Margrethe Jernes

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-259
Follow me

Bio

Jernes er forsker og underviser innen utdanningsvitenskap, og er studieprogramleder for masterutdanningen M_BAHVIT.  PhD-arbeidet handlet om interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen med begrepet teknologipragmatisme som peker på betydningen av å finne balansen i digitalisering i barnehagens hverdag. Forskningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter (DigOb, VEBB – info. på NFR, CostAction DigiLitEy) og NFR-prosjektet SPrELL som er i prosess.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2022)

   Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025071.

   s.169-186.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017.

   Universitetet i Stavanger.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

   Universitetet i Stavanger.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-524-4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01942-0.

   s.21-35.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T.

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576.

   Hefte 4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis

   (2010)

   Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wikstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT barnehagen. I: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Prosjekt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delrapport 5 - Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

   Universitetet i Sørøst-Norge/Universitetet i Søraust-Noreg.

   ISBN 82-7860-176-3.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

   Universitetet i Bergen.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

   Universitetet i Bergen.

  • Jernes, Margrethe

   (1996)

   Temabok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 82-03-30280-7.

 • Formidling
  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2024)

   Profesjonsveilednings studenters betraktninger om kompetansebehov etter endt videreutdanning .

   Veiledningskonferansen 2024;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Alstad, Åse

   (2024)

   Dette er utfordringer med forskningssamarbeid i barnehagen.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

  • Jernes, Margrethe

   (2024)

   Praksisfellesskapet.

   Dialogmøte i SPrELL;

   2024-03-14.

  • Jernes, Margrethe

   (2024)

   Kan SPrELL føre til samarbeid?.

   Faglig forum;

   2024-03-21.

  • Jernes, Margrethe

   (2024)

   Sivilt mot: perspektiver på utvikling i barnehagen.

   Solaseminaret;

   2024-03-15.

  • Jernes, Margrethe

   (2024)

   SPrELL roll up.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Presentasjon av SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk.

   Förskoledidaktiska forskningsgruppen;

   2023-02-15.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2023)

   Jeg har ikke trykt! Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen .

   Solaseminaret;

   2023-03-29.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   M-BAHVIT Master i barnehagevitenskap ved UiS.

   Nasjonal samling;

   2023-06-08.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   Presentasjon av boken Barnehageutvikling med vekt på Sivilt mot.

   Forum FILIORUM;

   2023-03-28.

  • Lyngtun, Jannike; Jernes, Margrethe

   (2023)

   Missed opportunities: student teachers experiences of learning through practicum in kindergartens.

   EECERA 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positive factors for collaboration between preschools and multilingual home – A protocol for a systematic review.

   EECERA;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   Damenes Da Capo i Skottland.

   Dalane Tidende.

   ISSN 0809-2591.

  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Positiva faktorer för samarbete mellan barnehage och flerspråkiga hem - en systematisk översikt.

   Norsk barnehageforskningskonferense ;

   2023-10-24 - 2024-08-26.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2022)

   Innledning. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.11-14.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2022)

   Children’s and teachers’ utterances about the medium when reading digital picture books.

   EECERA 2022;

   2022-08-24 - 2022-08-26.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Wiken Sandgrind, Silje

   (2022)

   - Det stilles stadig høyere krav til utvikling i barnehagesektoren.

  • Jernes, Margrethe; Bjørnsen, Linn Skjei

   (2022)

   FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling.

  • Jernes, Margrethe

   (2022)

   Veiledning i praksis .

   Praksislærerdag;

   2022-10-05.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

   REKOM-samarbeid;

   2021-06-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Samtaler om mediet i samtalebasert lesing i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

   Oppstartseminar for SPRELL;

   2021-11-04.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

   Nordisk barnehageforskningskonferanse ;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Løkås, Mariell Tverrå

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

   Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-30.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

   Children's Reading and Writing on Screen: Final COST Meeting;

   2019-02-04.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar Huskestua barnehage;

   2019-03-14.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Triade barnehage;

   2019-03-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Ytre Tasta barnehage;

   2019-02-04.

  • Jernes, Margrethe

   (2019)

   Lesing av digitale tekster.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2019-04-09.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Emmaus barnehage;

   2019-05-02.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.

   Utdanningsdirektoratet.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Collaborative multimodal digital stories in kindergarten.

   EECERA 2019;

   2019-08-21 - 2019-08-23.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Jernes, Margrethe; Bjorvand, Agnes Margrethe

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiA.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-15 - 2019-02-17.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-25 - 2019-01-28.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Shared reading with books vs apps in kindergarten: the role of medium for verbal engagement. .

   Skriv! Les! nordisk forskerkonferanse;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis.

   Rammeplanimplementering;

   2018-06-01.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

   48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society;

   2018-05-31 - 2018-06-02.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   IGEL 2018; 16th Biennial Meeting;

   2018-07-25 - 2018-07-29.

  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

   EECERA 2018; the 28th conference;

   2018-07-28 - 2018-08-31.

  • Gillen, Julia; Arnott, Lorna; Marsh, Jackie; Bus, Adriana; Castro, Teresa Sofia; Dardanou, Maria; Duncan, Pauline; Enriquez-Gibson, Judith; Flewitt, Rosie; Gray, Colette; Holloway, Donell; Jernes, Margrethe; Kontovourki, Stavroula; Kucirkova, Natalia; Kumpulainen, Kristiina; March-Boehnck, G; Mascheroni, Giovanna; Nagy, Krisztina; O’Connor, Jane; O’Neill, Brian C; Palaiologou, Ioanna; Poveda, David; Salomaa, Saara; Severina, Elena; Tafa, Eufimia

   (2018)

   Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   Childhood and Materiality VIII Conference on Childhood Studies;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen.

   Fagdager;

   2018-11-05.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis - barns digitale hverdag.

   Rammeplanimplementering;

   2018-11-02.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2018)

   Pedagogikkens grunnlagsproblem - Danning i barnehagen i historisk lys.

   Master i kreative fag og læreprosessar, emne MaCrel-KKK01;

   2018-11-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

   Utdanningskonferansen;

   2017-02-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Forum for barnehageforskning;

   2017-04-25.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

   The 27th EECERA conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-04-28.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-03.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-11.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-10.

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Forskning og Utviklingsarbeid ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.

   Fagressursmøte;

   2017-11-01.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

   Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høyskolepedagogikk;

   2016-05-02 - 2016-05-04.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller..

   Videreutdanning;

   2016-01-20.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Noen ord om artikkelskriving.

   Intern kompetansebygging;

   2016-10-01.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice.

   EECERA Dublin;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 4, COST;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere. .

   Dagskurs ;

   2016-11-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading..

   ISCH COST Action IS1410 ;

   2016-11-06 - 2016-11-07.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

   Utdanningskonferansen ved Universitetet i Stavanger 2015;

   2015-02-03.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

   Videreutdanning;

   2015-02-11.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen.

   Praksislærerdag;

   2015-09-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys..

   Videreutdanning - masterutdanning;

   2015-11-06.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Rekordmange vil bli barnehagelærere.

  • Jernes, Margrethe; Jakobsen, Siw Ellen

   (2015)

   Barn kan føle seg alene når de bruke teknologi .

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

   Oxford Round Table 2014, Issues in Childhood Education;

   2014-07-26 - 2014-07-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education.

   European Early Childhood Education Research Association - EECERA 24th conference;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst.

   Lesedigg: Nasjonal konferanse om lesing.;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

   Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere;

   2014-02-14.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Spørsmål i veiledning.

   Styrket barnehagetilbud;

   2014-02-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

   Workshop om IKT i utdanning;

   2014-02-06 - 2014-02-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Veiledning.

   Konfirmantlederkurs;

   2014-04-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi.

   Solaseminaret for nyutdanna, veiledere og barnehageledere;

   2014-04-23.

  • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny

   (2014)

   Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid.

   Solaseminaret for nyutdanna, veiledere og barnehageledere;

   2014-04-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Pedagogisk teori og praksis.

   CHARMLIT - Faglærerforum i Barnehagelærerutdanningen ;

   2014-09-17.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2014-11-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

   Nettverkssamling - Demokrati i barnehagen;

   2014-05-21 - 2014-05-22.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences.

   International week, ;

   2013-06-04 - 2013-06-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interactions in digital contexts in kindergarten.

   EECERA;

   2013-08-29 - 2013-08-31.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.38-41.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling..

   Digitale liv i barnehageprofesjoner - hva nå? Hva kan skje når digitalt innhold utfordrer tradisjonelle forståelser av hva barn og barnehage skal være - et festseminar for Nina Bølgan;

   2013-05-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Den digital generasjon - myte eller faktum?.

   Prøveforelesning PhD-graden;

   2013-03-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   «Teori og praksis»: Praksisnær utdanning, forskningsbasert undervisning – tospann eller motsetninger? .

   Forum for barnehagevitenskap;

   2013-04-16.

  • Richter, Elisabeth; Jernes, Margrethe

   (2012)

   Viktigt ha vuxna vid skärmen.

  • Jernes, Margrethe

   (2012)

   Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens.

   European Early Childhood Education Research Association (EECERA);

   2012-08-30 - 2012-09-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten.

   EECERA;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten.

   EECERA;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert.

   Åpen Fagdag ;

   2011-11-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell.

   Videreutdanning i Veilederutdanning for veiledere for nyutdannede og praksislærere ;

   2011-11-25.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Veiledning - tradisjoner og strategier.

   Undervisning i Psykisk helsearbeid;

   2010-01-20.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - del av hverdagen?.

   NVU-konferansen;

   2010-03-16.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

   EECERA 2010 Birmingham;

   2010-08-06 - 2010-08-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - en naturlig del av hverdagen?.

   Klikk der!;

   2010-03-19.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

   ICCP conference;

   2010-06-16 - 2010-06-18.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2010)

   Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte februar.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

   EECERA international conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

   EECERA2009 Conference in Strasbourg, France;

   2009-08-26 - 2009-08-29.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   FoU i praksis, Levanger;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

   Dialogseminar i DigOb-prosjektet;

   2009-04-29.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

   Seminar for Flu 1 og Flu 2;

   2009-04-27.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2009-05-05.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

   Landskonferanse for praksis- og studieledere lærerutdanningene;

   2009-05-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   VestNorsk Nettverk, forskarutdanninga;

   2009-05-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning, tema 2.

   Personalseminar i København;

   2009-06-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning.

   Dialogmøte med forskningsdeltakere.;

   2009-12-07.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings.

   18TH EECERA Annual Conference;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag.

   Nasjonal barnehagekonferanse;

   2008-06-17 - 2008-06-18.

  • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten.

   FoU i praksis;

   2008-04-17 - 2008-04-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Planleggingsdag ;

   2007-09-24.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 1.

   s.14-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn.

   Vestnorsk Nettverk;

   2007-04-18 - 2007-04-19.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Om å arbeide med seg selv for å forstå barn.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.13-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Fagdag for barnehageansatte;

   2007-09-07.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Forum for oppvekst i Sunnhordland;

   2007-11-12.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Observasjon i praksis.

   Pedagogisk fagsamling;

   2006-01-16 - 2006-01-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   IKT i barnehagen.

   Skoletroms, IKT-konferansen i Troms;

   2006-11-23 - 2006-11-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Workshop for førskolelærere.

   Skoletroms, IKT-konferansen i Troms;

   2006-11-23 - 2006-11-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.12-15.

  • Jernes, Margrethe

   (2005)

   IKT i førskolelærerutdanningen.

   Lærende nettverk Rogaland;

   2005-05-11.

  • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk.

   Fagdag;

   2005-01-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2004)

   Øvingslærere som lærere i praksis. Erfaringer med omlegging av praksisorganiseringen etter PLUTO.

   Barnehagemøtet 2004;

   2004-06-04.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Fysiske miljøer - avgrensninger og muligheter.

   Barnehagekonferansen;

   2003-11-11.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Praksisorganisering etter PLUTO.

   Øvingslærermøte ved førskolelærerutdanningen;

   2003-10-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Mot en digital førskolelærerutdanning?.

   ITU-konferansen 2003;

   2003-10-18.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen: Hvilke nye muligheter gir den for barnehagens pedagogiske virksomhet?.

   Etterutdanningsdag for styrere i praksisbarnehager på Østlandet;

   2002-11-19.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen.

   Etterutdanningsdag for øvingslærere i praksisbarnehager på Østlandet;

   2002-03-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Første parallell-sesjon..

   En fagligere og farligere barnehage;

   2002-10-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Andre parallell-sesjon.

   En fagligere og farligere barnehage;

   2002-11-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Foreløpige tanker fra hovedfagsprosjektet "IKT og veiledning".

   20022GO;

   2002-10-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Å lese på på nettbrett eller lese i bok?.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing .

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading .

  • Kaltvedt, Elsa Helen; Meland, Aud Torill; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den digitale møteplassen mellom barnehagen og barnehagelærerutdanningen.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Grounded Theory i bruk. Paper på metodekurset ?Kvalitative analysemetoder i praksis?.

  • Jernes, Margrethe

   (2008)

   Med åpent blikk - tanker om triangulering ... eller?.

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn

   (2006)

   Eurohill school - a documentation from the SITE-project, a Socrates Comenius 2.1 project.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Erfaringer med IKT i førskolelærerutdanningen i PLUTO.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Rolleendringer i PLUTO-FLU - betraktninger over studenters, fag- og praksislæreres og praksisveileders endringer av roller i forhold til partnerbarnehagene i førskolelærerutdanningen.

  • Haugen, Synnøve; Jernes, Margrethe

   (2002)

   Veiledning og tilbakemelding i basisgruppe.

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Erfaringens bevegende kraft.

  • Jernes, Margrethe; Meling, Bjørn; Hagesæther, Anny

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kurspakke for 9-timers innføringskurs.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Pedagogisk veiledning. Kompendium til kurs, 12 sider.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Kognitiv mesterlære.

  • Jernes, Margrethe

   (2000)

   Samtale som forskningsmetode.

  • Jernes, Margrethe

   (1998)

   Forbilde og veileder.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway