Hopp til hovedinnhold

Ingri Dommersnes Jølbo

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2021)

   Om stemme i andrespråksskriving hos voksne. I: Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202687373.

   s.113-129.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2020)

   Å forhandle om stemme i akademisk diskurs : akademisk andrespråksskriving blant studenter i kompletterende lærerutdanning. I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.

   Novus Forlag

   ISBN 9788283900422.

   s.343-357.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2019)

   Adjustment and autonomy in novice second language writing : reconceptualizing voice in language learning. I: Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.

   Springer Nature

   ISBN 978-3-030-26993-7.

   s.189-207.

   DOI: 10.1007/978-3-030-26994-4_10

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Andrespråksskriving på norsk: teksten, konteksten og skriveren. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202584702.

   s.336-351.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   "Å skrive seg et rom" En studie av aktørskap i andrespråkstekster.

   NOA - Norsk som andrespråk

   ISSN 0801-3284.

   Volum 32.

   Hefte 1/2.

   s.5-30.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Å finne sin stemme. Plagiering og polyfoni i andrespråkstekster.. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-48966-3.

   s.127-138.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2014)

   Identitetskonstruksjoner i andrespråkstekster til elever med somalisk språkbakgrunn.

   Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

   ISSN 0809-9227.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.73-97.

 • Bøker og kapitler
  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig bakgrunn.

 • Formidling
  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Akademisk andrespråksskriving i kompletterende lærerutdanning.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Multilingual Meetings in the Norwegian Classroom. Experiences from Multilingual Preservice Teachers. .

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2017)

   Å bli en skriver på et nytt språk.

   Språkprat

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2017)

   Plagiering i et læringsperspektiv. Plagiering som en lærings- og utviklingsprosess i andrespråksskriving..

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Anne Hvenekilde-forelesningen 2016: Andrespråksskriveren som meningsskaper. Identitet, stemme og aktørskap..

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Å skrive på et andrespråk. Normer for skriving, plagiering, læringsstrategier og identitetsutvikling..

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Andrespråkselever med lite skolegang som skrivere i den norske skolen - utfordringer og muligheter..

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Intertekstuelle ressurser og plagiering – en vei mot språkkompetanse i andrespråkskriving.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn i norsk skole..

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2014)

   Veien videre i andrespråksforskningen: komplekse identitetsperspektiver i andrespråksskriving.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2013)

   "Live kan snu seg som en kulle": Skriving i norskfaget blant elever med somalisk språkbakgrunn.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2013)

   Skriving på et andrespråk - identitet, aktørskap og stemme.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2012)

   Skriving på et andrespråk.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway