Sammen om bedre psykiske helsetjenester for ungdom med bakgrunn som etniske minoriteter og urfolk

InvolveMENT-prosjektet skal tilpasse digitale psykiske helsetjenester for å møte behovene til ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger. Den offentlige kommunikasjonskanalen ung.no skal tilpasses for å møte behovene til disse ungdommene. Hovedmålet er å bidra til å styrke deres psykiske helse.

Published Endret
Fakta
Prosjektperiode

01.07.2023 – 30.06.2027

Prosjektleder

Petter Viksveen

Finansiering

Norges Forskningsråd

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom UiS og 10 partnere.

Det finnes per i dag lite informasjon om den psykiske helsen til ungdom med minoritetsbakgrunn og deres behov for digital helsehjelp. Hvordan er deres psykiske helse? Hvilke behov har de for digitale tjenester for psykisk helse? Er de kjent og tilfreds med kommunikasjonskanalen ung.no og de tilgjengelige tjenestene? Hvordan mener de at tjenestene bør tilpasses for å møte deres behov knyttet til psykisk helse?

InvolveMENT-prosjektet involverer ungdom med bakgrunn som nasjonale minoriteter, urfolk og flyktninger gjennom alle faser av forskningen. Vi skal gjennomføre spørreundersøkelser og intervjustudier for å lære om erfaringene og behovene deres. Kunnskapen vil danne grunnlag for en samarbeidsprosess som skal involvere ungdom, profesjonsgrupper fra helse- og velferdstjenestene, og representanter fra Helsedirektoratet for å tilpasse ung.no. Den tilpassede tjenesten vil testes i en studie for å avgjøre hvorvidt ungdom med minoritetsbakgrunn er tilfreds med tjenesten og om den bidrar til å styrke deres psykiske helse. Kostnadseffekt og sikkerhet av tjenesten vil også undersøkes.

Samarbeidspartnere

InvolveMENT prosjektet er et samarbeid mellom:

 • Universitetet i Stavanger, SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Avdeling for Kvalitet og Helseteknologi, Det helsevitenskapelige fakultet
 • UiT Norges arktiske universitet, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord
 • Queen Mary University of London
 • Helsedirektoratet
 • Norske Samers Riksforbund – Norgga Sámiid Riikkasearvi
 • Kvenungdommen – Kvääninuoret
 • Finnmarkssykehuset HF, Sámi klinihkka, Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Helse Stavanger HF, Klinikk psykisk helsevarn, barn, unge og rusavhengige
 • Stavanger kommune
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT)
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Forskere ved UiS

Førsteamanuensis i helsevitenskap (søknadsskriving)
51832737
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis i sykepleievitenskap
51832746
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Førsteamanuensis i helsevitenskap
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Professor i medisinsk statistikk
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Førsteamanuensis innen sikkerhet i helsetjenesten
51831431
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Universitetslektor i helserett
51832374
Paviljong 15
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi