Profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn

PROFRES-kandidat Cecilie Revheim disputerte for ph.d.-graden 22. november 2020 ved Universitetet i Agder.

Published Endret
disputas
Cecilie Revheim disputerte for ph.d.-graden 22. november 2020 ved Universitetet i Agder.

Cecilie Revheim disputerer for ph.d.-graden med avhandlingen «Hva med oss andre som bor her? Profesjonsetiske utfordringer i møte med fosterforeldres egne barn» fredag 22. november 2019.

Stipendiatstillingen var en del av prosjektet INNOS - «Innovation and Service Development through evolving Forms of Collaboration», ledet av UiA og finansiert av Norges forskningsråd over PraksisVel-programmet.

Avhandlingen er både en empirisk og en etisk studie av hvilke utfordringer en fosterhjemsplassering kan innebære for fosterforeldrenes egne barn. Relasjonen mellom fostersøsken er i mange tilfeller nøkkelen til en vellykket plassering. Likevel har vi begrenset kunnskap om hvordan fosterforeldres egne barn forstår sin egen rolle og deltakelse i forhold til fosterhjemsoppdraget. Det er også et spørsmål om samfunnet - representert av sosialarbeidere - forstår fosterfamilienes egne barns funksjon og innsats som fostersøsken.

Veiledere i doktorgradsarbeidet var professor Pål S. Repstad (hovedveileder) og professor Solveig Botnen Eide (bi-veileder)

Prøveforelesning og disputas finner sted i Gabriel Scotts auditorium – B1 001, Campus Kristiansand fredag 22. november 2019.

Søk etter avhandlingen i AURA - Agder University Research Archive, som er et digitalt arkiv for vitenskapelige artikler, avhandlinger og masteroppgaver fra ansatte og studenter ved Universitetet i Agder.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Agder.