Ingri Dommersnes Jølbo

Førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2021)

   Om stemme i andrespråksskriving hos voksne. I: Andrespråkslæring hos voksne : Vitenskapelige innsikter og didaktiske refleksjoner.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202687373.

   s.113-129.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2020)

   Å forhandle om stemme i akademisk diskurs : akademisk andrespråksskriving blant studenter i kompletterende lærerutdanning. I: Språkreiser : festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020.

   Novus Forlag.

   ISBN 9788283900422.

   s.343-357.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2019)

   Adjustment and autonomy in novice second language writing : reconceptualizing voice in language learning. I: Reconceptualizing Connections between Language, Literacy and Learning.

   Springer Nature.

   ISBN 978-3-030-26993-7.

   s.189-207.

   DOI: 10.1007/978-3-030-26994-4_10

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Andrespråksskriving på norsk: teksten, konteksten og skriveren. I: Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202584702.

   s.336-351.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   "Å skrive seg et rom" En studie av aktørskap i andrespråkstekster.

   NOA - Norsk som andrespråk.

   ISSN 0801-3284.

   Volum 32.

   Hefte 1/2.

   s.5-30.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Å finne sin stemme. Plagiering og polyfoni i andrespråkstekster.. I: Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer..

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-48966-3.

   s.127-138.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2014)

   Identitetskonstruksjoner i andrespråkstekster til elever med somalisk språkbakgrunn.

   Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning.

   ISSN 0809-9227.

   Volum 9.

   Hefte 2.

   s.73-97.

 • Bøker og kapitler
  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Identitet, stemme og aktørskap i andrespråksskriving. En undersøkelse av skriving som meningsskaping blant elever med somalisk bakgrunn i norskfaget i grunnskoleopplæringen for minoritetsspråklig bakgrunn.

   Nauka.

 • Formidling
  • Jølbo, Ingri Dommersnes; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2024)

   Hva skjer når førsteårsstudenter får ansvar for å undervise førsteklassinger etter bare tre uker?.

   Lærerutdanningskonferansen 2024: Lærerprofesjonen for fremtiden;

   2024-04-30.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2023)

   Akademisk skriving hos en lærerstudent med norsk som andrespråk.

   NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk;

   2023-05-25 - 2023-05-26.

  • Tonne, Ingebjørg; Onnis, Luca; Rodina, Yulia; Andersen, Mari J. Wikhaug; Steien, Guri Bordal; Gudmundsen, Jenny; Andresen, Hanna Solberg; Olstad, Anne Marte Haug; Li, Peng; Cameron, Sarah; Jølbo, Ingri Dommersnes; Golden, Anne; Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Multilingual/second language acquisition and learning across the lifespan.

   MultiLing Closing Conference;

   2023-10-18 - 2023-10-20.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2022)

   Flerspråklighet som ressurs i akademia? Om akademisk andrespråksskriving.

   Den niende forskningskonferansen i norsk som andrespråk;

   2022-02-03 - 2022-03-04.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2022)

   Stemme (voice) hos voksne andrespråksskrivere.

   NORDAND-konferanse;

   2022-05-24 - 2022-05-26.

  • Nilsen, Gølin Kaurin; Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2022)

   Språk og språklæring.

   Kurs for lærere;

   2022-04-19.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Akademisk andrespråksskriving i kompletterende lærerutdanning.

   Den åttende nasjonale forskningskonferansen om norsk som andrespråk;

   2018-10-11 - 2018-10-12.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2018)

   Multilingual Meetings in the Norwegian Classroom. Experiences from Multilingual Preservice Teachers. .

   Multilingual and Intercultural Education – Theory and practice from Latin America and Norway ;

   2018-09-27 - 2018-09-28.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2017)

   Plagiering i et læringsperspektiv. Plagiering som en lærings- og utviklingsprosess i andrespråksskriving..

   Plagiering i et læringsperspektiv;

   2017-02-16.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2017)

   Å bli en skriver på et nytt språk.

   Språkprat.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Anne Hvenekilde-forelesningen 2016: Andrespråksskriveren som meningsskaper. Identitet, stemme og aktørskap..

   NOA-konferansen 2016;

   2016-10-20.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Å skrive på et andrespråk. Normer for skriving, plagiering, læringsstrategier og identitetsutvikling..

   Fokustreff for videregående og voksenopplæring;

   2016-12-07.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2016)

   Andrespråkselever med lite skolegang som skrivere i den norske skolen - utfordringer og muligheter..

   Nettverkssamling;

   2016-11-15.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Skriving på et andrespråk: Identitetskonstruksjoner i tekstene til elever med somalisk språkbakgrunn i norsk skole..

   Kompetanse for Mangfold - Samspill mellom forskning, utdanning og utvikling;

   2015-05-28 - 2015-05-29.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2015)

   Intertekstuelle ressurser og plagiering – en vei mot språkkompetanse i andrespråkskriving.

   MONS 16 - Møte om norsk språk;

   2015-11-25 - 2015-11-27.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2014)

   Veien videre i andrespråksforskningen: komplekse identitetsperspektiver i andrespråksskriving.

   Den sjette forskningskonferansen om norsk som andrespråk;

   2014-11-06 - 2014-11-07.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2013)

   "Live kan snu seg som en kulle": Skriving i norskfaget blant elever med somalisk språkbakgrunn.

   MONS 15: Møte om norsk språk;

   2013-11-21 - 2013-11-23.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2013)

   Skriving på et andrespråk - identitet, aktørskap og stemme.

   NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk;

   2013-06-13 - 2013-06-15.

  • Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2012)

   Skriving på et andrespråk.

   Den femte nasjonale forskerkonferansen om norsk som andrespråk;

   2012-10-18 - 2012-10-19.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway