Anita Salamonsen

Professor II i sosiologi

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Follow me

Bio

Anita Salamonsen er professor II ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved UiS og tilknyttet prosjektet Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk.

Hun er også professor, PhD ved UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord), Fakultet for helsevitenskap og redaktør for nettstedet Involvert.no.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Berntsen, Gro Karine Rosvold; Salamonsen, Anita

   (2023)

   On the path to healing -A qualitative longitudinal study of colorectal cancer patients’ accounts of trajectories to healing in Norway.

   UiT Norges arktiske universitet.

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan

   (2018)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. RESF årsrapport for 2017. Tromsø: Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin. 2017. 14 sider..

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan

   (2018)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2017.

  • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina

   (2018)

   Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig

   (2017)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp: RESF årsrapport for 2016.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig

   (2016)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp RESF - Årsrapport for 2015.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig; Drageset, brit johanne

   (2015)

   RESF årsrapport for 2014.

  • Baumgarten-Austrheim, Barbara; Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar

   (2015)

   Rapport til Helsedirektoratet: Gjennomgang av diagnosekriterier for pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Evaluering av pasientrapporterte positive og negative forløp knyttet til bruk av Lightning Process (LP) blant pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME) .

   UiT Norges arktiske universitet.

  • Salamonsen, Anita

   (2014)

   Vet de hva de gjør?. I: Naturmedisinsk antologi.

   ISBN 978-82-999806-0-9.

   s.103-105.

  • Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2014)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF: Årsrapport 2013.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context.

   ISBN 978-82-92672-06-8.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Boundary walkers. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context.

   UiT Norges arktiske universitet.

   ISBN 978-82-8244-106-3.

  • Fønnebø, Vinjar Magne; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2013)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF: Årsrapport for 2012.

  • Kruse, Tove Elisabeth; Salamonsen, Anita

   (2012)

   Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205395237.

  • Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2012)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF: Årsrapport for 2011.

   UiT Norges arktiske universitet.

  • Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2011)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF. Årsrapport for 2010 : Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin 2011 25 s. UiT.

  • Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2010)

   Eksepsjonelle sykdomsforløp i Skandinavia. Registrering og forskning. Rapport for 2009.

  • Salamonsen, Anita

   (2002)

   "Praktiske løsninger kan aldri bli ideelle". En sosiologisk analyse av arbeidsplikt for sosialhjelp.

   UiT Norges arktiske universitet.

 • Formidling
  • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Blomli, May-Britt

   (2024)

   Nytt prosjekt om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn.

  • Salamonsen, Anita; Rafaelsen, Terje; Hjelmeland, Hanna; Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Torrissen, Wenche

   (2023)

   RELÆXT teater: Forskningsbasert utvikling av tilpassede forestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/funksjonsvariasjoner. Forhåndsvisning av film fra Relæxt-prosjektet.

   Instituttmøte;

   2023-09-29.

  • Salamonsen, Anita; Hansen, Ketil Lenert; Viksveen, Petter; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2023)

   RKBU Nord bidrar med å tilpasse Ung.no til minoritetsungdom.

  • Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Jensen, Johanna Coraline; Hansen, Jim Oddvar; Mackenroth, Anika; Hjelmeland, Hanna; Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita

   (2023)

   Veileder for RELÆXT-forestillinger og opplevelser.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Involvert.no: langsiktig ressurs for å styrke fagfolks kompetanse om iverksetting og kvalitetssikring av barn og unges rett til medvirkning .

   Møte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet;

   2023-02-08.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Involvert.no – et nettsted om barn og unges medvirkning i offentlige tjenester.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   «Nå har dere fått lov til å si det dere skal si... - okay, hva skjedde?» Foreløpige resultater og refleksjoner rundt barn og unges medvirkning på systemnivå fra forsknings- og formidlingsprosjektet INVOLVERT.

   Innspillsmøte Barne- og familieminister Toppe;

   2023-01-17.

  • Salamonsen, Anita; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2023)

   Hva skjer etter at ungdom har medvirket? .

  • Salamonsen, Anita; Høiseth, Juni Raak

   (2023)

   Brukermedvirkning i FACT ung: Utfordringer og mulige verktøy.

   5. nasjonale opplæringssamling FACT ung;

   2023-06-13 - 2023-06-14.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita

   (2023)

   Relæxt på Hålogaland teater .

   Heddadagene ;

   2023-06-13.

  • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche

   (2023)

   RELÆXT teater: Erfaringer og foreløpige resultater fra forskning.

   Seminar Hålogaland Teater;

   2023-03-29.

  • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche

   (2023)

   RELÆXT teater - forskning og forskningsresultater: Foredrag for Kulturdirektoratet.

   Seminar Hålogaland Teater;

   2023-01-10.

  • Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche

   (2023)

   RELÆXT teater.

   Seminar Troms og Finnmark Fylkeskommune;

   2023-03-15.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita

   (2023)

   Relaxed Performance: Promoting Creative Wellbeing for All.

   Nordic Arts & Health Research Network meeting on 11-12 May 2023, Malmö, Sweden;

   2023-05-11 - 2023-05-12.

  • Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche

   (2023)

   RELÆXT teater på HT: Oppdrag mangfold og inkludering.

   Onsdagsmøte Institutt for samfunnsmedisin;

   2023-01-25.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Barn og unges rett til medvirkning i offentlige helse- og omsorgstjenester: Utfordringer og forskningsbaserte løsninger.

   Fagmøte Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten;

   2023-08-31.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Brukermedvirkning i forskning og tjenesteutvikling: Hva er utfordringene og hvordan kan vi jobbe med dem?.

   Onsdagsmøte Institutt for samfunnsmedisin;

   2023-01-25.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Barn og unges medvirkning i ​offentlige tjenester: Hvilke utfordringer kan vi møte på, og hvordan kan vi løse dem?​ ​.

   Webinar Kunnskapombarn.no;

   2023-04-14.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   INVOLVERT: Forskning og tjenestestøtte om barn og unges medvirkning .

   Sentersamling kompetansesentrene i nord;

   2023-02-02.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita

   (2023)

   RELÆXT på Hålogaland Teater: Kulturdeltakelse for bedre folkehelse.

   Folkehelsekonferansen 2023;

   2023-09-21 - 2023-09-22.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita; Dahlen, Alexandra

   (2023)

   Gjør teater og kulturopplevelser tilgjengelige for alle.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Innsikt fra INVOLVERT: tjenestestøtte og forskning hånd i hånd.

   Redaksjonsseminar Bli-involvert.no og Involvert.no;

   2023-10-03 - 2023-10-04.

  • Salamonsen, Anita

   (2023)

   Digitale paradigmeskifter.

   Samarbeidsmøte med Bli-involvert;

   2023-09-26 - 2023-09-27.

  • Vaara, Tomi; Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Blomli, May-Britt

   (2023)

   Nytt forskningsprosjekt på mental helse blant unge kvener/norskfinner.

  • Viksveen, Petter; Salamonsen, Anita; Bjønness, Stig Erlend; Ree, Eline; Meldahl, Laila

   (2023)

   Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk (InvolveMENT)..

   InvolveMENT prosjekt samling for og med minoritetsungdom;

   2023-06-05.

  • Sandsgård-Hilmarsen, Eli; Viksveen, Petter; Salamonsen, Anita

   (2023)

   Få unge flyktninger søker psykisk helsehjelp. Kan digitale tjenester være løsningen?.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Hämäläinen, Soile; Salamonsen, Anita; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Mehus, Grete

   (2022)

   Kan joik være bra for helsa?.

   Urkraft seminar om samisk folkemedisin;

   2022-09-16.

  • Viksveen, Petter; Mustafa, Murad; Doudouh, Lobna; Salamonsen, Anita

   (2022)

   Mental health services for asylum seeking and refugee youth - a qualitative study of healthcare professionals' perspectives.

   6th International Conference on Youth Mental Health;

   2022-09-30 - 2022-10-01.

  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete

   (2022)

   Kan joik være bra for helsa? Presentasjon av samlet forskning fra fire publikasjoner..

   Urkraft: samisk folkemedisin, arktisk naturterapi;

   2022-09-16.

  • Salamonsen, Anita

   (2022)

   INVOLVERT 2022.

   INVOLVERT-seminaret 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-27.

  • Salamonsen, Anita; Hansen, Frank; Karlsen, Mariann Schjølberg; Grepperud, Ida

   (2022)

   involvert.no - versjon 1.0 og veien videre.

   INVOLVERT-seminaret 2022;

   2022-10-26 - 2022-10-27.

  • Salamonsen, Anita; Haukanes, Sylvia; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2022)

   Flere ressurser for å involvere brukere.

  • Salamonsen, Anita; Hansen, Frank; Karlsen, Mariann Schjølberg; Grepperud, Ida; Martinussen, Monica

   (2022)

   INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge.

   Barn- og ungekongressen 2022;

   2022-04-26 - 2022-04-28.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan

   (2022)

   RELÆXT TEATER: En pilotstudie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser/ funksjonsvariasjoner.

   Heddadagene ;

   2022-06-15.

  • Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Torrissen, Wenche; Mackenroth, Anika; Brøndbo, Per Håkan; Salamonsen, Anita

   (2022)

   Oppdrag mangfold og inkludering: Relæxt teater.

   Konst och kultur för alla: Konferens om kultur och funktionshinder i Norden;

   2022-08-31 - 2022-09-01.

  • Salamonsen, Anita

   (2022)

   involvert.no: en ressurs for å forstå og praktisere barn og unges rett til medvirkning i offentlige tjenester.

   Møte Statsforvalternes nasjonale gruppe Barnekonvensjonen i praksis;

   2022-11-15 - .

  • Salamonsen, Anita

   (2022)

   INVOLVERT: forsknings- og tjenestestøtteprosjekt om barn og unges medvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester.

   Møte Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet: Informasjon om forskning på barnevernfeltet;

   2022-04-05.

  • Salamonsen, Anita; Hansen, Frank

   (2022)

   Introduksjon til Involvert.no og videreføring av Ungdomsvennlige velferdstjenester.

   Seminar Ungdomsvennlige velferdstjenester og involvert.no;

   2022-12-16.

  • Salamonsen, Anita; Karlsen, Mariann Schjølberg; Halvorsen, Therese

   (2022)

   Vant priser for postere under årets Barn- og ungekongress.

  • Salamonsen, Anita; Martinussen, Monica; Hansen, Frank; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2022)

   Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning.

  • Salamonsen, Anita; Blomli, May-Britt; Hansen, Ketil Lenert; Schall, Verena Juliane; Hämäläinen, Soile

   (2022)

   NuoriKvääni-prošekti/UngKven-prosjektet: Foredrag for Folkhälsomyndigheten Sverige.

   Møte med Folkhälsomyndigheten Sverige;

   2022-12-06.

  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete

   (2022)

   The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway.

   Nordic arts and health research network;

   2022-10-06 - 2022-10-07.

  • Salamonsen, Anita

   (2021)

   Hva er brukermedvirkning?.

  • Salamonsen, Anita

   (2021)

   Lover og retningslinjer om barn og unges medvirkning.

  • Salamonsen, Anita

   (2021)

   involvert.no: en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge .

  • Salamonsen, Anita; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Presentasjon av demoversjon av nettstedet involvert.no.

   INVOLVERT-seminaret 2021;

   2021-09-23.

  • Salamonsen, Anita; Martinussen, Monica; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2021)

   Ny ressurs om brukermedvirkning.

  • Salamonsen, Anita; Ahlzen, Rolf; Kojan, Bente Heggem; Saus, Merete; Thørnblad, Renee; Viksveen, Petter

   (2021)

   Systematically implementing children's and adolescents' views in public services - Reflexive questions to support a complex intervention.

   EuSARF Conference XVI - The Perspective of the Child;

   2021-09-01 - 2021-09-03.

  • Salamonsen, Anita; Blomli, May-Britt; Hämäläinen, Soile

   (2021)

   NuoriKvääni-prosjekti: UngKven-prosjektet: Film til åpningen av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum .

   Åpning og fagseminar Vadsø museum – Ruija kvenmuseum;

   2021-08-26 - 2021-08-27.

  • Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Hotvedt, Marte

   (2021)

   Kultur-Tromsø sammen om storsatsing: Vi er først i Norden med dette.

  • Skog, Helge; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan

   (2021)

   Tromsø først i Norden med lansering av nytt, inkluderende kulturkonsept.

  • Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan

   (2021)

   Bidrar til å gjøre teater tilgjengelig for flere.

  • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Fuller-Gee, Ulrikke Benestad; Mackenroth, Anika; Brøndbo, Per Håkan

   (2021)

   Fra skam til glede: Sånn kan alle få magiske teateropplevelser.

   Forskersonen.no.

  • Haugdal, Marte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Salamonsen, Anita; Brøndbo, Per Håkan; Torrissen, Wenche

   (2021)

   Gjør teater tilgjengelig for flere.

  • Salamonsen, Anita

   (2021)

   Om Involvert.

  • Salamonsen, Anita; Blomli, May-Britt; Hansen, Ketil Lenert; Schall, Verena Juliane; Hämäläinen, Soile

   (2021)

   «Ingenting om oss, uten oss»: NuoriKvääni-prosjekti - UngKven-prosjektet.

   Kvenseminaret Troms og Finnmark fylkeskommune;

   2021-11-03.

  • Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita; Martinussen, Monica; Friborg, Oddgeir; Sørlie, Tore; Fluke, John; Dionne, Gesink

   (2021)

   The Arctic Childhood Study - A study of violence and health in indigenous Sámi and non-Sami children and youth in the Arctic Norway.

   The Arctic Circle Assembly;

   2021-10-16.

  • Hämäläinen, Soile; Mehus, Grete; Musial, Frauke; Schirmer, Henrik; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita

   (2021)

   Kan joik være bra for helsa? En sammenfatning av våre publiserte studier.

   Salmer, sang og joik. Digitale foredrag;

   2021-03-23 - 2021-03-24.

  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete

   (2021)

   The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway.

   Music, health and wellbeing;

   2021-09-09 - 2021-09-10.

  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete

   (2021)

   The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway .

   Arctic Frontiers;

   2021-02-01 - 2021-02-04.

  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Schirmer, Henrik; Salamonsen, Anita; Mehus, Grete

   (2021)

   The art of yoik in care: Sami caregivers’ experiences in dementia care in Northern Norway .

   20th Nordic migration research conference and 17th ETMU conference – Colonial/racial histories, national narratives and transnational migration ;

   2021-01-11 - 2021-01-14.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2020)

   Brukermedvirkning ved ungdoms bruk av psykiske helsetjenester: en systematisk litteraturstudie..

   INVOLVERT-seminaret: Brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge;

   2020-09-30 - 2020-10-01.

  • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki; Karlsen, Mariann Schjølberg

   (2020)

   Vil vite hvordan det er å være ung med kvensk bakgrunn.

  • Salamonsen, Anita

   (2020)

   INVOLVERT: Utfordringer med brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge – ferske data og et uferdig verktøy.

   INVOLVERT-seminaret 2020;

   2020-09-30 - 2020-10-01.

  • Salamonsen, Anita; Lanes, Laila

   (2020)

   Starter forskning på unge kvener.

  • Salamonsen, Anita; Lanes, Laila

   (2020)

   Forsker på unge kvener.

  • Salamonsen, Anita; Hämäläinen, Soile Päivikki

   (2020)

   UngKven - Nuorikvääni: Status og veien videre .

   Møte med Kvääninuoret – Kvenungdommen, Norske kveners forbund - Ruijan kvääniliitto og Språkrådet;

   2020-12-04.

  • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche; Brøndbo, Per Håkan

   (2020)

   RELÆKST TEATER: En studie av tilgjengelige teaterforestillinger for barn og unge med funksjonsnedsettelser ​.

   Samarbeidsmøte UIT og Hålogland Teater;

   2020-10-21 - .

  • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita

   (2020)

   "Det gode intervjuet - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 3 av 3) .

   Bidrag til Folkehelseprogrammet;

   2020-09-09 - .

  • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita

   (2020)

   "Kvalitative intervju som evalueringsverktøy - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering"(video 1 av 3).

   Bidrag til Folkehelseprogrammet;

   2020-09-09 - .

  • Hämäläinen, Soile; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita

   (2020)

   Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study.

   Várdduo-seminariet;

   2020-03-25 - .

  • Skoglund, Jeanette; Salamonsen, Anita

   (2020)

   "Å tilrettelegge for kvalitative intervjuer - En innføringsvideo om kvalitativ evaluering" (video 2 av 3) .

   Bidrag til Folkehelseprogrammet;

   2020-09-09 - .

  • Salamonsen, Anita

   (2020)

   Hvordan kommunisere med kreftpasienter om bruk av alternativ behandling?.

   Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell;

   2020-02-27.

  • Salamonsen, Anita

   (2020)

   "Grensevandrere i ingenmannsland": Pasientsikkerhet og kreftpasienters bruk av alternativ behandling.

   Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell;

   2020-02-27.

  • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl

   (2020)

   Pasientperspektiver: Hvorfor bruker kreftpasienter alternativ behandling? .

   Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell;

   2020-02-27.

  • Salamonsen, Anita

   (2020)

   Norske kreftpasienters bruk av alternativ behandling: Bakgrunn og relevans for helsepersonell.

   Kreftforeningen - Verktøykasse for helsepersonell;

   2020-02-27.

  • Salamonsen, Anita; Hågvar, Frøydis Benestad Hansen

   (2019)

   Kreftpasienter sper på med alternativ behandling: Offentlig kreftomsorg strekker ikke til.

  • Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig

   (2019)

   Alternativ medisin: Trygt og nyttig - eller uregulert og udokumentert? .

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

   s.41-41.

  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Olsen, Torjer Andreas; Graff, Ola; Salamonsen, Anita

   (2019)

   Joikens mulige helsefordeler: en utforskende kvalitativ pilotstudie.

   Seminar for samisk helse og sosialfaglig nettverk ;

   2019-01-25.

  • Salamonsen, Anita

   (2019)

   Når idealer skal omsettes i praksis: Utfordringer med brukermedvirkning i tjenester for barn og unge .

   God samhandling for barn og unge i Finnmark;

   2019-06-12 - 2019-06-13.

  • Salamonsen, Anita

   (2019)

   Samhandling med brukere: Idealer, utfordringer og refleksjonsmodeller.

   Fagdag Hvordan lykkes med samhandling rundt sårbare barn og unge? ;

   2019-10-17.

  • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert

   (2019)

   Kompetansehevende tiltak, kunnskapsmiljø og samiske barns særlige rettigheter. En studie blant samer, innvandrere og nasjonale minoriteter.

   Avslutningsseminar for deltakere i prosjektet;

   2019-02-26.

  • Salamonsen, Anita

   (2019)

   «Hva er viktig for deg?» Pasientperspektiver på pasientforløp og kreftomsorg blant personer som lever med endetarmskreft.

   BestPractice Nordic.

   ISSN 1902-7583.

   s.38-40.

  • Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig

   (2019)

   Ulik forståelse av risiko ved alternativ behandling.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita

   (2019)

   Yoik and possible positive health connection - an explorative qualitative study.

   Klemetspelet - Jamtjordmartnan;

   2019-08-23 - 2019-08-25.

  • Saus, Merete; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Salamonsen, Anita

   (2019)

   Hva kan barnevernet gjøre for å øke sin kompetanse om den romske minoriteten og andre minoriteter.

   Seminar;

   2019-05-21 - .

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2019)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th International Conference on Youth Mental Health;

   2019-10-26 - 2019-10-28.

  • Larsen, Anette Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine

   (2018)

   «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten.

   Faglig foredrag. Niejda, forening for samiske jenter og kvinner i hele Sábme;

   2018-03-03 - .

  • Salamonsen, Anita

   (2018)

   Utfordringer knyttet til brukermedvirkning i tjenester som involverer barn og unge: Mange spørsmål, noen svar.

   Internundervisning UNN;

   2018-06-08.

  • Hämäläinen, Soile Päivikki; Musial, Frauke; Graff, Ola; Olsen, Torjer Andreas; Salamonsen, Anita

   (2018)

   Yoik experiences and possible positive health outcomes: an explorative pilot study.

   Nordic Arts & Health Research Conference;

   2018-11-07 - .

  • Salamonsen, Anita; Torrissen, Wenche

   (2018)

   Amateur theatre and user participation as health promotion in Nordic mental health care: Empirical patterns ans sociological reflections.

   Nordic Arts & Health Research Conference;

   2018-11-07 - 2018-11-08.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita

   (2018)

   "This has saved me and given me a new life": Acting and recovery from psychosocial problems.

   Cultural Crossings of Care;

   2018-10-26 - 2018-10-27.

  • Torrissen, Wenche; Salamonsen, Anita; Danielsen, Elin; Bremer, Leif

   (2018)

   Aktiv deltakelse i amatørteater gir bedre helse! Lovende nytt tiltak ved CRUX huset oppfølgingssenter i Tromsø diskuteres på seminar 23. og 24. mai 2018.

   Nordlys.

   ISSN 0805-5440.

  • Salamonsen, Anita

   (2018)

   Derfor brukes alternativ behandling ved kreft.

  • Viksveen, Petter; Bjønness, Stig Erlend; Berg, Siv Hilde; Salamonsen, Anita; Cardenas, Nicole Elizabeth; Game, Julia Rose; Aase, Karina; Storm, Marianne

   (2018)

   User involvement in adolescents’ mental healthcare: A systematic review.

   5th Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare;

   2018-08-30 - 2018-08-31.

  • Saus, Merete; Salamonsen, Anita; Douglas, Marcela; Hansen, Ketil Lenert; Thode, Sunniva Katharina

   (2018)

   Hvordan omsette kulturell kompetanse til praktisk barnevernsarbeid? .

   Barn- og ungekongressen;

   2018-04-23 - 2018-04-27.

  • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl

   (2017)

   The importance of patient stories and user involvement in research and evaluation of health care services.

   Patient Stories in Context;

   2017-01-23 - 2017-01-24.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan

   (2017)

   Registrer dine erfaringer med MS og alternativ behandling!.

