Sprell: Samtalebaserte lesepraksiser

I Sprell samarbeider forskere med barnehagelærere og foreldre om å utvikle flerspråklige digitale bildebøker for barn.

Published Endret

Informasjon til foreldre (trykk på flaggene.)

المعلومات للوالدين
Egyptisk flagg
اضغط على الصورة للمعلومات باللغة العربية.
Informaciją tėvams
Litausk flagg
Informaciją lietuvių kalba rasite paspaudę ant paveikslėlio
Informacje dla rodziców
polsk flagg
Kliknij na obrazek, aby uzyskać informacje w języku polskim
sprell

Vanlige spørsmål og svar

Er du deltaker (barnehagelærer eller forelder) i Sprell? Her finner du svar på vanlige spørsmål. Her finner du også opptak av møtet 29. september 2022.

Her finner du opptak fra møtet med pedagoger 29. september.

 • Vil møtet være tilgjengelig digital i ettertid for de foreldrene som ikke har anledning, eller som ønsker å se det igjen?

Vi vil ta opptak av de digitale møtene slik at de kan ses på ny.

 • Måler språkkartleggingen hvor flinke barna er og vil dette rapporteres til barnehagen?

Nei, språkkartleggingen har ikke som hensikt å vurdere hvor flinke barna er. Vi skal bruke språkkartleggingen for å se om det digitale verktøyet virker slik vi har tenkt. Resultatene vil ikke bli rapportert til barnehagen.

 • Kan boka leses av fagarbeider eller må det være en barnehagelærer?

Det  ikke være en barnehagelærer som leser for barna, men det må helst være en person som liker å lese med barn, og som har tid til å gjennomføre leseplanen.

 • Er det mulighet for å lese både på nynorsk og bokmål, og finnes bøkene på begge målformer?

SPrELL-biblioteket inneholder både bokmålsbøker og nynorskbøker, men dere kan ikke velge mellom bokmål og nynorsk i den enkelte boka.

 • Kan bøkene leses på storskjerm?

Ja, det er ikke noe i veien for at dere viser frem bøkene på storskjerm

 • Hvor mange barn skal det være i en lesegruppe?

Erfaringer med samtalebasert lesing tilsier at små grupper gir barna best vilkår for deltakelse i samtalebasert lesing. Det finnes ingen regel for hvor store eller små lesegruppene skal være, og noen ganger er det slik at personalsituasjonen er med på å bestemme hvor mange barn som blir med. Det bør ikke være mer enn seks barn med i en lesegruppe, og gjerne færre.

 • Når barnehagene skal lese bøkene i januar, kan de lese bøkene flere ganger enn 3 i uka?

Ja, hvis de vil lese mer, så kan de det! Vi er veldig for at barnehagene leser mye med barna, men akkurat i intervensjonsukene er det viktig at det IKKE leser mer i den digitale boka enn tre ganger i uka. Dette for at det ikke skal bli kluss i designet.

 • Er samtykkeskjemaet oversatt til morsmål?

Ja, samtykkeskjemaene er oversatt. Det er også spilt inn informasjonsfilmer til foreldrene om prosjektet på polsk, litauisk og arabisk. Spørreskjema er også oversatt. Alt dette vil være tilgjengelig på en egen nettside med mulighet for digitalt samtykke og digital utfylling av skjema. I tillegg vil all relevant informasjon sendes fysisk til barnehagene 29. september.

 • Inneholder samtykkeskjemaet tillatelse til å registrere barna i lesegruppa dersom en skal registrere når barn er borte (jmfr GDPR)?

Dette er ivaretatt i samtykkeskjemaet som foreldrene signerer.

 • Skal vi registrere fravær på barna som er med i prosjektet?

Ja, vi vil lage et superenkelt avkryssingsskjema.

 • I skjema for registrering er det ønskelig med en egen kolonne for tidspunkt/kl. for lesing.

Vi trenger ikke å vite tidspunktet, men det er viktig at barnehagen finner en tid som er tilpasset barnehagens rutiner.

 • Uke 9 er vinterferie og da har ofte barna fri. Hvordan forholder vi oss til dette?

Vi klarte dessverre ikke å unngå alle ferier i planleggingen. I ferien leser dere for de barna som er i barnehagen.

Forskningsarbeidet i Sprell

Ved å kombinere forskningsbasert kunnskap om lesing av digitale bøker og eksisterende teknologi for digitalisering av trykte bøker vil Sprell utvikle 20 digitale bildebøker som tilbyr språkvalg.

mor og barn på ipad sammen
Sprell skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk, og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.


Ved å bruke både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil Sprell svare på:
• Hva kjennetegner lesepraksiser i hjem og barnehage?
• Vil lesing av digitale bøker med språkvalg styrke flerspråklige barns læring av norsk?
• Bidrar tilgang til en felles digital bokplattform til tettere samarbeid mellom hjem og barnehage?
• Hvilke erfaringer har barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner i samarbeid om barns andrespråklæring gjennom lesing hjemme og i barnehagen?

Sprell skal utvikle digitale bøker

De 20 digitale bildebøkene er hentet fra etablerte norske forlags back-lister. I partnerskap med profesjonsutøvere i barnehagene har forskere vurdert hver tittel nøye, med utgangspunkt i kjennskap til leserne (flerspråklige 3-4-åringer), litterære- og språklige kvaliteter i barnelitteratur og potensiale for formålstjenlig digitalisering.
Bøkene er digitalisert av Lesemester, og det er Lesemester sammen med barnehagelærere og forskere som utvikler den digitale bokplattformen.

Hvorfor?

Sprell skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk, og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.

Kompetanseutvikling og kvalitetsarbeid i barnehagen gjennom Sprell

Sprell vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagen på to måter:
1. Styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling i samarbeid mellom barnehager og hjem, knyttet til det å lese bøker sammen på flere språk.
2. Teste andrespråkutvikling som en effekt av å lese digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen

Fakta

Sprell er en forkortelse for Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk. Tildelinger: Sprell har fått tildelt 15 mill. kr fra Norges Forskningsråd (FINNUT) for 2021-2024. Prosjekteier: Universitetet i Stavanger. Prosjektleder: professor Trude Hoel. Partnere: Barnehagelærere, flerspråklige omsorgspersoner og Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes kommune. Lesemester AS Forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, UiT Norges Arktiske Universitet og Dronning Maud Minnes Høgskole. For vitenskapelig formidling, se prosjektets sider hos Norges Forskningsråd.

Sprell skal motivere til å lese sammen med barn i digitale bøker som er tilgjengelige på flere språk.

Professor Trude Hoel , prosjektleder.
Scientific advisory board

Professor Teresa Mary Cremin, The Open University London   Professor Yvonne Anders, University of Bamberg Professor Ingrid Pramling Samuelsson, Göteborgs Universitet

Ledergruppe

Professor i lesevitenskap
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i pedagogikk
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning