Margrethe Jernes

Førsteamanuensis i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-259
Follow me

Bio

Jernes er forsker og underviser innen utdanningsvitenskap, og er studieprogramleder for masterutdanningen M_BAHVIT.  PhD-arbeidet handlet om interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen med begrepet teknologipragmatisme som peker på betydningen av å finne balansen i digitalisering i barnehagens hverdag. Forskningen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter (DigOb, VEBB – info. på NFR, CostAction DigiLitEy) og NFR-prosjektet SPrELL som er i prosess.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit

   (2022)

   Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025071.

   s.169-186.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017.

   Universitetet i Stavanger.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

   Universitetet i Stavanger.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-524-4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2012)

   Digitale verktøy og dataspel i barnehagen: didaktiske utfordringar. I: Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01942-0.

   s.21-35.

  • Engelsen, K. S.; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, V.; Økland, N.T.

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Prosjektnr. NFR: 187576.

   Hefte 4.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, Lars M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekst plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB): Prosjektnr. NFR:187576.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Kvinge, L.M.; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2011)

   Digitale objekts plass i barns sosiale og språklege danning i barnehagen (DIGOB). Sluttrapport.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Kvinge, Lars M.; Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram; Vangsnes, Vigdis

   (2010)

   Utbreiing, bruk og haldningar til digitale verktøy og spel i norske barnehagar. Resultat frå ei nasjonal spørjeundersøking.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Rapport fra studieturer til Danmark, Skottland, Spania og Sverige 2006/2007, internt notat.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wikstøl, Kari

   (2006)

   Nettbasert etterutdanning i IKT barnehagen. I: Etter- og videreutdanning i barnehagesektoren - kartlegging av tilbud og etterspørsel. Prosjekt på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. Delrapport 5 - Perspektiver på kompetanse og kompetanseutvikling i og utenfor barnehagesektoren.

   Universitetet i Sørøst-Norge.

   ISBN 82-7860-176-3.

  • Bølgan, Nina; Jernes, Margrethe; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen – barn og digitale medierEtterutdanningskurs for barnehagefolk.

   Høgskulen på Vestlandet.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet " - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

   Universitetet i Oslo.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   "Modig på nettet" - studenters erfaringer med IKT i praksisveiledning.

   Universitetet i Oslo.

  • Jernes, Margrethe

   (1996)

   Temabok.

   Aschehoug & Co.

   ISBN 82-03-30280-7.

 • Formidling
  • Fredriksson, Maria; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2023)

   Presentasjon av SPrELL: Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk.

   Förskoledidaktiska forskningsgruppen;

   2023-02-15.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   M-BAHVIT Master i barnehagevitenskap ved UiS.

   Nasjonal samling;

   2023-06-08.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2023)

   Jeg har ikke trykt! Ytringer om teknologi ved lesing av digitale bildebøker i barnehagen .

   Solaseminaret;

   2023-03-29.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   Presentasjon av boken Barnehageutvikling med vekt på Sivilt mot.

   Forum FILIORUM;

   2023-03-28.

  • Jernes, Margrethe

   (2023)

   Missed opportunities: student teachers experiences of learning through practicum in kindergartens.

   EECERA 2023;

   2023-08-30 - 2023-09-02.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2022)

   Children’s and teachers’ utterances about the medium when reading digital picture books.

   EECERA 2022;

   2022-08-24 - 2022-08-26.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2022)

   Innledning. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.11-14.

  • Jernes, Margrethe; Alvestad, Marit; Wiken Sandgrind, Silje

   (2022)

   - Det stilles stadig høyere krav til utvikling i barnehagesektoren.

  • Jernes, Margrethe; Bjørnsen, Linn Skjei

   (2022)

   FILIORUM-forskere med ny bok om barnehageutvikling.

  • Jernes, Margrethe

   (2022)

   Veiledning i praksis .

   Praksislærerdag;

   2022-10-05.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Samtaler om mediet i samtalebasert lesing i barnehagen.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Barns digitale bildebøker: Sju viktige moment til pedagogisk refleksjon over bokvalg til samtalebasert lesing i barnehagen.

   Nordisk barnehageforskningskonferanse ;

   2021-10-26 - 2021-10-28.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   SPrELL: introduksjon til forsknings- og samarbeidsprosjekt .

   Oppstartseminar for SPRELL;

   2021-11-04.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Kjernekomponenter som beskriver et trygt og godt barnehagemiljø.

   REKOM-samarbeid;

   2021-06-08.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-13.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Oppfølgende møter med barnehagene – tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-04-15.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - andre gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - fjerde gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - tredje gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-16.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2021)

   Partnerskap mellom UiS og Hå kommune - første gruppe.

   REKOM-samarbeid;

   2021-02-09.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Espedal Tungland, Inger Benny; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogikk og tverrfaglighet: forskning på den reformerte barnehagelærerutdanningen (BLU) i Norge.

   Å skape bærekraftige barnehager – perspektiver, muligheter og utfordringer;

   2020-09-30.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Children and kindergarten teachers use digital picture books differently.
  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2020)

   Forsket på lesing for barnehagebarn.
  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2020)

   VEBB - det store bildet: funn og implementering.

   VEBB avslutningskonferanse;

   2020-02-12.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe; Løkås, Mariell Tverrå

   (2020)

   Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje.
  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Solstad, Trine; Storm-Larsen, Anna Beate

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-25 - 2019-01-28.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Collaborative multimodal digital stories in kindergarten.

   EECERA 2019;

   2019-08-21 - 2019-08-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2019)

   Lesing av digitale tekster.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2019-04-09.

  • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 2.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Emmaus barnehage;

   2019-05-02.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2019)

   Shared reading with books vs apps in kindergarten: the role of medium for verbal engagement. .

   Skriv! Les! nordisk forskerkonferanse;

   2019-05-07 - 2019-05-09.

  • Jernes, Margrethe; Bjorvand, Agnes Margrethe

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiA.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-15 - 2019-02-17.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna

   (2019)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2019-01-09 - 2019-01-11.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Ytre Tasta barnehage;

   2019-02-04.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar Huskestua barnehage;

   2019-03-14.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups.

   Reconceptualising Early Childhood Literacies: An International Conference;

   2019-03-07 - 2019-03-08.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2019)

   E-bøker i barnehagens språkarbeid.

   Personalseminar i Triade barnehage;

   2019-03-13.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe

   (2019)

   VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups.

   Children's Reading and Writing on Screen: Final COST Meeting;

   2019-02-04.

  • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas

   (2019)

   Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt.

   Norsk barnehageforskningskonferanse: Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.

   Utdanningsdirektoratet.

  • Gillen, Julia; Arnott, Lorna; Marsh, Jackie; Bus, Adriana; Castro, Teresa Sofia; Dardanou, Maria; Duncan, Pauline; Enriquez-Gibson, Judith; Flewitt, Rosie; Gray, Colette; Holloway, Donell; Jernes, Margrethe; Kontovourki, Stavroula; Kucirkova, Natalia; Kumpulainen, Kristiina; March-Boehnck, G; Mascheroni, Giovanna; Nagy, Krisztina; O’Connor, Jane; O’Neill, Brian C; Palaiologou, Ioanna; Poveda, David; Salomaa, Saara; Severina, Elena; Tafa, Eufimia

   (2018)

   Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings. Policy briefing of DigiLitEY COST Action IS1410 and the Digital Childhoods SIG of the European Early Childhood Research Association. 31st August.
  • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude

   (2018)

   Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten.

   EECERA 2018; the 28th conference;

   2018-07-28 - 2018-08-31.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.

  • Jernes, Margrethe; Undheim, Marianne

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis - barns digitale hverdag.

   Rammeplanimplementering;

   2018-11-02.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS.

   Seminar i barnehagelærerutdanningen;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen.

   Fagdager;

   2018-11-05.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB ved UiS - deltid A.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg

   (2018)

   Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB - UiS - deltid B.

   Forskningsbasert undervisning;

   2018-10-24.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2018)

   How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps.

   48th Annual Meeting of the Jean Piaget Society;

   2018-05-31 - 2018-06-02.

  • Undheim, Marianne; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Barnehagens digitale praksis.

   Rammeplanimplementering;

   2018-06-01.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Schulz-Heidorf, Katrin

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   IGEL 2018; 16th Biennial Meeting;

   2018-07-25 - 2018-07-29.

  • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2018)

   Shared reading with books and apps: does the medium matter?.

   Childhood and Materiality VIII Conference on Childhood Studies;

   2018-05-07 - 2018-05-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2018)

   Pedagogikkens grunnlagsproblem - Danning i barnehagen i historisk lys.

   Master i kreative fag og læreprosessar, emne MaCrel-KKK01;

   2018-11-13.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB.

   Utdanningskonferansen;

   2017-02-08.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-04-28.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-10.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-11.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-03.

  • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude

   (2017)

   Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB.

   Forum for barnehageforskning;

   2017-04-25.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

   The 27th EECERA conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2017)

   Forskning og Utviklingsarbeid ved Institutt for barnehagelærerutdanning, Universitetet i Stavanger.

   Fagressursmøte;

   2017-11-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education. Researching e-Reading..

   ISCH COST Action IS1410 ;

   2016-11-06 - 2016-11-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder. Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere. .

   Dagskurs ;

   2016-11-23.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

   Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høyskolepedagogikk;

   2016-05-02 - 2016-05-04.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Noen ord om artikkelskriving.

   Intern kompetansebygging;

   2016-10-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2016)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning - ulike modeller..

   Videreutdanning;

   2016-01-20.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice.

   EECERA Dublin;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Digital Content Analysis; Norway.

   DigiLitEY Project Meeting 4, COST;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og voksne deltar.

   Utdanningskonferansen ved Universitetet i Stavanger 2015;

   2015-02-03.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

   Videreutdanning;

   2015-02-11.

  • Meland, Aud Torill; Kaltvedt, Elsa Helen; Jernes, Margrethe

   (2015)

   Den pedagogiske møteplassen mellom barnehager og barnehagelærerutdanningen.

   Praksislærerdag;

   2015-09-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Rekordmange vil bli barnehagelærere.
  • Jernes, Margrethe; Jakobsen, Siw Ellen

   (2015)

   Barn kan føle seg alene når de bruke teknologi .
  • Jernes, Margrethe

   (2015)

   Pedagogiske grunnlagsproblem. Danning i barnehagen i historisk lys..

   Videreutdanning - masterutdanning;

   2015-11-06.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Pedagogisk teori og praksis.

   CHARMLIT - Faglærerforum i Barnehagelærerutdanningen ;

   2014-09-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Fattig tale? Om barns språk seg imellom i digital kontekst.

   Lesedigg: Nasjonal konferanse om lesing.;

   2014-04-07 - 2014-04-08.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

   Workshop om IKT i utdanning;

   2014-02-06 - 2014-02-07.

  • Jernes, Margrethe; Espedal Tungland, Inger Benny

   (2014)

   Foreldresamtalen. Foreldresamarbeid.

   Solaseminaret for nyutdanna, veiledere og barnehageledere;

   2014-04-23.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Metodologiske perspektiver - forskningsprosjekter der barn og barnehagelærere er deltakere.

   Forum for barnehagevitenskap;

   2014-11-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital literacy - knowledge and wisdom in pre-school teacher education.

   European Early Childhood Education Research Association - EECERA 24th conference;

   2014-09-07 - 2014-09-10.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Spørsmål i veiledning.

   Styrket barnehagetilbud;

   2014-02-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Problemløsning og refleksjon. Faser i veiledning – ulike metoder.

   Veiledningspedagogikk for barnehage- og grunnskolelærere;

   2014-02-14.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Veiledning.

   Konfirmantlederkurs;

   2014-04-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Muligheter og fallgruver med bruk av teknologi.

   Solaseminaret for nyutdanna, veiledere og barnehageledere;

   2014-04-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2014)

   Digital kompetanse – kunnskap og klokskap i barnehagelærerutdanningen.

   Nettverkssamling - Demokrati i barnehagen;

   2014-05-21 - 2014-05-22.

  • Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe

   (2014)

   Preschool Teachers on Implementation of Digital Technology in some Norwegian Kindergartens.

   Oxford Round Table 2014, Issues in Childhood Education;

   2014-07-26 - 2014-07-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen. Presentasjon av doktoravhandling..

   Digitale liv i barnehageprofesjoner - hva nå? Hva kan skje når digitalt innhold utfordrer tradisjonelle forståelser av hva barn og barnehage skal være - et festseminar for Nina Bølgan;

   2013-05-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Interactions in digital contexts in kindergarten.

   EECERA;

   2013-08-29 - 2013-08-31.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Kunnskap og klokskap - en kritisk pedagog?.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.38-41.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   «Teori og praksis»: Praksisnær utdanning, forskningsbasert undervisning – tospann eller motsetninger? .

   Forum for barnehagevitenskap;

   2013-04-16.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences.

   International week, ;

   2013-06-04 - 2013-06-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2013)

   Den digital generasjon - myte eller faktum?.

   Prøveforelesning PhD-graden;

   2013-03-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2012)

   Children talk about digital technology in some Norwegian kindergartens.

   European Early Childhood Education Research Association (EECERA);

   2012-08-30 - 2012-09-01.

  • Richter, Elisabeth; Jernes, Margrethe

   (2012)

   Viktigt ha vuxna vid skärmen.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Quiet struggle for superiority. Some elements regarding children's interaction in a digital context in kindergarten.

   EECERA;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   Stille kamp om makten. En studie av barns interaksjon i digital kontekst i barnehagen hvor inklusjonsproblematikk er aktualisert.

   Åpen Fagdag ;

   2011-11-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ”I think everything is fun with the computer!” Interviews with children on their experiences with technology in kindergarten.

   EECERA;

   2011-09-14 - 2011-09-17.

  • Jernes, Margrethe

   (2011)

   ALACT modellen – en problemløsnings- og refleksjonsmodell.

   Videreutdanning i Veilederutdanning for veiledere for nyutdannede og praksislærere ;

   2011-11-25.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

   ICCP conference;

   2010-06-16 - 2010-06-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - en naturlig del av hverdagen?.

   Klikk der!;

   2010-03-19.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2010)

   Barnehageforskning - når praksisfeltet inkluderes i beskrivende forskning.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte februar.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Children in interaction in a digital context.

   EECERA international conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit

   (2010)

   Practitioner's experiences and perspectives on digital technology in everyday life in Norwegian kindergartens.

   EECERA 2010 Birmingham;

   2010-08-06 - 2010-08-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Data - del av hverdagen?.

   NVU-konferansen;

   2010-03-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2010)

   Veiledning - tradisjoner og strategier.

   Undervisning i Psykisk helsearbeid;

   2010-01-20.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen - et forskningsperspektiv. Orientering om et praksisorientert forskningsprosjekt ved Høgskolen Stord/Haugesund.

   Landskonferanse for praksis- og studieledere lærerutdanningene;

   2009-05-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

   Seminar for Flu 1 og Flu 2;

   2009-04-27.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   Forum for Barnehagevitenskap;

   2009-05-05.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Voksen deltakelse i barns digitale lek i barnehagen.

   Dialogseminar i DigOb-prosjektet;

   2009-04-29.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning.

   Dialogmøte med forskningsdeltakere.;

   2009-12-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   VestNorsk Nettverk, forskarutdanninga;

   2009-05-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2009)

   Erfaringer fra feltforskning, tema 2.

   Personalseminar i København;

   2009-06-16.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digital objects in Norwegian kindergartens.

   EECERA2009 Conference in Strasbourg, France;

   2009-08-26 - 2009-08-29.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha; Alvestad, Marit; Alvestad, Marit

   (2009)

   Digitale objekt i barnehagen.

   FoU i praksis, Levanger;

   2009-04-23 - 2009-04-24.

  • Jernes, Margrethe; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The position of digital objects in children's social and linguistic education in kindergarten.

   FoU i praksis;

   2008-04-17 - 2008-04-18.

  • Engelsen, Knut Steinar; Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   The function of digital objects in children's social and linguistic growth and education in kindergarten settings.

   18TH EECERA Annual Conference;

   2008-09-03 - 2008-09-06.

  • Jernes, Margrethe; Vangsnes, Vigdis; Økland, Nils Tore Gram

   (2008)

   Digitale spel og verktøy i barns kultur og barnehagens kvardag.

   Nasjonal barnehagekonferanse;

   2008-06-17 - 2008-06-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Fagdag for barnehageansatte;

   2007-09-07.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Pedagogisk bruk av IKT og digitale verktøy i barnehagen for alle barn.

   Vestnorsk Nettverk;

   2007-04-18 - 2007-04-19.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Forum for oppvekst i Sunnhordland;

   2007-11-12.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   Om å arbeide med seg selv for å forstå barn.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.13-16.

  • Jernes, Margrethe; Sinnerud, Martha

   (2007)

   Går det an å være profesjonell og samtidig glad i barn?.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 1.

   s.14-16.

  • Jernes, Margrethe

   (2007)

   IKT i barnehagen.

   Planleggingsdag ;

   2007-09-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Danse med pedagoger - om den sosiokulturelle reproduksjon av forskjeller og ulikheter.

   Pedagogisk Bokorm.

   ISSN 0800-2681.

   Hefte 3.

   s.12-15.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Workshop for førskolelærere.

   Skoletroms, IKT-konferansen i Troms;

   2006-11-23 - 2006-11-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   IKT i barnehagen.

   Skoletroms, IKT-konferansen i Troms;

   2006-11-23 - 2006-11-24.

  • Jernes, Margrethe

   (2006)

   Observasjon i praksis.

   Pedagogisk fagsamling;

   2006-01-16 - 2006-01-17.

  • Jernes, Margrethe; Bølgan, Nina; Wigstøl, Kari; Wigstøl, Kari

   (2005)

   IKT i barnehagen - barn og digitale medier Etterutdanningskurs for barnehagefolk.

   Fagdag;

   2005-01-09.

  • Jernes, Margrethe

   (2005)

   IKT i førskolelærerutdanningen.

   Lærende nettverk Rogaland;

   2005-05-11.

  • Jernes, Margrethe

   (2004)

   Øvingslærere som lærere i praksis. Erfaringer med omlegging av praksisorganiseringen etter PLUTO.

   Barnehagemøtet 2004;

   2004-06-04.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Fysiske miljøer - avgrensninger og muligheter.

   Barnehagekonferansen;

   2003-11-11.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Praksisorganisering etter PLUTO.

   Øvingslærermøte ved førskolelærerutdanningen;

   2003-10-23.

  • Jernes, Margrethe

   (2003)

   Mot en digital førskolelærerutdanning?.

   ITU-konferansen 2003;

   2003-10-18.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Andre parallell-sesjon.

   En fagligere og farligere barnehage;

   2002-11-01.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme. Første parallell-sesjon..

   En fagligere og farligere barnehage;

   2002-10-30.

  • Jernes, Margrethe

   (2002)

   Foreløpige tanker fra hovedfagsprosjektet "IKT og veiledning".

   20022GO;

   2002-10-18.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen.

   Etterutdanningsdag for øvingslærere i praksisbarnehager på Østlandet;

   2002-03-18.

  • Jernes, Margrethe; Aaseth, Anne Kristin

   (2002)

   Praksisavtalen: Hvilke nye muligheter gir den for barnehagens pedagogiske virksomhet?.

   Etterutdanningsdag for styrere i praksisbarnehager på Østlandet;

   2002-11-19.

  • Jernes, Margrethe

   (2001)

   Budskap i fysisk miljø og dagsrytme.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway