Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Teacher’s pedagogical strategies when creating digital stories with young children

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.256-271.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1735743

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Samtalebasert lesing av bildebok-apper: barnehagelærer versus hotspoter

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 2.

   s.121-133.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-04

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Bus, Adriana; Hoel, Trude; Aliagas, Cristina; Jernes, Margrethe; Korat, Ofra; Mifsund, Charles L.; van Coillie, Jan

   (2020)

   Availability and quality of storybook apps across five less widely used languages

   Routledge

   s.308-321.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study.

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 97.

   s.88-98.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin

   (2017)

   Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.31-44.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-04

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2017)

   Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter

   Universitetsforlaget

   s.71-84.

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Supporting children's technological development: The role of the practitioner

   Routledge

   s.73-83.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens

   Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table

   ISSN 1556-763X.

   Volum 2014.

   Hefte 1.

   s.1-19.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår :

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.45-64.

  • Jernes, Margrethe; Engelsen, Knut Steinar

   (2012)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 32.

   Hefte 3-4.

   s.281-296.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar

   Universitetsforlaget

   s.21-35.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram; Kvinge, Lars M.

   (2012)

   Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet

   Universitetsforlaget

   s.109-125.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha

   (2010)

   Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta

   (2010)

   ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.115-131.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT i barnehagen

   s.27-31.

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen

   Fagbokforlaget

   s.169-186.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga

   s.106-137.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar

   Universitetsforlaget

   s.21-35.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport

  • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T.

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576

   Hefte 4.

  • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis

   (2010)

   Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wikstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT barnehagen

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning

  • Jernes, Margrethe

   (1996)

   Temabok

 • Formidling
  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Shared reading with books vs apps in kindergarten: the role of medium for verbal engagement.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Jernes, Margrethe

   (2019)

   Lesing av digitale tekster

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen

   Utdanningsdirektoratet

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Jernes, Margrethe; Bjorvand, Agnes Margrethe

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiA

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Collaborative multimodal digital stories in kindergarten

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?

  • Gillen, Julia; Arnott, Lorna; Marsh, Jackie; Bus, Adriana; Castro, Teresa Sofia; Dardanou, Maria; Duncan, Pauline; Enriquez-Gibson, Judith; Flewitt, Rosie; Gray, Colette; Holloway, Donell; Jernes, Margrethe; Kontovourki, Stavroula; Kucirkova, Natalia; Kumpulainen, Kristiina; March-Boehnck, G; Mascheroni, Giovanna; Nagy, Krisztina; O’Connor, Jane; O’Neill, Brian C; Palaiologou, Ioanna; Poveda, David; Salomaa, Saara; Severina, Elena; Tafa, Eufimia

   (2018)

   Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis - barns digitale hverdag

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Forskning og Utviklingsarbeid ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Noen ord om artikkelskriving

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Veiledning

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Spørsmål i veiledning

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder

  • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny

   (2014)

   Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Pedagogisk teori og praksis

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interactions in digital contexts in kindergarten

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.38-41.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Den digital generasjon - myte eller faktum?

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling.

  • Jernes, Margrethe

   (2012)

   Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data ? en naturlig del av hverdagen?

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2010)

   Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Hefte februar.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning, tema 2

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund

  • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings

  • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Om å arbeide med seg selv for å forstå barn

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.13-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   IKT i barnehagen

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 1.

   s.14-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Workshop for førskolelærere

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   IKT i barnehagen

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.12-15.

  • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen: Hvilke nye muligheter gir den for barnehagens pedagogiske virksomhet?

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Grounded Theory i bruk. Paper på metodekurset ?Kvalitative analysemetoder i praksis?

  • Jernes, Margrethe

   (2008)

   Med åpent blikk - tanker om triangulering ... eller?

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn

   (2006)

   Eurohill school - a documentation from the SITE-project, a Socrates Comenius 2.1 project

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Rolleendringer i PLUTO-FLU - betraktninger over studenters, fag- og praksislæreres og praksisveileders endringer av roller i forhold til partnerbarnehagene i førskolelærerutdanningen

  • Haugen, Synnøve; Jernes, Margrethe

   (2002)

   Veiledning og tilbakemelding i basisgruppe

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen i PLUTO

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Erfaringens bevegende kraft

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kompendium til kurs, 12 sider

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Samtale som forskningsmetode

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn; Hagesæther, Anny

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kurspakke for 9-timers innføringskurs

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Kognitiv mesterlære

  • Jernes, Margrethe

   (1998)

   Forbilde og veileder

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway