklingsmuligheter er nødvendig for å tiltrekke og beholde kvalifisert helsepersonell og sikre høy kvalitet på helsetjenestene som tilbys til befolkningen.

Utvikle og teste en digital verktøykasse

Målet med prosjektet er å lage verktøy som støtter ledere i eldreomsorgen med å styrke resiliens og psykisk velvære blant ansatte og pårørende. For å forbedre systemene våre, må arbeidet organiseres slik at ressurser og kompetanse blir brukt på best mulig måte og slik at ansatte opplever mestring og motivasjon. 

– Forskning viser at ledere har en viktig rolle i å bidra til støttende arbeidsmiljø, men de mangler konkrete tiltak basert på forskning for å møte utfordringene. Skal vi gjøre helsearbeiderne bedre rustet til å stå i tjenestene, mener vi at også systemene de arbeider innenfor må legge til rette for at de ansatte kan gjøre jobben sin på en god måte, sier prosjektlederen.

I forskningsprosjektet som starter i 2024 skal det utvikles en digital verktøykasse for ledere i eldreomsorgen. Gjennom å først utforske helsepersonell og pårørendes perspektiver og behov for tjenester, skal verktøyene som utvikles hjelpe ledere å forstå og håndtere utfordringene de står overfor og gi tilgang til forskningsbaserte løsninger.

Verktøykassen skal testes ut i seks europeiske land, og vil være tilpasset ulike kontekster og ulike deler av tjenestene.

Elleve ansatte ved UiS som sitter ved et bord på en restaurant
Forskere fra SHARE feirer innlevert EU-søknad. (Foto: SHARE)

Styrker helsetjenesteforskning ved UiS

For å lykkes med å skaffe EU-midler kreves det grundig planlegging, tverrfaglig kompetanse og en solid forskningsidé som adresserer reelle behov og utfordringer.

Søknaden mottok toppscore på 15 av 15 mulige poeng, noe som gjenspeiler kvaliteten på fagmiljøet som deltar i prosjektet.

– SHARE er flaggskipet på forskningsfronten ved Det helsevitenskapelige fakultet, og dette viser også denne tildelingen. Dette er noe vi alle kan glede oss over og hente inspirasjon fra i egen forskning, sier dekan Eldar Søreide.

Merete Vadla Madland, prorektor for forskning ved UiS, mener at tildelingen ikke bare vil styrke UiS sin posisjon som en anerkjent aktør innen forskning, men den vil også gi oss muligheten til å bidra til løsninger på viktige samfunnsutfordringer.

– Å nå gjennom med søknader på dette nivået er en anerkjennelse av det harde arbeidet og engasjementet til våre forskere. Det bekrefter også SHARE`s evne til å bygge sterke partnerskap og samarbeide på tvers av landegrenser, sier hun.

Tekst: Cathrine Sneberg

 1. Universitetet i Stavanger (Norge)
 2. European Forum for Primary Care (Nederland)
 3. Universitatea Stefan Cel Mare Din Suceava (Romania)
 4. Erasmus Universiteit Rotterdam (Nederland)
 5. International Society for Quality in Health Care CLG (Irland)
 6. Ita-Suomen Yliopisto (Finland)
 7. Universitat Jaume I De Castellon (Spania)
 8. Fundacion Universitat Jaume I-Empresa (Spania)
 9. Turun Ammattikorkeakoulu Oy (Finland)
 10. Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus (Italia)
 11. University of Cyprus (Kypros)
 12. Scuola Superiore Di Studi Universitari E Di Perfezio (Italia)
 13. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (Norge)
 14. Macquarie University (Australia)

Prosjektleder

Professor i kvalitet og sikkerhet i helsesystemer
51834288
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi