Hopp til hovedinnhold

Margrethe Jernes

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-259
Follow me
Bio

Jeg forsker og underviser innen utdanningsvitenskap, med spesialisering på profesjonsveiledning og pedagogikk. For tiden er jeg studieprogramleder for masterutdanningen M_BAHVIT.  PhD-arbeidet mitt handlet om interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen der jeg løfter frem begrepet teknologipragmatisme som peker på betydningen av å finne balansen i digitalisering i barnehagens hverdag. Forskningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter (DigOb, VEBB – info. på NFR, CostAction DigiLitEy). Aktuelt for studieåret 2022-2023 er NFR-prosjektet SPrELL.

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2022)

   Innledning. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050300.

   s.11-14.

  • Jernes, Margrethe

   (2022)

   Sivilt mot : perspektiver på utvikling i barnehagen. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050300.

   s.109-120.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Billington, Mary Genevieve

   (2021)

   Language track : An open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions. I: Handbook for online learning contexts : Digital mobile and open : Policy and practice.

   Springer Nature

   ISBN 9783030673482.

   s.115-127.

   DOI: 10.1007/978-3-030-67349-9_9

  • Schulz-Heidorf, Kathrin; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude; Mangen, Anne

   (2021)

   The role of the medium for verbal engagement: shared reading in groups with books and apps in Norwegian ECEC-institutions.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2021.1968461

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Bus, Adriana; Hoel, Trude; Aliagas, Cristina; Jernes, Margrethe; Korat, Ofra; Mifsund, Charles L.; van Coillie, Jan

   (2020)

   Availability and quality of storybook apps across five less widely used languages. I: The Routledge handbook of digital literacies in early childhood.

   Routledge

   ISBN 9781138303881.

   s.308-321.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Samtalebasert lesing av bildebok-apper: barnehagelærer versus hotspoter.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 104.

   Hefte 2.

   s.121-133.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2020-02-04

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Teacher’s pedagogical strategies when creating digital stories with young children.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 28.

   Hefte 2.

   s.256-271.

   DOI: 10.1080/1350293X.2020.1735743

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Shared, dialogue-based reading with books vs tablets in early childhood education and care (ECEC): Protocol for a mixed-methods intervention study. .

   International Journal of Educational Research

   ISSN 0883-0355.

   Volum 97.

   s.88-98.

   DOI: 10.1016/j.ijer.2019.07.002

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2017)

   Forskende fellesskap i barnehagen - utfordringer og muligheter. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.71-84.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Berner, Karin

   (2017)

   Barns fortellinger om lek i barnehagen i en tid preget av moderne medier.

   Norsk pedagogisk tidsskrift

   ISSN 0029-2052.

   Volum 101.

   Hefte 1.

   s.31-44.

   DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2017-01-04

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Supporting children's technological development: The role of the practitioner. I: Young children in a digital age. Supporting Learning and development with technolgy in early years.

   Routledge

   ISBN 978-1-138-80480-7.

   s.73-83.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in Norwegian Kindergartens.

   Forum on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table

   ISSN 1556-763X.

   Volum 2014.

   Hefte 1.

   s.1-19.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Barns perspektiv på aktiviteter der digital teknologi inngår :.

   Barn

   ISSN 0800-1669.

   Volum 31.

   Hefte 1.

   s.45-64.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01942-0.

   s.21-35.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram; Kvinge, Lars M.

   (2012)

   Bruk av dataspill i norske barnehager - utbredelse og holdninger blant personalet. I: Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-02025-9.

   s.109-125.

  • Jernes, Margrethe; Engelsen, Knut Steinar

   (2012)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen.

   Nordic Studies in Education

   ISSN 1891-5914.

   Volum 32.

   Hefte 3-4.

   s.281-296.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Martha

   (2010)

   Er det bra, eller? Pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Sinnerud, Marta

   (2010)

   ”Er det bra, eller?” : pedagogiske spenningsfelt i møte med digitale verktøy i norske barnehager.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 3.

   Hefte 3.

   s.115-131.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT i barnehagen. I: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Delrapport 5 - perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

   ISBN 8278601763.

   s.27-31.

 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2022)

   Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215050300.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788245025071.

   s.169-186.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen.

   ISBN 978-82-7644-524-4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.

   Universitetsforlaget

   ISBN 978-82-15-01942-0.

   s.21-35.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576.

  • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T.

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576.

   Hefte 4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport.

  • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis

   (2010)

   Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wikstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT barnehagen. I: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Prosjekt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delrapport 5 - Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

   ISBN 82-7860-176-3.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

  • Jernes, Margrethe

   (1996)

   Temabok.

   ISBN 82-03-30280-7.

 • Formidling
  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2022)

   Children’s and teachers’ utterances about the medium when reading digital picture books.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Samtaler om mediet i samtalebasert lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

  • Jernes, Margrethe; Bjorvand, Agnes Margrethe

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiA.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.

   Utdanningsdirektoratet

  • Jernes, Margrethe

   (2019)

   Lesing av digitale tekster.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Collaborative multimodal digital stories in kindergarten.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Shared reading with books vs apps in kindergarten: the role of medium for verbal engagement. .

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B.

  • Gillen, Julia; Arnott, Lorna; Marsh, Jackie; Bus, Adriana; Castro, Teresa Sofia; Dardanou, Maria; Duncan, Pauline; Enriquez-Gibson, Judith; Flewitt, Rosie; Gray, Colette; Holloway, Donell; Jernes, Margrethe; Kontovourki, Stavroula; Kucirkova, Natalia; Kumpulainen, Kristiina; March-Boehnck, G; Mascheroni, Giovanna; Nagy, Krisztina; O’Connor, Jane; O’Neill, Brian C; Palaiologou, Ioanna; Poveda, David; Salomaa, Saara; Severina, Elena; Tafa, Eufimia

   (2018)

   Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August.

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis - barns digitale hverdag.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Forskning og Utviklingsarbeid ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading..

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere. .

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Noen ord om artikkelskriving.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller..

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys..

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Pedagogisk teori og praksis.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny

   (2014)

   Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Veiledning.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Spørsmål i veiledning.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.38-41.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interactions in digital contexts in kindergarten.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Den digital generasjon - myte eller faktum?.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling..

  • Jernes, Margrethe

   (2012)

   Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2010)

   Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning.

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Hefte februar.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - en naturlig del av hverdagen?.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - del av hverdagen?.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Veiledning - tradisjoner og strategier.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning, tema 2.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings.

  • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag.

  • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   IKT i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?.

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 1.

   s.14-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Om å arbeide med seg selv for å forstå barn.

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.13-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Observasjon i praksis.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Workshop for førskolelærere.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   IKT i barnehagen.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.

   Pedagogisk Bokorm

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.12-15.

  • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk.

  • Jernes, Margrethe

   (2005)

   IKT i førskolelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe

   (2004)

   Øvingslærere som lærere i praksis. Erfaringer med omlegging av praksisorganiseringen etter PLUTO.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Praksisorganisering etter PLUTO.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Mot en digital førskolelærerutdanning?.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Fysiske miljøer - avgrensninger og muligheter.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Første parallell-sesjon..

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Foreløpige tanker fra hovedfagsprosjektet "IKT og veiledning".

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Andre parallell-sesjon.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen: Hvilke nye muligheter gir den for barnehagens pedagogiske virksomhet?.

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing .

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading .

  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?.

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Grounded Theory i bruk. Paper på metodekurset ?Kvalitative analysemetoder i praksis?.

  • Jernes, Margrethe

   (2008)

   Med åpent blikk - tanker om triangulering ... eller?.

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn

   (2006)

   Eurohill school - a documentation from the SITE-project, a Socrates Comenius 2.1 project.

  • Haugen, Synnøve; Jernes, Margrethe

   (2002)

   Veiledning og tilbakemelding i basisgruppe.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Rolleendringer i PLUTO-FLU - betraktninger over studenters, fag- og praksislæreres og praksisveileders endringer av roller i forhold til partnerbarnehagene i førskolelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen i PLUTO.

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Erfaringens bevegende kraft.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Kognitiv mesterlære.

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn; Hagesæther, Anny

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kurspakke for 9-timers innføringskurs.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Samtale som forskningsmetode.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kompendium til kurs, 12 sider.

  • Jernes, Margrethe

   (1998)

   Forbilde og veileder.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway