Hopp til hovedinnhold

Atle Mjåtveit

Førstelektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG R-326
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Mjåtveit, Atle; Giske, Rune

   (2020)

   Formative Assessment in Physical Education: An analysis of teaching and mentoring in preservice training practice.

   Acta Didactica Norden (ADNO)

   ISSN 2535-8219.

   Volum 14.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.7910

  • Laxdal, Aron Gauti; Mjåtveit, Atle; Leibinger, Eva; Haugen, Tommy; Giske, Rune

   (2019)

   Self-regulated Learning in Physical Education: An Analysis of Perceived Teacher Learning Support and Perceived Motivational Climate as Context Dependent Predictors in Upper Secondary School.

   Scandinavian Journal of Educational Research

   ISSN 0031-3831.

   DOI: 10.1080/00313831.2019.1689164

  • Mjåtveit, Atle; Giske, Rune

   (2017)

   Learning climate in physical education: Analysis of pre-service teachers' reflections about, and facilitation of, learning climate in their own teaching.

   Journal of Physical Education and Sport (JPES)

   ISSN 2247-8051.

   Volum 17.

   Hefte 1.

   s.224-232.

   DOI: 10.7752/jpes.2017.01034

  • Mjåtveit, Atle; Jakobsen, Arne

   (2014)

   Grunnskolelærerstudenters undervisningspraksis. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Akademika forlag

   ISBN 978-82-321-04215.

   s.184-191.

  • Jakobsen, Arne; Mjåtveit, Atle

   (2009)

   Å regne i kroppsøving. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215014364.

   s.200-212.

  • Jakobsen, Arne; Mjåtveit, Atle

   (2009)

   Å regne i alle fag Å regne i kroppsøving. I: Å regne i alle fag.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215014364.

   s.200-212.

  • Kvåle, Odd-Harald; Brekke, Anne; Mjåtveit, Atle

   (2002)

   Fysisk fostring, bevegelsesglede og utvikling. I: Tidvise Skrifter: Samfunn og Helse.

 • Bøker og kapitler
  • Mjåtveit, Atle

   (2008)

   Skolen - Den nyutdannede lærer - Allmennlærerutdanningen Lagkamerater eller motstandere?. I: Kongressrapport Den 10. nordiske lærerutdannelseskongress.

  • Tjelta, Leif Inge; Mjåtveit, Atle

   (2007)

   Statoil: PULS-prosjektet.

 • Formidling
  • Næsheim-Bjørkvik, Gro; Kvalø, Silje Eikanger; Eriksen, Agnes Høigård; Mjåtveit, Atle; Nordbotten, Gerd Lise Midtgaard Nilsen

   (2019)

   «Det var gøy å tenke litt selv». Lesson study som arbeidsmetode i kroppsøving.

  • Mjåtveit, Atle

   (2016)

   Assessment for Learning in Physical Education.

  • Mjåtveit, Atle

   (2015)

   Pre-service teachers`reflections on the importance of a stimulating Learning climate in physical education.

  • Mjåtveit, Atle; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Teaching practices in pre-service teachers students field practiceA report from a Norwegian study.

  • Mjåtveit, Atle; Jakobsen, Arne

   (2013)

   Grunnskolelærerstudenters undervisningspraksis.

  • Mjåtveit, Atle

   (2011)

   Vurdering i kroppsøving - fokus på ungdomstrinnet.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Utfordringer med vurdering i krroppsøvingsfaget.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   To what extent have daily physical activity in school impact on pupils' general level of activity?.

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Kroppsøving er et greit fag å ha - elevene skal jo bare "lufte vede litt".....

  • Mjåtveit, Atle; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2011)

   Skal innsats telle ved karaktersetting i kroppsøving?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   UiS har mange kurs- og konferansetilbud i kroppsøving, men hvor er lærerne?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Hjelp-hvordan skal vi tilrettelegge for daglig fysisk aktivitet?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Daglig fysisk aktivitet.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Å regne i kroppsøving.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generell aktivitetsnivå?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   I hvilken grad har daglig fysisk aktivitet i skolen innvirkning på elevenes generelle aktivitetsnivå?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2008)

   Vurdering i kroppsøving for videregående skole.

  • Mjåtveit, Atle; Hanssen, Brit; Husebø, Dag; Melhus, Kjersti; Ree, Idar; Næsheim-Bjørkvik, Gro

   (2008)

   Er det mulig å skape en felles kunnskapsbase for lærerutdannere gjennom veiledning av nyutdannede lærere? Skolen - Den nyutdannede - Allmennlærerutdanningen - Lagkamerater eller motstandere?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2008)

   Vurdering i kroppsøving for ungdomstrinnet.

  • Mjåtveit, Atle

   (2008)

   Vurdering i kroppsøving for ungdomsskoler.

  • Mjåtveit, Atle

   (2008)

   Vurdering i kroppsøving, utfordringer knyttet til Kunnskapsløftet.

  • Mjåtveit, Atle; skogsholm, hermann

   (2007)

   Landskonferanse "Landslaget for fysisk fostring i skolen".

  • Mjåtveit, Atle

   (2000)

   Verdistandpunkt og verdikonflikter i idretten.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Hvordan drive masterveiledning?.

  • Mjåtveit, Atle

   (2010)

   Fokusgruppeintervju - anvendt på didaktisk refleksjon i kroppsøvingsfaget.

  • Mjåtveit, Atle; Tjelta, Leif Inge

   (2007)

   Testing av maksimalt oksygenopptak og anaerob terskel.

  • Mjåtveit, Atle

   (2003)

   Hvordan bedre det sosiale klima/læringsmiljø i en klasse ved hjelp av samarbeidsøvelser?.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway