Ph.d.-disputas for Johanne Ur Sæbø

Mandag 22. april 2024 kl. 10:00-15:00,
UiS,
Arne Rettedals hus, Ø-110.

Johanne Ur Sæbø disputerer for graden Philosophiae doctor ved Nasjonalt lesesenter, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Universitetet i Stavanger.

Publisert Sist oppdatert

Portrett: Johanne Ur Sæbø - Foto: Elisabeth Tønnessen
Johanne Ur Sæbø (Foto: Elisabeth Tønnessen / UiS)

Johanne Ur Sæbø vil forsvare avhandlingen «Når skal vi begynne å jobbe? En kvalitativ studie av vilkår for muntlighet på mellomtrinnet».

Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her.

Program

Disputasen finner sted i Arne Rettedals hus Ø-110, Universitetet i Stavanger.

Prøveforelesning kl 10:00
Tittel på prøveforelesningen er: «Gjør rede for og drøft ulike praksisteorier som kan være egnet for studier av dialogiske klasserom.»
Disputas kl 12:00
Alle er velkommen til å følge prøveforelesningen og disputasen.

Det vil også være mulig å delta digitalt via denne Zoom-lenken.
Meeting ID: 650 5173 1727
Password: 099130

NB! Det er kun bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten som kan bruke lyd og video.

Bedømmelseskomité og veiledere

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Lektor Tina Høegh, Syddansk universitet, Danmark
  • Professor Sissel Margrethe Høisæter, Høgskulen på Vestlandet
  • Førsteamanuensis Magne Ivar Drangeid, IGIS, UiS

Veiledere:

  • Hovedveileder: professor Atle Skaftun, Nasjonalt lesesenter, UiS
  • Medveileder: førsteamanuensis Arne Olav Nygard, Nasjonalt lesesenter, UiS

Leder av disputasen: Kjersti Lundetræ, senterleder, Nasjonalt lesesenter, UiS