Hopp til hovedinnhold

Disputas om lærersamtaler og læreres læring

Fredag 10. juni 2022 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands hus,
Auditorium E-164.

Anne Mette Færøyvik Karlsen disputerer.

Publisert: Endret:

Anne Mette Færøyvik Karlsen
Anne Mette Færøyvik Karlsen. (Foto: Elin Nyberg, UiS)

Anne Mette Færøyvik Karlsen vil forsvare avhandlingen: «Læreres samtaler som mulighetsrom for læring – En kvalitativ studie av lærersamtaler i Lesson Study».

Prøveforelesningen og disputasen er halvdigital. Arrangementet blir strømmet via Zoom for de som ikke kan møte opp fysisk.

Prøveforelesningen med tildelt emne «Forskerdeltagelse i kvalitative studier, muligheter og utfordringer» starter klokken 10:00. Selve disputasen starter klokken 12:00.

Vurderingskomitéen vil bestå av professor Marit Ulvik, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen, lektor Lotte Hedegaard-Sørensen, Dansk institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet, Danmark og førsteamanuensis Vegard Moen, IGIS, UiS.

Hovedveileder har vært professor Nina Helgevold, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS), UiS. Professor Stein Erik Solbø Ohna, IGIS, UiS har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av professor Reidar Mosvold, IGIS, UiS.

Her kan du følge disputasen digitalt.

Møte ID: 670 4277 9818

Passord: 431333

Vennligst legg merke til at bare bedømmelseskomiteen, disputasleder og ph.d.-kandidaten kan bruke lyd og video.

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte