Møter mellom fagfolk og publikum på arkeologiske utgravinger og museer

Onsdag 25. mai 2022 kl. 10:00-15:00,
Arkeologisk Museum, UiS,
Auditoriet «Tinghaug».

Lise Johnsen disputerer for ph.d.-graden.

Published Endret

Lise Johnsen
Lise Johnsen (Foto: Anette G. Øvrelid, UiS)

Hun forsvarer avhandlingen "«Det monterløse museum»: En etnografisk undersøkelse av et arkeologisk universitetsmuseum som møtested for arkeologiske praksiser og museal gjøren."

Prøveforelesningen og disputasen er halvdigital og vil foregå hos Arkeologisk Museum, Peder Klows gate 30A, 4010 Stavanger i auditoriet «Tinghaug». I tillegg blir disputasen strømmet via Zoom for de som ikke kan møte opp fysisk.

Prøveforelesningen med tildelt emne "Forskning i felten: Utfordringer ved tverrfaglige tilnærminger til studiet av arkeologisk kunnskapsproduksjon" starter klokken 10:00. Selve disputasen starter klokken 12:00.

Vurderingskomitéen vil bestå av lektor og museumsleder/ph.d. Vinnie Nørskov, Antikmuseet ved Aarhus Universitet, professor Hans-Jakob Ågotnes ved Universitetet i Bergen og professor Elisabeth Lund Engebretsen, Universitetet i Stavanger.
Hovedveileder har vært professor Brita Brenna, Universitetet i Oslo. Professor emerita Grete Kirsten Grimsrud Lillehammer, Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger har vært medveileder.

Disputasen blir ledet av dekan Turid Borgen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Her kan du følge disputasen digitalt.

Møte ID: 673 3932 8776

Passord: 973647

Både disputas og prøveforelesning er åpne for alle interesserte