Eldar Søreide

Dekan

Det helsevitenskapelige fakultet
Follow me

Bio

Eldar Søreide er dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (HV) ved Universitet i Stavanger og professor i akuttmedisin og medisinsk simulering. 

Fra 1990-2022 var Søreide ansatt ved Stavanger Universitetssjukehus i forskjellige roller og funksjoner, inkludert seksjonsoverlege Intensiv, forskningsleder akuttmedisinsk forskningsgruppe og til sist som fagdirektør fra 2017. Han hadde i samme periode også en bi-stilling som professor ved Det medisinske fakultet, UiB.

Søreide har stor erfaring med internasjonalt samarbeid knyttet til forskningsprosjekter og arrangering av vitenskapelig kongresser. Han startet i 1994 tidsskriftet «Akuttjournalen», som i 2008 gikk over til å bli open-access tidsskriftet «Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine».  Han var medisinsk leder av SAFER (Stavanger Acute medicine Foundation for Education and Research) fra 2006 til 2016.

Han har mer enn 200 vitenskapelige publikasjoner og har veiledet 15 PhD kandidater. Han har vært leder i Norsk Anestesiologisk Forening og president i Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine. Søreide har mottatt flere priser for sitt vitenskapelige arbeid.

Publikasjoner