   MS-bladet.

   ISSN 1500-659X.

   Hefte 1.

   s.36-37.

  • Salamonsen, Anita; Lauritsen, Eivind Nicolai

   (2017)

   Kreftpasienter som kun brukte alternativ medisin hadde større risiko for å dø.

  • Salamonsen, Anita; Nordbrenden, Unni

   (2017)

   Hva er viktig for deg, som pasient?.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan

   (2017)

   Registrer dine erfaringer med kreft og alternativ behandling!.

   PUST Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre.

   Hefte 3.

   s.12-14.

  • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold

   (2017)

   Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv.

   Sykepleien.

   ISSN 0802-9768.

  • Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig

   (2017)

   Are differing risk perceptions related to patients’ use of CAM a barrier to doctor-patient communication in comprehensive patient care?.

   BMC Complementary and Alternative Medicine.

   ISSN 1472-6882.

   Volum 17.

   DOI: 10.1186/s12906-017-1782-4

  • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar

   (2017)

   The broken link! Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain.

   BMC Complementary and Alternative Medicine.

   ISSN 1472-6882.

   Volum 17.

   s.49-50.

   DOI: 10.1186/s12906-017-1782-4

  • Wolden, Marte; Salamonsen, Anita

   (2017)

   Alternativ behandling og kreft.

   Kreftsykepleien.

   ISSN 0804-0567.

   Volum 1.

  • Salamonsen, Anita; Bakken, Solveig Rostøl; Hansen, Frank; Berntsen, Gro Karine Rosvold

   (2017)

   Pasientforløp og behandlingsbehov sett fra pasienters perspektiv.

   Kreftsykepleien.

   ISSN 0804-0567.

   Volum 1.

   s.12-19.

  • Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita

   (2017)

   Samler historier om sykdomsforløp.

   Kreftsykepleien.

   ISSN 0804-0567.

   Volum 1.

   s.38-40.

  • Salamonsen, Anita

   (2017)

   Forskjellige risikooppfatninger blant brukere av alternativ behandling og deres leger - mulige implikasjoner for pasientsikkerhet og risikokommunikasjon.

   Best Practice Psykiatri/Nevrologi.

   Hefte 1.

   s.28-30.

  • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel

   (2017)

   Helsepersonell ønsker mer kunnskap om alternativ behandling.

  • Salamonsen, Anita

   (2017)

   Hva skjer når livshendelser inkluderes i forståelsen av pasientforløpsbegrepet? .

   Seminar forskningsgruppen SHEP;

   2017-12-13.

  • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine

   (2017)

   "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel..

   International conference on patieng stories in context ;

   2017-01-23 - 2017-01-24.

  • Larsen, Anette Iren Langås; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Stub, Trine

   (2017)

   "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel.

   World Congress integrative Medicine & Health 2017, WCIMH 2017;

   2017-05-03 - 2017-05-05.

  • Salamonsen, Anita; Wiesener, Solveig

   (2017)

   Gaps in risk perceptions are barriers to doctor-patient communication about CAM.

   World Congress Integrative Medicine and Health 2017;

   2017-05-02 - 2017-05-05.

  • Wiesener, Solveig; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Fønnebø, Vinjar

   (2017)

   The broken link - Combining conventional and complementary medicine in a safe health care delivery chain..

   World Congress Integrative Medicine & Health 2017;

   2017-05-02 - 2017-05-05.

  • Larsen, Anette Iren Langås; Foss, Nina; Hamran, Torunn; Evjen, Bjørg; Salamonsen, Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine

   (2016)

   En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing).

   Forskningskonferansen 2016;

   2016-11-03.

  • Salamonsen, Anita; Frenkel, Moshe

   (2016)

   Health professionals and cancer patients: How to communicate effectively about complementary, integrative and alternative medicine. CAM-Cancer Consortium [online document cam-cancer.org]..

  • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Exceptional courses of disease related to the use of complementary and alternative medicine?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 136.

   Hefte 6.

   s.525-526.

   DOI: 10.4045/tidsskr.15.1351

  • Norheim, Arne Johan; Fønnebø, Vinjar; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Eksepsjonelt sykdomsforløp ved bruk av alternativ behandling?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 136.

   Hefte 6.

   s.525-526.

   DOI: 10.4045/tidsskr.15.1351

  • Salamonsen, Anita

   (2016)

   Systematisk registrering av pasienterfaringer gjennom 13 år: Bakgrunn, rutiner, resultater og veien videre .

   Forskningsgruppemøte HAS;

   2016-02-15.

  • Salamonsen, Anita; Hansen, Christel, Slettli

   (2016)

   -At jeg er kreftsyk er ikke mitt største problem: Nordmenn ønsker et mer helhetlig behandlingstilbud.

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Hvordan kan du bidra til forskning?.

   M.E.-Kanalen. Tidsskrift for M.E. Nettverket i Norge.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.45-46.

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Gode og dårlige erfaringer.

   Positiv.

   Hefte 3.

   s.16-17.

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Hvordan kan din historie gi oss viktig kunnskap?.

   NORGES MYALGISK ENCEFALOPATI FORENING • NYHETSBREV.

   Hefte 2 September 2016.

   s.26-27.

  • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje

   (2016)

   Safety of treatment provided by homeopaths.

   9th European Congress for Integrative medicine;

   2016-09-09 - 2016-09-11.

  • Salamonsen, Anita

   (2016)

   Forskjeller i risikoforståelser mellom brukere av alternativ behandling og deres leger. Implikasjoner for kommunikasjon og pasientsikkerhet.

   Pasientsikkerhetskonferansen 2016;

   2016-09-21 - 2016-09-22.

  • Baumgarten-Austrheim, Barbara; Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar

   (2016)

   CFS/ME-pasienters erfaring med Lightning process.

   Tverrfaglig konferanse om CFS/ME;

   2016-09-21 - 2016-09-22.

  • Salamonsen, Anita

   (2016)

   Life stories as tools to change public health care systems..

   International Conference on Narratives of Health and Illnesses;

   2016-11-10 - 2016-11-12.

  • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Bedring eller forverring etter bruk av alternativ behandling for astma- og allergipasienter?.

   Fagbladet Allergi i praksis.

   ISSN 0806-5462.

   Hefte 3.

   s.46-47.

  • Johansson, Solveig; Salamonsen, Anita

   (2016)

   Har du erfaringer med alternativ behandling?.

   AstmaAllergi.

   ISSN 0801-3799.

   Volum 56.

   Hefte 5.

   s.30-31.

  • Johansson, Solveig; Norheim, Arne Johan; Salamonsen, Anita

   (2016)

   RESF - Et register for gode og dårlige pasienterfaringer med alternativ behandling.

   Forskningskonferansen 2016;

   2016-11-02 - 2016-11-03.

  • Salamonsen, Anita

   (2016)

   Pasienters begrunnelser for å bruke alternativ behandling - nyttig for "pasientens helsetjeneste"?.

   Forskningskonferansen 2016;

   2016-11-02 - 2016-11-03.

  • Salamonsen, Anita

   (2016)

   Ulike risikoforståelser blant brukere av alternativ behandling og deres leger - en pilotstudie.

   Forskningskonferansen 2016;

   2016-11-02 - 2016-11-03.

  • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Musial, Frauke; Hamre, Harald Johan; Björkman, Lars; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje

   (2016)

   Use of complementary and alternative medicine in patients with health complaints attributed to former dental amalgam fillings.

   9th European Congress For Integrative Medicine;

   2016-09-09 - 2016-09-11.

  • Salamonsen, Anita

   (2015)

   Forskning på gode sykdomsforløp - hva kan vi lære?.

  • Nordbrenden, Unni; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Historier om bruk av alternativ behandling er verdifulle.

  • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita

   (2015)

   Use of traditional folk medicine among cancer patients in Northern Norway.

   . 11th International Conference of the Society for Integrative Oncology;

   2015-11-14 - 2015-11-16.

  • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan

   (2015)

   "Det virker for meg"! - Kan kunnskap om bruk og brukere av alternativ behandling være relevant for helsetjenesten?.

   Dagens medisin.

   ISSN 1501-4290.

  • Strand, Nina; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2015)

   - La pasienten være førsteforfatter!.

  • Røe Mathisen, Johanne; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Hvor stor nytte har vi av alternativ medisin?.

  • Høifødt, Birgitte Finne; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Skal undersøke brukererfaringer av det offentlige helsevesenet og alternativ behandling.

  • Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Salamonsen, Anita; Sohlén, Åsa

   (2015)

   Internasjonal studie av holdninger og behandlingsvalg.

  • Nordbrenden, Unni; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Bli med på viktig kartlegging av behandlingsvalg!.

  • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Pasienthistorier kan bidra til bedre behandling.

  • Salamonsen, Anita; Lillenes, Ola

   (2015)

   Greit om medisinplanter i Norge.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 135.

   Hefte 3.

  • Salamonsen, Anita; Johansson, Solveig

   (2015)

   Registry of Exceptional Courses of Disease: Here is your opportunity to study patients’ own experiences with alternative medicine.

   "Snakk med en forsker";

   2015-09-16 - 2015-09-27.

  • Brøndbo, Stig; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Ser på sykdomsbloggene i et historisk perspektiv.

  • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Stub, Trine; Berntsen, Gro Karine Rosvold

   (2015)

   Understanding patient pathways and health care needs among persons living with colorectal cancer.

   Society for Integrative Oncology 12th International Conference;

   2015-11-14 - 2015-11-16.

  • Stub, Trine; Quandt, Sara A.; Arcury, Thomas A.; Sandberg, Joanne C.; Musial, Frauke; Salamonsen, Anita

   (2015)

   Perception of risk and communication among conventional and complementary health care providers involving cancer patients' use of complementary therapies: A literature review.

   12 th International Conference "Integrative Innovation," Society for Integrative Oncology;

   2015-11-14 - 2015-11-16.

  • Salamonsen, Anita

   (2015)

   Hva kan vi lære av gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling?.

   Seminar om gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling;

   2015-10-27.

  • Salamonsen, Anita

   (2015)

   A Commentary to Teut M, Stöckigt B, Holmberg C, Besch F, Witt CM, Jeserich F: Perceived outcomes of spiritual healing and explanations – a qualitative study on the perspectives of German healers and their clients. .

   Forschende Komplementärmedizin.

   ISSN 1661-4119.

   Volum 22.

   Hefte 2.

   s.6-7.

  • Salamonsen, Anita; Reynolds, Elisabeth H

   (2014)

   Gir alternativ behandling en helsegevinst - eller er det en helserisiko?.

  • Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne; Eriksen, Leila

   (2014)

   Register for eksepsjonelle sykdomsforløp. Registrering, forskning og relevans.

   Møte i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling (SRAB);

   2014-11-14.

  • Salamonsen, Anita; Nesby, Linda

   (2014)

   Halvparten så vanskelig - dobbelt så morsomt: Om sampublisering av artikler og kronikker.

   Seminar for Ph.D. studenter og veiledere ved IKL og ISS;

   2014-11-10.

  • Ettung, Grethe; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Pasient- og pårørendetekster kan forbedre helsetjenestene.

  • Høifødt, Birgitte Finne; Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Brukerhistorier kan bedre og utvikle helsetjenestene.

  • Salamonsen, Anita; Solum, Eirik Svenke

   (2014)

   Doktorgrad om alternativ behandling.

  • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Autentisitet og empowerment i bloggbaserte patografier.

   Nordic network for narrative medicine;

   2014-05-05 - 2014-05-06.

  • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Oversett og undervurdert.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Salamonsen, Anita

   (2014)

   Sykdom i skrift: Illness as biographical disruption.

   Forelesning på kurset NOR-3145 Sykdom i skrift;

   2014-09-17.

  • Nesby, Linda; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Kan pasienttekster ha medisinsk relevans?.

   Tidsskrift for Den norske legeforening.

   ISSN 0029-2001.

   Volum 134.

   Hefte 14.

   s.1366-1368.

   DOI: 10.4045/tidsskr.14.0218

  • Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne; Norheim, Arne Johan; Eriksen, Leila

   (2014)

   Du kan bidra til forskning på alternativ behandling!.

  • Micko, Jenny; Lillenes, Ola; Salamonsen, Anita

   (2014)

   Flere velger alternativt.

  • Salamonsen, Anita; Baumgarten-Austrheim, Barbara; Leithe, Ingrid

   (2014)

   NAFKAM ser nærmere på bruk av omstridt behandling.

  • Salamonsen, Anita

   (2014)

   «Å ha kreft er ikke min største utfordring»: Studie av pasientforløp som inkluderer livshistorier.

   Narrativt seminar;

   2014-12-11.

  • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan; Drageset, brit johanne

   (2014)

   Du kan bli med på forskning.

   Dynamis.

   ISSN 0801-6046.

   Volum 28.

   Hefte 2.

  • Salamonsen, Anita

   (2014)

   Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling.

   Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.18-19.

  • Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2014)

   Din praksis kan danne grunnlag for forskning!.

   Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin.

   Volum 20.

   Hefte 1.

   s.16-17.

  • Salamonsen, Anita

   (2014)

   Grensevandrere.

   Sykepleien Forskning.

   ISSN 1890-2936.

   Volum 9.

   Hefte 1.

  • Salamonsen, Anita; Norheim, Arne Johan; Wicklund, Miriam

   (2014)

   Mellom himmel og jord: NAFKAM om helbredelse.

  • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit

   (2013)

   Alternativ behandling utfordrer helsevesenet.

  • Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar Magne

   (2013)

   Forskningen trenger klientenes erfaringer.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Forskere dokumenterer eksepsjonelle sykdomsforløp.

  • Salamonsen, Anita; Nordbrenden, Unni

   (2013)

   Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst.

  • Salamonsen, Anita; Nordbrenden, Unni

   (2013)

   Dialog om alternativ behandling gir helsegevinst.

  • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit

   (2013)

   Kva for positive erfaringar har pasienter med alternativbehandling?.

  • Salamonsen, Anita; Berg, Sigrun Høgetveit

   (2013)

   Alternativ behandling utfordrar helsevesenet.

  • Salamonsen, Anita; Elisabeth, Hægeland

   (2013)

   -Egeninnsats og kontroll over egen situasjon er viktigst.

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2013)

   Making sense of mental illness. Culture and emotion in a North Norwegian community.

   3rd International Conference on Human and Social Sciences ICHSS 2013;

   2013-09-19 - 2013-09-22.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Mind the Gap! A Qualitative Study on Lay and Medical Perceptions of Risks Associated with CAM and Conventional Medicine.

   Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde.

   ISSN 1424-7364.

   Volum 20.

   s.102-103.

  • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita

   (2013)

   Stories of life-course disruption: A theoretical approach to understand patient pathways which include non-conventional health practices.

   Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde.

   ISSN 1424-7364.

   Volum 20.

  • Salamonsen, Anita; Kiil, Mona Anita; Eriksen, Sissel H.

   (2013)

   Refleksive kroppsteknikker og helsestrategier blant brukere av konvensjonell og alternativ behandling.

   Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening;

   2013-05-03 - 2013-05-05.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Capturing Lay and Medical Health Risk Theories: A Social Science Approach to Risk Research in the Field of CAM.

   Forschende Komplementärmedizin und klassische Naturheilkunde.

   ISSN 1424-7364.

   Volum 20.

   s.36-37.

  • Salamonsen, Anita; Førde, Olav

   (2013)

   Nytt MS-blad ute: Mange lever uventet godt.

  • Kruse, Tove Elisabeth; Salamonsen, Anita

   (2013)

   Exceptionelle sygdomsforløb.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Pasienterfaringer som forsknings- og kunnskapsgrunnlag: Register for eksepsjonelle sykdomsforløp.

   Møte med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse;

   2013-02-05.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Vet brukerne hva de gjør?.

   Nordlys.

   ISSN 0805-5440.

   s.3-3.

  • Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar

   (2013)

   Forskningen trenger din historie om alternativ behandling.

  • Salamonsen, Anita; Førde, Olav

   (2013)

   Ønsker seg flere uvanlige sykdomsforløp:-Mange lever uventet godt.

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2013)

   Stories of Life-Course Disruption: A Theoretical Approach to Understand Patient Pathways which include non-coventional Health Practices.

   8th annual congress of the International Society for Complementary Medicine Research;

   2013-04-11 - 2013-04-13.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Mind the gap! A qualitative study on lay and medical perceptions of risks associated with CAM and conventional medicine.

   ICCMR 2013;

   2013-04-11 - 2013-04-13.

  • Salamonsen, Anita

   (2013)

   Brukere av alternativ behandling - vet de hva de gjør?.

   Naturterapeuten. Tidsskrift for naturmedisin.

   Hefte 1.

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2013)

   Å gripe og begripe psykisk uhelse:Representasjoner av kultur og emosjoner i en nord-norsk kontekst.

   Årskonferanse for Norsk Antropologisk Forening;

   2013-05-03 - 2013-05-05.

  • Salamonsen, Anita; Solum, Eirik Svenke

   (2013)

   Eksepsjonelle sykdomsforløp og ny forskning.

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2012)

   Barriers of Trust: transcultural experiences within conventional mental health service.

   European Journal of Integrative Medicine.

   ISSN 1876-3820.

   Volum 4.

   s.157-158.

   DOI: 10.1016/j.eujim.2012.07.843

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2012)

   "There is a River between us". Transcultural experiences within conventional mental health care.

   5th European Congress for Integrative Medicine;

   2012-09-21 - .

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   A sociological approach to the study of risk perceptions and decision-making in health care.

   5th European Congress for Integrative Medicine;

   2012-09-21 - 2012-09-22.

  • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita

   (2012)

   The Red Flag!.

   5th European Congress for Integrative Medicine;

   2012-09-21 - 2012-09-22.

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   A sociological approach to the study of risk associated with conventional and complementary medicine.

   European Journal of Integrative Medicine.

   ISSN 1876-3820.

   Volum 4.

   s.96-96.

   DOI: 10.1016/j.eujim.2012.07.697

  • Stub, Trine; Alræk, Terje; Salamonsen, Anita

   (2012)

   The Red Flag! Risk assessment among medical homeopaths in Norway.

   European Journal of Integrative Medicine.

   ISSN 1876-3820.

   Volum 4.

   s.94-94.

   DOI: 10.1016/j.eujim.2012.07.694

  • Salamonsen, Anita; Hommedal, Stine

   (2012)

   Valget kan være helsefarlig, mener forsker.

  • Salamonsen, Anita; Lillenes, Ola

   (2012)

   Boklansering: "Alternative veier".

  • Foss, Nina; Salamonsen, Anita; Verhoef, Marja

   (2012)

   Introduction of the approach institutional ethnography in research on risk perception in CAM cancer treatment.

   5th European Congress for Integrative Medicine ;

   2012-09-21 - 2012-09-22.

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   Aktive pasienter takler MS best.

  • Salamonsen, Anita; Øvreberg, Elisabeth

   (2012)

   Dropper kreftbehandling ved dårlig kommunikasjon med lege.

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   Dropper kreftbehandling.

  • Salamonsen, Anita; Solum, Eirik Svenke

   (2012)

   Kommunikasjon, kreft og alternativbehandling.

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   Dropper behandling på grunn av legen.

  • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel

   (2012)

   "Aktive pasienter" lever bedre med sin MS-sykdom.

  • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.

   (2012)

   Uventet bedring av multippel sklerose etter bruk av alternativ behandling.

   BestPractice Psykiatri/Nevrologi/Geriatri.

   Volum 3.

   Hefte 9.

   s.28-30.

  • Aanensen, Hanne; Salamonsen, Anita

   (2012)

   Kan dårlig kommunikasjon i mellom lege og pasient utgjøre en helserisiko?.

  • Salamonsen, Anita; Øvreberg, Elisabeth

   (2012)

   "Aktive pasienter" takler MS best.

  • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel

   (2012)

   Kan dårlig kommunikasjon mellom lege og pasient utgjøre en helserisiko?.

  • Foss, Nina; Salamonsen, Anita; Verhoef, Marja

   (2012)

   Introduction of the approach of institutional ethnography in research of risk perception in cancer treatment.

   European Journal of Integrative Medicine.

   ISSN 1876-3820.

   Volum 4.

   s.16-16.

   DOI: 10.1016/j.eujim.2012.07.511

  • Salamonsen, Anita; Solum, Eirik Svenke

   (2012)

   Frisk med "alternative veier".

  • Salamonsen, Anita; Hommedal, Stine

   (2012)

   Kutter kontakten med helsevesenet.

  • Salamonsen, Anita

   (2012)

   Anekdoter eller vitenskap? Hva kan vi lære av positive brukererfaringer med alternativ behandling?.

   Saborg Kontaktforum 2012;

   2012-10-12.

  • Svendsen, Eva; Salamonsen, Anita

   (2012)

   Alternative veger til bedring.

  • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel

   (2012)

   -Med en fot i graven og den andre på et såpestykke.

  • Salamonsen, Anita; Kluge, Lars

   (2012)

   Alternativt frisk.

  • Salamonsen, Anita; Gran, Even

   (2012)

   Ikke en propagandabok.

  • Salamonsen, Anita; Slettli Hansen, Christel

   (2012)

   Pasienter forteller om egen sykdomshistorie.

  • Salamonsen, Anita; Lillenes, Ola

   (2012)

   -Med en fot i graven og den andre på et såpestykke.

  • Salamonsen, Anita; Hem, Hilde

   (2012)

   Nye kart?.

  • Salamonsen, Anita; Nordbrenden, Unni

   (2012)

   Tar ansvar for egen helse med alternativ behandling.

  • Salamonsen, Anita; Hafskor, Magne Fonn

   (2012)

   Nelly Kroksnes (75): Mirakelkvinnen.

  • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje

   (2011)

   Is it possible to distinguish initial homeopathic aggravations from adverse effects?.

   4th European Congress for Integrative medicine;

   2011-10-07 - 2011-10-09.

  • Stub, Trine; Salamonsen, Anita; Alræk, Terje

   (2011)

   Et forskningsprosjekt om homeopati og sikkerhet.

   Forskningsdagene 2011;

   2011-09-27.

  • Kiil, Mona Anita; Slettli Hansen, Christel; Salamonsen, Anita; Stub, Trine; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Berntsen, Gro; Emaus, Nina; Musial, Frauke; Grimsgaard, Sameline

   (2011)

   Kvinnene leder an i forskning på alternativ behandling.

  • Salamonsen, Anita; Olsen, Maren Næss

   (2011)

   Placeboaffekten: Tre NAFKAM-forskere.

  • Salamonsen, Anita

   (2011)

   Kvalitative forskningsmetoder.

   Masterutdanningen samfunnssikkerhet, forkurs SOS-3001;

   2011-08-23.

  • Salamonsen, Anita; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.

   (2011)

   Bodily experiences in various systems of treatment among patients with breast cancer.

   4th European Congress for Integrative Medicine;

   2011-10-07 - 2011-10-08.

  • Salamonsen, Anita

   (2011)

   The NAFKAM Registry of Exceptional Courses of Disease. Experiences & Challenges.

   Exceptional Survivors - workshop;

   2011-04-27 - 2011-04-28.

  • Salamonsen, Anita

   (2011)

   Pasienter med uvanlige sykdomsforløp. Registrering og forskning.

   Forskermaraton, Forskningsdagene 2011;

   2011-09-27.

  • Salamonsen, Anita

   (2011)

   Searching for Dr. Supportive: Doctor-patient communication and cancer patients' use of CAM.

   4th European Congress for Integrative Medicine;

   2011-10-07 - 2011-10-08.

  • Salamonsen, Anita; Krakstad, Anna

   (2011)

   Håp og mestring.

  • Salamonsen, Anita; Skjold, frode; Fønnebø, Vinjar

   (2011)

   Similarities and Differences in the Use of CAM Modalities in Patients with Cancer, Multiple Sclerosis and Chronic Fatigue Syndrome who Define their Courses of Disease as "Exceptionally Positive".

   ICCMR 2011, 6th International Congress on complementary Medicine Research;

   2011-05-07 - 2011-05-09.

  • Kiil, Mona Anita; Salamonsen, Anita

   (2011)

   Integrative encounters: Cultural perspectives on mental health in a North Norwegian community.

   4th European Congress for Integrative Medicine;

   2011-10-07 - 2011-10-08.

  • Salamonsen, Anita; Førde, Olav

   (2011)

   Har prøvd 50 forskjellige behandlinger.

  • Salamonsen, Anita

   (2011)

   Searching for Dr. Supportive. Cancer patients' Choice and Use of Complementary and Alternative Medicine and Doctor-Patient Communication.

   Journal of Traditional Chinese Medicine.

   ISSN 0255-2922.

   Volum 31.

   s.85-86.

  • Salamonsen, Anita; Skjold, frode; Fønnebø, Vinjar

   (2011)

   What are the differences and similarities in choice of CAM modalities in "exceptional" patients diagnosed with cancer, multiple sclerosis and chronic fatigue syndrome?.

   Journal of Traditional Chinese Medicine.

   ISSN 0255-2922.

   Volum 31.

   s.85-85.

  • Salamonsen, Anita; Øvreberg, Elisabeth

   (2011)

   Stiller som eksamensobjekt.

  • Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar

   (2010)

   Use of complementary and alternative medicine by patients defining their courses of disease as exceptional. Data from a registry.

   ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research;

   2010-05-19 - 2010-05-21.

  • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.

   (2010)

   From recipient to explorer. The choice and use of complementary and alternative medicine as a tool for coping with multiple sclerosis.

   ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research;

   2010-05-19 - 2010-05-21.

  • Grimsgaard, Sameline; Salamonsen, Anita; Price, Sarah

   (2010)

   Adjuvant acupuncture treatment for breast cancer patients undergoing chemotherapy. A randomized controlled pilot and feasibility study.

   ICCMR 2010 5th International Congress on Complementary Medicine Research;

   2010-05-19 - 2010-05-21.

  • Salamonsen, Anita

   (2010)

   Kvalitative forskningsmetoder.

   Masterutdanningen samfunnssikkerhet, forkurs SOS-3001;

   2010-08-19.

  • Salamonsen, Anita

   (2010)

   Observasjon som forskningsmetode.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2010-09-17.

  • Verhoef, Marja; Koithan, Mary; Berntsen, Gro; Balneaves, Lynda; McKenzie, Emily; Mulkins, Andrea; Aickin, Michael; Warber, Sarah; Thomas, Kate; Salamonsen, Anita; Weidenhammer, Wolfgang; Fønnebø, Vinjar

   (2010)

   Understanding cancer patients' pathways of care.

   ICCMR 2010;

   2010-05-19 - 2010-05-21.

  • Berntsen, Gro; Salamonsen, Anita; Gammon, Barbara Deede

   (2010)

   Current concepts of patient centeredness in health service quality research.

   Conference for International Society of Quality in Healthcare;

   2010-10-10 - 2010-10-12.

  • Sandaunet, Anne Grete; Salamonsen, Anita; Launsø, Laila

   (2009)

   Brukerperspektiver på komplementær og alternativ medisin.

   Regional forskningskonferanse innen medisin og helse;

   2009-03-25 - 2009-03-26.

  • Salamonsen, Anita; Launsø, Laila; Kruse, Tove Elisabeth; Eriksen, Sissel H.

   (2009)

   Unexpected courses of Multiple Sclerosis among patients using complementary and alternative treatment.

   BSA Medical Sociology Group 41st Annual Conference;

   2009-09-03 - 2009-09-05.

  • Salamonsen, Anita

   (2009)

   MS-pasienters bruk av alternativ behandling.

   Medlemsmøte ;

   2009-05-05.

  • Salamonsen, Anita

   (2009)

   Kvalitative forskningsmetoder.

   Masterutdanningen samfunnssikkerhet, forkurs SOS-3001;

   2009-08-18.

  • Salamonsen, Anita

   (2008)

   Ønsker flere historier.

  • Salamonsen, Anita

   (2008)

   Akupunktur mot brystkreft.

  • Salamonsen, Anita

   (2008)

   Observasjon som forskningsmetode.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2008-09-19.

  • Salamonsen, Anita

   (2008)

   Teori og metode, data og teori.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2008-09-05.

  • Launsø, Laila; Kristoffersen, Agnete Egilsdatter; Salamonsen, Anita

   (2008)

   Helsevesenets gullgruve.

   Nordlys.

   ISSN 0805-5440.

   s.3-3.

  • Launsø, Laila; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne

   (2007)

   Register for exceptionelle sygdomsforløb.

   De kundskabsrige patienter. Skandinavisk konference ;

   2007-11-26.

  • Salamonsen, Anita; Nordbrenden, Unni

   (2007)

   Alvorlig syke blir friske med alternativ behandling.

  • Salamonsen, Anita

   (2007)

   Teori og metode, data og teori.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2007-09-14.

  • Salamonsen, Anita

   (2007)

   Intervju som metode.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2007-11-09.

  • Salamonsen, Anita

   (2007)

   Observasjon som forskningsmetode.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2007-09-21.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   Exceptional Disease Courses. The Patient Between Different Systems of Treatment.

   The North American Research Conference on Complementary and Integrative Medicine;

   2006-05-24 - 2006-05-27.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   NAFKAM - Unikt norsk forskningssenter.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   Hun gransker gåtefulle sykehistorier.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   Eksepsjonelle sykdomshistorier.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   Eksepsjonelle sykdomsforløp. Pasienten mellom ulike behandlingssystemer.

   Skandinavisk seminar "Eksepsjonelle sykdomsforløp - et vindu til brukerbaserte kunnskaper i Skandinavia";

   2006-11-02.

  • Launsø, Laila; Drageset, brit johanne; Norheim, Arne Johan; Jacobson, Judith S; Lee, Colleen; Salamonsen, Anita

   (2006)

   Exceptional disease courses after the use of CAM and CIM - a window to the Collection of new knowledge?.

   The North American Research Conference on Complementary and Alternative Medicine;

   2006-05-25 - .

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode. Forelesningsrekke kvalitative metoder.

   SVF-1050: Samfunnsvitenskapelig metode;

   2006-08-25 - 2006-12-01.

  • Salamonsen, Anita

   (2006)

   "Medisin og samfunn".

   Seminarrekke SOS-1003;

   2006-08-20 - 2006-11-07.

  • Fønnebø, Vinjar; Grimsgaard, Sameline; Salamonsen, Anita

   (2004)

   Eksepsjonelle sykdomsforløp kan vi lære noe av dem? -med anonymiserte cases/konkret hvordan disse sakene ser ut.

   Konferanse om komplementær kreftbehandling 2004;

   2004-06-03 - 2004-06-04.

  • Salamonsen, Anita

   (2004)

   Uvanlige sykdomshistorier.

  • Salamonsen, Anita

   (2004)

   Fortell oss om eksepsjonelle sykdomsforløp.

   "Det er min kropp og derfor mitt valg!" En konferanse om alternativ medisin;

   2004-05-25.

  • Salamonsen, Anita; Fønnebø, Vinjar Magne; Grimsgaard, Sameline; Launsø, Laila

   (2004)

   Best and worst cases after use of complementary and alternative medicine.

   11th Annual Symposium on Complementary Health Care;

   2004-11-17 - 2004-11-19.

  • Launsø, Laila; Salamonsen, Anita; Drageset, brit johanne; Fønnebø, Vinjar; Gamst, are

   (2004)

   Exceptionelle sygdomsforløb.

   Alternativmessen;

   2004-11-12.

  • Salamonsen, Anita

   (2004)

   Radiointervju om Register for eksepsjonelle sykdomsforløp.

  • Fønnebø, Vinjar Magne; Launsø, Laila; Grimsgaard, Sameline; Salamonsen, Anita

   (2004)

   The use of complementary and alternative medicine (CAM).

   Anticancer Research.

   ISSN 0250-7005.

   Volum 24.

   s.3488-3489.

  • Salamonsen, Anita; Grimsgaard, Sameline; Fønnebø, Vinjar; Laila, Launsø

   (2004)

   Best and worst cases after use of CAM.

   Focus on Alternative and Complementary Therapies (FACT).

   ISSN 1465-3753.

   Volum 46.

   Hefte 9.

   DOI: 10.1111/j.2042-7166.2004.tb04558.x

  • Launsø, Laila; Grimsgaard, Sameline; Salamonsen, Anita

   (2003)

   Exceptionelle sygdomsforløb.

   Skandinavisk forskningskonferanse om alternativ og komplementær medisin;

   2003-09-18 - 2003-09-19.

  • Salamonsen, Anita

   (2003)

   Eksepsjonelle sykdomsforløp.

   Alternativmedisinsk forskningsseminar;

   2003-11-13.

  • Salamonsen, Anita; Grimsgaard, Sameline

   (2003)

   Satser på sopp mot kreften - forskere etterlyser utrolige sykdomshistorier.

  • Salamonsen, Anita

   (2003)

   Registreringsrutiner Register for Eksepsjonelle sykdomsforløp.

   Skandinavisk samarbeidsmøte;

   2003-09-09.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2023)

   Involvering av familier fra første kontakt i BUP: Erfaringer fra innføring av CAPA (The Choice and Partnership Approach). En undervisningsvideo med psykologspesialist Yngvild Arnesen fra INVOLVERT-seminaret 2022.

  • Salamonsen, Anita; Vis, Svein Arild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2023)

   Å medvirke når barnevernet undersøker: Et videointervju med professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord.

  • Salamonsen, Anita; Ahlzen, Rolf; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2022)

   Medvirkning i psykiske helsetjenester og etiske problemstillinger: Et videointervju med Rolf Ahlzen, psykiater og dosent i medisinsk humaniora, Karlstad universitet, Sverige.

  • Salamonsen, Anita; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2022)

   Barnets stemme i familievernet. Temafilm: Hva er viktig for deg? Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykologspesialist Tromsø Familievernkontor og leder for Det nasjonale spisskompetansemiljøet for samtaler med barn.

  • Salamonsen, Anita; Sundstrøm, Mariann; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Rett til medvirkning i spesialisthelsetjenesten: Et videointervju med Mariann Sundstrøm, koordinator for Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  • Salamonsen, Anita; Jonassen, Gjertrud; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   "Barn i mekling"-modellen (BIM): Et videointervju med Gjertrud Jonassen - mekler, familieterapeut og spesialpedagog ved Grenland familievernkontor.

  • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Ungdomsrådets 7 prinsipper for overgang fra barn til voksen i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge .

  • Salamonsen, Anita; Sørensen, Kamilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Ungdommers medvirkning i helsevesenet: Et videointervju med Kamilla Sørensen, medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  • Salamonsen, Anita; Borud, Torild Elisabeth; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Årshjulet - en modell for brukermedvirkning: Et videointervju med Torild E. Borud, sosionom og familieterapeut ved Indre Finnmark familievernkontor.

  • Salamonsen, Anita; Andersson, Tove; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Medvirkning i barnevernet: Et videointervju med Tove Andersson, seniorrådgiver ved RKBU Nord og Tjenestestøtteprogrammet for kompetanseheving i kommunalt barnevern.

  • Salamonsen, Anita; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Barnas stemme i familievernet: Et videointervju med Jartrud Sofie Frafjord, psykolog/mekler i familievernet og leder av det nasjonale Spisskompetansemiljøet for samtaler med barn.

  • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge: Et videointervju med Yngvild Arnesen, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

  • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Brukermedvirkning i utdanning: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kompetansesenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord).

  • Salamonsen, Anita; Vis, Svein Arild; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Barns medvirkning i barnevernssaker: Et videointervju med Svein Arild Vis, førsteamanuensis ved Regioalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord).

  • Salamonsen, Anita; Lauritzen, Camilla; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Overgang fra ideal til praksisfelt: Et videointervju med Camilla Lauritzen, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord).

  • Salamonsen, Anita; Kemi, Ristin R.; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Bruk av familiekart: Et videointervju med Ristin R. Kemi, seniorrådgiver i Bufetat, Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK).

  • Salamonsen, Anita; Reedtz, Charlotte; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Involvere brukere i forskning: Et videointervju med Charlotte Reedtz, professor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord).

  • Salamonsen, Anita; Arnesen, Yngvild; Andersson, Tove; Lauritzen, Camilla; Vis, Svein Arild; Reedtz, Charlotte; Sundstrøm, Mariann; Sørensen, Kamilla; Kemi, Ristin R.; Frafjord, Jartrud Sofie; Karlsen, Mariann Schjølberg; Hansen, Frank

   (2021)

   Utfordringer med barn og unges medvirkning: En undervisningsfilm med refleksjonsspørsmål til fagfolk i tjenester for barn og unge.

 • Kommersialisering