Videreutdanning: Norsk som andrespråk for lærere i voksenopplæringen

Ved å ta denne videreutdanningen vil du som er lærer i voksenopplæringen tilfredsstille Integreringslovens krav om 30 studiepoeng i norsk som andrespråk.

Published Endret
Varighet

1 år/2 semestre

Studiepoeng

30 (15 + 15)

Antall studieplasser

20

Organisering

Deltidsstudium over to semester. Samlingsbasert og to timer digital undervisning per uke (uke 4-8, 10-12, 16-20), tre arbeidskrav per semester

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning. Lærere som arbeider i voksenopplæringen blir prioritert. For å starte på NOAN2 må du ha fullført NOAN1 eller vise til lignende studier på minst 15 studiepoeng.

Søknadsfrist

15. oktober, deretter løpende opptak

Vurdering

Vår: Individuell muntlig eksamen Høst: Veiledet semesteroppgave

Læringsplattform

Canvas

Dato for samlinger
Våren 2024

18.-19. januar (UiS, Campus Ullandhaug) 11.-12. april (UiS, Campus Ullandhaug)

Høsten 2024

Perspektivene vil til sammen tydeliggjøre hva som er spesielt utfordrende med å lære norsk som andrespråk, og gjennom arbeidet vil studenten få konkrete verktøy for tilrettelegging av opplæring i norsk for voksne innlærere. (Foto: Getty Images)

Hvem passer studiet for?

Universitetet i Stavanger vil i 2024 tilby videreutdanning i norsk som andrespråk rettet mot lærere i voksenopplæringen. Lærere i voksenopplæringen skal i henhold til § 67 i Forskrift til integreringsloven ha 30 studiepoeng i norsk som andrespråk. Ved å ta videreutdanningen vil lærere i voksenopplæringen tilfredsstille dette kravet.

Hva lærer du?

Du vil få grunnleggende kompetanse i fagfeltet norsk som andrespråk gjennom både teoretiske, didaktiske og praktiske innganger. Perspektivene vil til sammen tydeliggjøre hva som er spesielt utfordrende med å lære norsk som andrespråk, og gjennom arbeidet med studiet vil du få konkrete verktøy for tilrettelegging av opplæring i norsk for voksne innlærere. Videreutdanningen består av to emner, der det ene bygger på det andre. I andre semester får du en grundig innføring i grunnlagsdokumenter som det felles europeiske rammeverket for språk og gjeldende læreplan(er) i norsk for voksne språkinnlærere. Sosiokulturelle og kognitive teorier om språk og språklæring, herunder transspråking og identitets- og relasjonstenkning, står sentralt i studiet, og gjennom begge studieemnene posisjoneres språkinnlæreren i et ressursperspektiv. Dette perspektivet er avgjørende for hvordan språklæring både i og utenfor klasserommet, kartlegging og kartleggingsverktøy samt vurdering og testing forstås og arbeides med i andre semester.

I tillegg til samlinger og forelesninger på nett vil det utarbeides en digital ressursbank som støtte for studentenes læring og faglige utvikling.

Studiet består av disse to emnene:Studiekoordinator:

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Faglige kontaktpersoner:

Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk
51831267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis i norsk
51834501
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk