Bård Misund

Professor i regnskap og økonomistyring

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
EOJ 230

Bio

Profile

Valuation and risk are the overriding themes for Misund’s research. He has published nearly 30 articles in peer-reviewed scientific journals, as well as numerous op-eds and letters to the editor, on topics such as valuation of energy and commodity companies, risk and risk management of commodities, and the pricing of complex projects and assets. One strand of research examines how firm’s market values are affected by financial and operational information reported by energy and commodity industry companies. Another line of research investigates the behavior of energy and commodity spot and futures prices, and how they impact companies’ market values and stock returns. Since commodity industries are characterized by a high level of risk, this work entails dynamic estimation of volatility, correlation and volatility spillovers, as well as identifying risk management strategies to deal with market risk (e.g. optimal hedging strategies). A third research area studies how investment strategies of commodity companies impact stock valuations. The fourth and final research thread deals with the taxation of commodity companies, and the impact of taxation on valuations.

 

Expertise

Bård has more than 15 years of industry experience from the energy sector, and from other commodities industries such as seafood. His areas of expertise include:

 • Valuation of complex investment projects (incl. real options)
 • Business and Equity valuation
 • Financial Statement analysis
 • Analysis of commodity price behaviour and risk
 • Risk management (hedging) commodity price risk
 • Taxation in commodity markets

 

Background

After completing his PhD in Industrial Economics at the University of Stavanger, Bård started as a Senior Economist in Equinor ASA (formerly Statoil ASA) working on the valuation of investment projects and long term sales contracts. He was promoted to a Leading Advisor after 2 years, and a Specialist (advisor) in Valuation after 4 years. His job was to advise analysts and management on valuation of complexities in project and business valuation, as well as energy derivatives and assets with embedded flexibility.

 

Prior to joining Equinor, Bård worked in other commodities industries (incl. seafood), building competence in asset valuation, financial analysis, financing, mergers and acquisition, and IPO's.

 

Teaching interests

 • Valuation
 • Financial Statement Analysis
 • Derivatives and Risk Management
 • Investments

 

Research areas

 • Business and project valuation
 • Value-relevance of oil and gas company financial information
 • Market valuation of oil and gas companies
 • Taxation in Commodities industries (resource rent taxation, petroleum taxation)
 • Risk factors affecting the return on oil and gas companies stocks
 • Commodity price behavior (cointegration, spot-forward relationship, price discovery, volatility modeling)
 • Energy and commodity derivatives

 

Research groups

I belong to the following research groups:

 1. UiS EREE – Research Group for Energy, Resource and Environmental Economics (UiS EREE)
 2. UiS Energy Finance – Research Group for Energy Finance at the University of Stavanger Business School
 3. Capital Market Research in Accounting
 4. Finance Group at UiS Business School (UiS Finance)

 

Research funding

My research is funded by the Research Council of Norway (RCN) and Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). FHF is 100% owned by the Norwegian Ministry of Industry and Fisheries.

 

Keywords: Valuation, Finance, Financial Statement Analysis, Derivatives, Options, Futures, Forward Contracts, Real Options, Hedging, Risk Management, Gas Storage, Swing Options, Tolling Agreements, Oil and Gas, Atlantic Salmon, Salmon Farming, Commodity Markets, Oil Prices, Gas Prices, Electricity Prices, Salmon Prices, Aquaculture, Volatility, Correlation, Cointegration, Risk Premium, Convenience Yield, GARCH.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2024)

   Høringssvar – NOU 2023: 23 «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping» .

   Universitetet i Stavanger.

  • Walde, Cecilie Sviland; Misund, Bård

   (2024)

   Kapittel 3 Fiskehelseøkonomi. I: Fiskehelserapporten 2023.

   s.36-41.

  • Olsen, Marit Schei; Osmundsen, Tonje Cecilie; Misund, Bård; Johansen, Ellie; Strand, Andrea Viken; Mehta, Shraddha; Henriksen, Kristian; Tveterås, Ragnar

   (2024)

   Regulering og utvikling av fremtidens havbruksproduksjon - Scenarier for 2050.

   ISBN 978-82-7570-753-4.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Høringssvar fra Bård Misund og Ragnar Tveterås, professorer, Universitetet i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

  • Misund, Bård; Landazuri-Tveteraas, Sigbjørn; Oglend, Atle

   (2023)

   Tiltak for å øke produksjonen av laks og ørret i Nordhordland.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-274-5.

  • Guttormsen, Atle; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle

   (2023)

   Høringssvar - Høring NOU 2022:20 "Et helhetlig skattesystem".

   Universitetet i Stavanger.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Høringsinnspill til Finanskomiteen ang Prop. 78 om Grunnrenteskatt på havbruk.

   Universitetet i Stavanger.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Prisdannelsen i markedene for oppdrettet laks og regnbueørret.

  • Heskestad, Andreas; Ludvigsen, Tord; Vagle, Arne; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Mulighetsstudie for Norskerenna Sør.

  • Slette, Hans Tobias; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Strand, Andrea Viken; Wetterwald, Vibeke Emilsen; Misund, Andreas Ugelvik; Osmundsen, Tonje Cecilie; Johansen, Ellie

   (2023)

   Oversikt over påvirkningsfaktorer for produksjonsformers bærekraft - for vurdering av påvirkning på klima, natur og miljø, samt sosial og økonomisk bærekraft.

   ISBN 978-82-14-07864-0.

  • Tveterås, Ragnar; Bryde, Martin; Bruland, Grunde; Misund, Bård; Walde, Cecilie Sviland; Abkas, Kursat Kan; Viga Søndenå, Andrea

   (2023)

   Bærekraftig bruk av kystarealene i havbruk: Finnes det tilgjengelig areal for vekst?.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Handeland, Sigurd Olav

   (2022)

   Høringssvar – etablering av en ny ordning for tildeling av miljøteknologitillatelser.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Kostnadsutvikling i oppdrett av laks og ørret: Hva koster biologisk risiko?.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-259-2.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar; Folkvord, Benn; Nystøyl, Ragnar; Rolland, Knut Henrik

   (2020)

   Grunnrenteskatt - Et kunnskapsgrunnlag. Sluttrapport..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-902-0.

  • Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn

   (2020)

   Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport.

   ISBN 978-82-8296-663-4.

   Hefte 46/2020.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Rents in Norwegian Fisheries.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-130-4.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Rents and profits in Norwegian Aquaculture.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-131-1.

  • Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin

   (2020)

   Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Hovedrapport.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Roche Aponte, Fabian; Pincinato, Ruth Beatriz

   (2020)

   Regulation of salmon aquaculture towards 2030: Incentives, economic performance and sustainability.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-118-2.

  • Tveterås, Ragnar; Hovland, Mads; Reve, Torger; Misund, Bård; Nystøyl, Ragnar; Bjelland, Hans Vanhauwaert; Misund, Andreas Ugelvik; Fjelldal, Øystein Martin

   (2020)

   Verdiskapingspotensiale og veikart for havbruk til havs: Kort rapport.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Pincinato, Ruth Beatriz; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Infra-marginal rents in Norwegian fisheries.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-130-4.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Economic rents in Norwegian aquaculture.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-131-1.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Quale, Christian; Kårtveit, Bård

   (2019)

   Kartlegging av investeringer i fiskeri og fangst, akvakultur og fiskeindustri, 1970 – 2019.

   NORCE Norwegian Research Centre.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Kårtveit, Bård; Quale, Christian

   (2019)

   Kartlegging av investeringer gjort av fiskeflåten, havbruksnæringen og fiskeindustrien, 1970-2019.

   NORCE Norwegian Research Centre.

   ISBN 978-82-8408-024-6.

  • Haus-Reve, Silje; Reve, Torger; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle

   (2019)

   En konkurransedyktig og kunnskapsbasert havbruksnæring.

   Handelshøyskolen BI.

  • Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent

   (2018)

   A contract market in the first-hand trade of wild-caught fish.

   ISBN 978-82-8296-543-9.

   Hefte 9/2018.

  • Bjerklund, Simen; Helland, Fredrik

   (2016)

   Currency hedging in the Norwegian seafood industry.

   Universitetet i Stavanger.

  • Carr, Jan Egil; Halaas, Per Haakon

   (2016)

   Verdsettelse av Lerøy Seafood Group ASA.

   Universitetet i Stavanger.

  • Mæland, Rune Hopsdal; Skimmeland, Eirik Wathne

   (2016)

   Verdsettelse av Bakkafrost ASA.

   Universitetet i Stavanger.

  • Kårbø, Tom Erling

   (2016)

   An empirical study of the spot-forward relationship and the hedging efficiency of the Atlantic salmon market.

   Universitetet i Stavanger.

  • Lade, Ragne Myrhol

   (2016)

   Market Efficiency in the Crude Oil Futures Market - an Empirical Study after the Shale Oil Revolution.

   Universitetet i Stavanger.

  • Aslam, Atif Mahmood; Faizullah, Parwize

   (2015)

   Value relevance of oil and gas producers and oil service companies in Norway.

   Universitetet i Stavanger.

  • Hansen, Thor Alexander Landa; Sørholt, Jon Magne

   (2015)

   The effects of weather and storage shocks on the natural gas price in the U.K..

   Universitetet i Stavanger.

  • Keretsman, Olena

   (2015)

   An empirical study of the spot-forward relationship for natural gas and crude oil markets.

   Universitetet i Stavanger.

  • Nguyen, Tony

   (2014)

   Risk management of bunker oil price fluctuations using forward and futures.

   Universitetet i Stavanger.

  • Alsvik, Øyvind; Strand, Kari Barkved

   (2014)

   The spot-forward relationship in gas markets - an empirical study of the Title Transfer Facility and Zeebrugge Hub prices.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tjentland, Tore Sæbø

   (2014)

   Financial risk management in the aluminium industry.

   Universitetet i Stavanger.

  • Helgerud, Ane

   (2012)

   An analysis of structured products before and after the implementation of the MiFID directive.

   Universitetet i Stavanger.

  • Anundsen, Kjetil

   (2012)

   An analysis of Competentia's foreign currency exposure and potential strategies.

   Universitetet i Stavanger.

  • Fjermestad, Anders

   (2012)

   The perfect hedge and how to account for it - the swap from IAS 39 to IFRS 9.

   Universitetet i Stavanger.

  • Voll, Christer; Huseby, Tom-Andre

   (2011)

   Valuation of Seadrill Limited - Is there a John Fredriksen premium in the stock market?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ims, Lucas Alexander

   (2011)

   Initial Public Offerings and subsequent stabilization.

   Universitetet i Stavanger.

  • Søvik, Lene; Sømme, Tore

   (2011)

   Fundamental analysis and valuation of Renewable Energy Corporation ASA.

   Universitetet i Stavanger.

  • Arvesen, Espen; Lien, Ada Klever

   (2010)

   Performance evaluation of ethical mutual funds - a comparis between ethical and conventional mutual funds marketed and sold in Norway.

   Universitetet i Stavanger.

  • Setane, Hanne

   (2010)

   Risk and performance measurement of stock portfolios - gain-loss versus mean-variance.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rugland, Ole Kristian; Olsen, Idar

   (2010)

   Currency exposure of Skanem AS.

   Universitetet i Stavanger.

  • OPOFTE, Sonja

   (2009)

   Measuring and evaluating financial risk exposure for energy companies.

   Universitetet i Stavanger.

  • Tørneng, Ingvild Fatnes

   (2009)

   A comparison of three different price assessments on gasoil - Platts, Argus and ICE.

   Universitetet i Stavanger.

  • Haaland, Venke Furre; Kommedal, Bente

   (2009)

   Does hedging currency exposure affect company valuation? An empirical analysis of Norwegian export companies.

   Universitetet i Stavanger.

  • Jimenez, Agustin F.

   (2009)

   A study of performance - for Norwegian equity funds for the period 2001-2008.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rorgemoen, Tone Skolås

   (2009)

   To buy or to be bought, that is the question: An empirical analysis of merger and acquisition activity in the oil and gas sector.

   Universitetet i Stavanger.

  • Svensen-Sandberg, Vanja A.

   (2009)

   Probable oil and gas reserves: Do they influence oil companies' market value.

   Universitetet i Stavanger.

  • Prytz, Ida Texmo

   (2009)

   Valuation of oil and gas companies: The value relevance of oil and gas reserves, PSA vs concession agreements.

   Universitetet i Stavanger.

  • Falkgjerdet, Ellinor

   (2008)

   Does hedging increase firm value? Evidence from the shipping industry.

   Universitetet i Stavanger.

  • Olsen, Arild Neraas

   (2008)

   Valuation and uncertainty - a real options analysis: A better alternative of a supplement to traditional valuation methods?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Braut, Helene Ottesen

   (2008)

   Valuation: purchasing strategy based on companies' fundamental value.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ydstebø, Linda

   (2008)

   The impact of deregulation in energy markets on the spark spread.

   Universitetet i Stavanger.

  • Rønneberg, Kathrine

   (2008)

   Comparison of three different methods for estimating Value at Risk.

   Universitetet i Stavanger.

  • Sevheim, Kjetil

   (2008)

   Risk management in the shipping industry: Comparison of freight rates and commodity prices.

   Universitetet i Stavanger.

  • Kangas, Riku

   (2008)

   Valuation of Sevan Marine ASA: What is the fair value of the Sevan Marine ASA stock?.

   Universitetet i Stavanger.

  • Misund, Bård

   (2007)

   Valuation of oil and gas companies.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-324-0.

  • Misund, Bård; Lillestøl, Jostein Kåre

   (2004)

   Kredittrisiko i oppdrett.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2004)

   Valuation and Investment Behaviour in the Petroleum Industry.

   Universitetet i Stavanger.

   Hefte 142.

  • Poléo, Antonio B.S.; Voie, Øyvind Albert; Misund, Bård; Bjørnstad, Helge E; Johnsen, Arnt Magne

   (1997)

   Miljøgifter - Kilder, biotilgjengelighet og toksiske effekter.

   Forsvarets forskningsinstitutt.

   ISBN 82-464-0180-7.

  • Misund, Bård; Jobling, Malcolm; Taranger, Geir Lasse

   (1996)

   Effekter av sulting, intervallforing og lysmanipulering på slaktekvalitet hos atlantisk laks Salmo Salar L.

   UiT Norges arktiske universitet.

 • Formidling
  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle; Blomgren, Atle

   (2024)

   Villedende om oljeskatt og investeringer i havvind.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2024)

   Norsk havbruksøkonomi: Hittil et formidabelt veksteventyr, men hva skjer fremover? .

   Salmon City 2024;

   2024-03-20 - 2024-03-21.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2024)

   Kræsjkurs i dagens havbruksforvalnting - hva må oppdretterne forholde seg til?.

   AquaNext ;

   2024-06-11 - 2024-06-13.

  • Misund, Bård; Tveteraas, Sigbjørn Landazuri

   (2024)

   Which incentives and business models can stimulate investment and sustainable growth? .

   AquaNext ;

   2024-06-11 - 2024-06-13.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle

   (2024)

   Neppe grunn til å vente «lakseskatt» på bare to til ti prosent.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle

   (2024)

   Er det virkelig grunnlag for å hevde at selskapene skal betale så lite som 2–10 prosent i grunnrenteskatt? Nei.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2024)

   Bærekraftsrapportering – er alle sammen klare? .

   Executive Forum;

   2024-05-15.

  • Misund, Bård

   (2024)

   Bærekraft – et kaotisk og lite konkret begrep.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle

   (2024)

   Lakseskatt: For mye Möllers tran?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2024)

   Skattefinte fra Senterpartiet?.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Gustav Wizøe vil at skatteregimet for havbruk til havs avklares før satsing.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   En stor ryddejobb må til med lakseskatten.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Faktisk.no - Enkelte oppdretts­sel­skaper kan måtte betale over 100 prosent i skatt.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Faktisk.no: Enkelte oppdretts­sel­skaper kan måtte betale over 100 prosent i skatt.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Dette skriver avisene om økonomi torsdag 19. januar.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Har levert høringssvar på 102 sider: – Drøfting av bærekraftig vekst helt fraværende.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Animals Farmed: salmon farm disease, chicken tariffs in Africa and the return of China’s wildlife farms.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Er en grønn grunnrenteskatt i havbruk mulig?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Skattleggingen av havbruk.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 01.

   s.10-13.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Grunnrenteskatt på havbruk.

   DnB;

   2023-01-19.

  • Misund, Bård

   (2023)

   - Mangelen på helhetlig tenkning er langt verre enn noen måneders utsettelse.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Gratis oppdrettskonsesjoner er en myte.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

  • Guttormsen, Atle; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2023)

   Grunnrenteskatten er et røykteppe.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   - Vi lever ikke med slik usikkerhet.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Gustav Wizøe vil at skatteregimet for havbruk til havs avklares før satsing.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Enkelte oppdretts­sel­skaper kan måtte betale over 100 prosent i skatt.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Dagbladet erfarer: Kan bli skatte­­sjokk.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Lønnsomheten i havbruk – Quo vadis?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Økonomiprofessor advarer oppdretterne mot at kostnadene kan ta igjen prisene.

  • Misund, Bård; Bjørndal, Trond

   (2023)

   For enkelt om færøyskatten – igjen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Bjørndal, Trond

   (2023)

   For enkelt om færøyskatt på oppdrett.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Fortsatt uklart om oppdretterne får fradrag.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Oppdretterne kan få skatteregning på 15 milliarder kroner mer enn først anslått for grunnrenteskatten i år.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Professor sier at lakseskatten kan bli rundt ti milliarder kroner – Pollestad tør ikke gi noe anslag.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Misvisende om effekter av grunnrenteskatt på verdiskaping.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Misvisende om effekter av «lakseskatt» på verdiskaping.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2023)

   - Viktig å utvikle miljøteknologi så snart som mulig.

  • Guttormsen, Atle; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Den store misforståelsen om grunnrente i havbruk.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   – Ekstra skattesmell på 15 milliarder?.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Er det bedrifts- og samfunns-økonomisk lønnsomt å velge andre produksjons-teknologier for oppdrett av laks og ørret?.

   One Ocean Week;

   2023-04-15 - 2023-04-21.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Er det bedrifts- og samfunns-økonomisk lønnsomt å velge andre produksjons-teknologier for oppdrett av laks og ørret?.

   Fra rødt til grønt;

   2023-04-21.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Oppdretterne får ikke fradrag for historiske kostnader fra produksjonen. – Oppsiktsvekkende, sier skatteadvokat.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Skader Færøyisk skatt både innovasjon og miljø?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Skatteforliket kan spare lakseoppdretterne for rundt 4,6 milliarder kroner i år.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Så mange laksemilliarder anslår departementet man kan få inn med ny skattesats.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Grunnrenteskatter og investeringsatferd.

   Offshore Norge skatteseminar 2023;

   2023-05-23 - 2023-05-25.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Nye grunnrenteskatter: Nøytrale grunnrenteskatter eller konfiskatoriske windfall-skatter?.

   Offshore Norge skatteseminar 2023;

   2023-05-23 - 2023-05-25.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Skatteforliket kan spare lakseoppdretterne for rundt 4,6 milliarder kroner i år.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Har en av de best driftsmarginene i landet – se listen her.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Tidenes beste lønnsomhet i havbruk.

   IntraFish Media AS.

  • Blomgren, Atle; Guttormsen, Atle; Misund, Bård

   (2023)

   Den sjenerøse oljeskattepakken sikret aktivitet i leverandørnæringen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   – Biologiske utfordringer er veldig dyrt, men det er også et «wicked problem».

  • Misund, Bård

   (2023)

   Myndighetene har mulighet til å bedre forholdet sitt til næringen.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Hva skal til for at Havbruk til Havs (HtH) blir en ny og viktig næring? .

   Menon seminar om Havbruk til havs;

   2023-06-19.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Biologisk kostnader i havbruk.

   Lofotseminaret;

   2023-06-14 - 2023-06-16.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Vil et normprissystem fungere i havbruk?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Vil et normprissystem fungere i havbruk?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2023)

   Prisdannelse i lakse- og ørretmarkeder: Konsekvenser for et normprissystem i havbruk.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Vilkårlige skattesatser på grunnrente.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Nøstbakkenutvalget har servert Skjæran en lissepasning – hva vil han gjøre?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Har usikkerhet om lakseskatten skapt problemer for laksebørsen Fish Pool?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Hvor mye vil oppdretterne betale i grunnrenteskatt?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Blomgren, Atle; Guttormsen, Atle

   (2023)

   Skal grunnrenteskatt subsidiere havvind?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle; Blomgren, Atle

   (2023)

   Grunnrenteskatt handler ikke om stimulering av ønskede investeringer.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2023)

   The costs of biological problems in Norwegian salmon aquaculture.

   Quantitative Atlantic Salmon Health #2 (QASH2) ;

   2023-11-22.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Investeringer i verdikjeden.

   Næringsforeningen i Ålesund seminar om havbruk;

   2023-10-05.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Økonomiske analyser av strategisk lukking av oppdrettsanlegg.

   DnB seminar;

   2023-12-05.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Grunnrenteskatten – 1 year later .

   AquaNext 2023;

   2023-11-14 - 2023-11-15.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Økonomi ved overgang til null-utslippsløsninger (lus) .

   Prosjektseminar - Fra rødt til grønt;

   2023-12-14.

  • Misund, Bård

   (2023)

   Økonomien i lukkede anlegg.

   Presentasjon for prosjektgruppe i Styrka marin innsats;

   2023-12-19.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Forventninger og kostnadsutvikling i lakseproduksjon fremover.

   Kostnadsutvikling i krevende tider;

   2022-03-28.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Hva er en konsesjon nå verdt?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Bård Misund: Hvem får skattepengene?.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Nye regler for formuesverdsetting av oppdrettskonsesjoner.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Hva skjer med miljøtillatelsene?.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Blir det mer skatt i havbruk?.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Grunnrente: – Staten kan ende opp med å få inn mindre i skatteinntekter, sier skatteekspert.

  • Misund, Bård

   (2022)

   - Representerer en potensiell skatterisiko.

  • Misund, Bård

   (2022)

   – En slik skatt vil redusere verdiene på konsesjonene.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Nordisk ministerråd krever strengere rensefisk-reguleringer.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Hvor lønnsomt var det å drive med lakseoppdrett i 2021?.

   intrafish.no.

  • Afewerki, Samson; Asche, Frank; Misund, Bård; Thorvaldsen, Trine; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Innovation in the Norwegian aquaculture industry.

   EAS 2022;

   2022-09-27 - 2022-09-30.

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Sosial lisens for havbruksnæringen.

   Havbruk 22;

   2022-10-19 - 2022-10-21.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Lakseskatt, normpriser og permitteringer.

   E24.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Professor om foreslått lakseløsning: – Høres fornuftig ut.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Salmar varsler permitteringer av flere hundre medarbeidere.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Lakseskatt er langt mer komplisert i virkeligheten enn i lærebøkene.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Nå seiler biologiske problemer opp som største kostnad i produksjonen av laks.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Viktigheten av forutsigbare rammevilkår.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Også professorer roter med grunnrentebegrepet.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Professor mener lakseskatt kan innbringe minst dobbelt så mye som anslått.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Dette skriver avisene om økonomi torsdag 15. desember.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Dette skriver avisene om økonomi torsdag 10. november.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Grunnrenteskatt, personlig skatt og dyre sykdommer.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Grunnrenteskatt: Staten vil dekke mer av oppdretternes kostnader til sykdomsbehandling, høy dødelighet, lus og rømming.

  • Misund, Bård

   (2022)

   – Det føles veldig hardt å bli rammet. Vi små oppdrettere blir ikke skjermet, sier leder for Austevoll Melaks.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Belgiske parkeringsmilliardærer har investert i underkant av 300 millioner i torskeoppdrett.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Professor Bård Misund: Lakseskatt er langt mer komplisert i virkeligheten enn i lærebøkene.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård

   (2022)

   - En forbedring, men komplisert og krevende.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Frigjør en kontantstrømskatt mer kapital?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Kostnadsutvikling i oppdrett av laks og ørret: Hva koster biologisk risiko.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 12.

   s.56-61.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Vil investeringene lide med grunnrenteskatt?.

   AquaNext;

   2022-11-08 - 2022-11-09.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Kostnadsutvikling i krevende tider.

   Forventninger til kostnadsutvikling i lakseproduksjon fremover;

   2022-05-25.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Grunnrenteskatt.

   Sintef;

   2022-11-18.

  • Tveterås, Ragnar; Ludvigsen, Tord; Misund, Bård

   (2022)

   Offshore salmon aquaculture financial risks and investment analysis: Implications for government regulations and tax regime.

   Aquaculture Europe;

   2022-09-28 - 2022-09-30.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Investeringer, finansiell risiko og produksjonskostnader i havbruk til havs.

   Stiim Aqua Cluster seminar;

   2022-03-31 - .

  • Tveterås, Ragnar; Ludvigsen, Tord; Misund, Bård

   (2022)

   Offshore salmon aquaculture financial risks and investment analysis: Implications for government regulations and tax regime.

   Sustainable Aquaculture;

   2022-12-12 - .

  • Misund, Bård

   (2022)

   Professor mener lakseskatt kan innbringe minst dobbelt så mye som anslått.

  • Osmundsen, Tonje Cecilie; Olsen, Marit Schei; Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2022)

   Sosial lisens for havbruksnæringen.

   Havbruk 22;

   2022-10-19 - 2022-10-21.

  • Misund, Bård

   (2022)

   Er det plass til mer sjømatproduksjon langs kysten? .

   Sjømat Norge Vestland årsmøte;

   2022-11-08 - 2022-11-09.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Kostnadseksplosjonen - behov for endring.

   Ny havbruksteknologi – lukket produksjon i sjø og havbruk til havs;

   2021-11-16 - 2021-11-17.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Store variasjoner i lønnsomheten i 2020 – sjekk over hundre lakseprodusenter.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Utfordringene står i kø også de neste årene.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Sterkt redusert lønnsomhet og økte kostnader for oppdretterne.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Næringa holder pusten mens den venter på at nye trafikklys skal slås på.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Landbaserte anlegg – fremtidens oppdrettsanlegg eller en døgnflue?.

   Kyst.no.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Liten skapning skaper stor hodebry – Vestlandet kan komme ille ut.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Lakselus til besvær.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Økonomiprofessor: At oppdrett går så det suser er en sannhet med modifikasjoner.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Biologiske utfordringer koster oppdrettsnæringen mange milliarder kroner per år.

   intrafish.no.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Lakseverdier for opp mot 140 mrd. utenfor børs: – Vil ikke sitte i Monaco og telle penger.

  • Misund, Bård

   (2021)

   Dette må til for at oppdrett til havs skal lykkes.

  • Tveterås, Ragnar; Guttormsen, Atle; Misund, Bård

   (2020)

   Kan regulere oss ut av krisen.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   Volum 131.

   Hefte 111.

   s.37-37.

  • Misund, Bård

   (2020)

   Sustainable growth, government policies and taxes in aquaculture.

   GEOINNO2020;

   2020-01-29 - 2020-01-31.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Balansert forslag om lakseskatt.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

   Volum 13.

  • Tveterås, Ragnar; Guttormsen, Atle; Misund, Bård

   (2020)

   Bærekraft handler om avveininger.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Guttormsen, Atle; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Finansteori kan forklare hvorfor de største oppdrettsselskapene tidvis betaler høye utbytter.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Balansert forslag om lakseskatt.

   IntraFish Media AS.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2020)

   Gavepakke til laksemilliardærer eller leverandørindustrien?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Endringer i oljeskatten kan dempe fallet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Mikkelsen, Eirik Inge; Misund, Bård; Osmundsen, Tonje Cecilie; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Dahl, Irene Vanja; Tveterås, Ragnar

   (2020)

   Hvem skal bestemme hva? Havbruksforvaltning 2030.

  • Misund, Bård

   (2020)

   Elevane på akvakulturlinja syter for millioninntekter til skulen.

  • Misund, Bård

   (2020)

   De tre bokstavene skremmer vannet av næringsaktører og finansinstitusjoner i alle land som oppdretter laks.

  • Misund, Bård

   (2020)

   Dette var de 10 mest leste sakene til IntraFish i 2020.

  • Misund, Bård

   (2020)

   Lakselus og annen sjukdom medfører kanskje 10 milliarder i økonomisk tap – men ingen vet eksakt hvor mye.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Særskatt i havbruksnæringen: Det er bare tiden og veien igjen.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Tror ikke næringen kunne forhindret en periodisert grunnrenteskatt.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Fiskeoppdrettere kan få høyere skatt.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Høyere kostnader på land enn vellykket drift i sjø.

   Kyst.no.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Er lukkede anlegg fremtiden for bærekraftig havbruk?.

   Årskonferanse Sjømat Norge Havbruk Nord-Norge;

   2019-01-10.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Usikker fremtid for lakseoppdrett i Norge.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Fremtidens sjømatnæring - bærekraftig vekst eller stagnasjon?.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, B�rd

   (2019)

   https://www.intrafish.no/nyheter/1707327/eu-aksjon-kan-vaere-utlost-av-rykter.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Quale, Christian

   (2019)

   Betydelige investeringer i utviklingstillatelser.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 8.

   s.144-147.

  • Blomgren, Atle; Fjelldal, Øystein Martin; Misund, Bård; Quale, Christian; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Store investeringer i havbruksnæringen.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 8.

   s.148-153.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Reflekterer forwardkurven til Fish Pool markedets forventninger om lakseprisen?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Misvisende om investeringer i havbruk - Nationen.

   Nationen.

   ISSN 0805-3782.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Misvisende om investeringer i havbruk.

   nordnorskdebatt.no.

  • Misund, Bård

   (2019)

   - Misvisende om investeringer i havbruk fra Ørebech.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Om å skite i eget reir.

   Vesteraalens Avis.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Fiskebæsj-skam.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Bærekraftig vekst for flere.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.50-53.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård

   (2019)

   Sustainable growth, resource rent and taxes in aquaculture.

   Skatteforum 2019;

   2019-06-12 - 2019-06-13.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Framtidens skatteregime for havbruksnæringen.

   Forum for havbruksskatteutvalget;

   2019-06-03.

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn

   (2019)

   Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk.

   Sjømatbedriftenes landsmøte;

   2019-05-13.

  • Misund, Bård

   (2019)

   Lakseskatt - konsekvenser for investeringer.

   Hvem skal betale skatten som finansierer velferdsstaten i fremtiden?;

   2019-12-03.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar

   (2019)

   Støtter særskatt på havbruk.

   Fiskeribladet.

   ISSN 0805-5289.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Dette bestemmer avkastningen til de børsnoterte lakseselskapene.

   Kyst.no.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer report (Aquaculture Economics & Management).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer report Energy (3).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Empiriske analyser av førstehåndsomsetningen av fisk.

   Nofima prosjekt;

   2018-01-11.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter

   (2018)

   The rollercoaster ride of oil and gas investments.

   Seminar;

   2018-01-26.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer report Aquaculture Economics & management (2).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer assignment Journal of Commodity Markets (3).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer assignment Marine Resource Economics (2).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer assignment Energy Policy (3).

  • Misund, Bård

   (2018)

   Reviewer report Energy Journal (5).

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   En høyt skattet laks.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   En høyt skattet laks.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Skatt og miljøkrav kan kvele havbruket.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   To tax or not to tax, that is the question.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Tror skatt på oppdrett kan føre til utflagging.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Professor om grunnrentebeskatning: – For høy skatt kan presse næringen over på landbasert oppdrett eller mot andre land.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   DN mener: Når all avkastning av felles naturressurser havner i private lommer, er det noe som er galt.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Lite gjennomtenkt av MDG.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Hvis en mener det er en grunnrente i oppdrett av laks, er nok denne måten å innhente den på en veldig effektiv måte.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Lovundlaks satser halv milliard på videre vekst: – Vi må tørre å satse.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Nye markeder med fiskesalg på kontrakt?.

  • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård

   (2018)

   Establishing future contracts in the Norwegian fish trade.

   IIFET 2018;

   2018-07-16 - 2018-07-20.

  • Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent; Misund, Bård

   (2018)

   Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av villfisk – Muligheter og barrierer.

   Seminar om førstehåndsmarkedet for Sjømatseksjonen i Nærings- og Fiskeridepartementet;

   2018-02-22 - .

  • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Fitjar, Rune Dahl

   (2018)

   Urban skattejakt kan utarme distriktene.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Havbruksnæringen står overfor noen sentrale veivalg.

   Sysla.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Ønsker Naturvernforbundet å avvikle næringen?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Er lukkede oppdrettsanlegg svaret på miljøproblemer og fiskevelferd, og hva med lønnsomheten?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Lukkede anlegg har fortsatt en vei å gå.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Lusevarsling – grunnlaget for neste generasjon lusebekjempelse.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2018)

   Er lukkede anlegg det eneste alternativet for Tromsø?.

   nordnorskdebatt.no.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Volatility Spillovers In The UK Natural Gas Market.

   IAEE International conference;

   2018-06-10 - 2018-06-13.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Hvordan påvirker grunnrenteeskatningen oppdrettsnæringens vekstutsikter?.

   Grunnrentebeskatning av havbruksnæringen;

   2018-08-14.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Universitetet og havet.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Oglend, Atle

   (2018)

   Varsko her! Sykliske priser!.

   Kyst.no.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Oglend, Atle

   (2018)

   Varsko her!.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 5.

   s.8-9.

  • Misund, Bård

   (2018)

   Advarer om skummel laksepris.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

  • Nygård, Rune; Misund, Bård

   (2018)

   Big Fish: Valuation of the world's largest salmon farming companies.

   IIFET Seattle 2018;

   2018-07-16 - 2018-07-22.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Fish Pool-priser - fantasi eller virkelighet?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Journal of Banking and Finance.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar

   (2017)

   Ressursrente i lakseoppdrett?.

   Dagens næringsliv.

   ISSN 0803-9372.

   s.34-34.

  • Misund, Bård; Oglend, Atle

   (2017)

   Achtung! Achtung!.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Marine Resource Economics.

  • Misund, Bård; Oglend, Atle

   (2017)

   Ikke glem volatiliteten.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Arealavgift til besvær?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Journal of Commodity Markets.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Journal of Commodity Markets (2).

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Energy.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Aquaculture Econonomics & Management.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Energy Journal.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reviewer report Energy Journal (2).

  • Misund, Bård; Nygård, Rune

   (2017)

   «Big Fish»: Valuation of the world’s largest salmon farming companies.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

   Volum 11.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Volatility spillover in salmon aquaculture markets.

   Commodity and Energy Market Annual Conference;

   2017-06-14 - 2017-06-15.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Reserves Replacement and Oil and Gas Company Shareholder Returns.

   IAEE conference;

   2017-09-03 - 2017-09-06.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Langsiktige kontrakter i råvaremarkeder.

   Nofima prosjekt: muligheter for etablering av kontraktsmarked i førsteomsetningen av fisk;

   2017-04-19.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Suksesskriterier for kontraktsmarkeder.

   Nofima prosjekt: muligheter for etablering av kontraktsmarked i førsteomsetningen av fisk;

   2017-10-06.

  • Misund, Bård; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank

   (2017)

   Hvem tar risikoen?.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2017)

   The Value- Relevance of Accounting Data: Cash flows vs Earnings.

   IAEE;

   2017-11-02 - 2017-11-04.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Hva er verdien på en konsesjon?.

   IntraFish Media AS.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Review report for Energy.

  • Misund, Bård

   (2017)

   Evaluation of oil & gas firms’ financial performance: cash flows vs. accounting earnings.

   IAEE conference;

   2017-11-02 - 2017-11-04.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Reviewer assignment Energy Economics.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Reviewer assignment COGENT Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Reviewer assignment COGENT Business and Management.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Reviewer assignment COGENT Social Sciences.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Reviewer assignment Aquaculture Economics & Management.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter

   (2016)

   Probable Oil & Gas Reserves: Effect on Returns.

   39th IAEE annual international conference;

   2016-06-16 - 2016-06-18.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2016)

   Fish Pool priser - Hva forteller de oss fremtidige laksepriser?.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 2016.

   Hefte 8.

   s.74-77.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Oppdrett og omdømme.

   iLaks.no.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Determinants of Fish Pool futures convenience yield.

   Seafood Economics & Finance Workshop;

   2016-11-28 - 2016-11-29.

  • Misund, Bård

   (2016)

   Common and Fundamental Risk Factors in Shareholder Returns of Norwegian Salmon Producing Companies.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

   Volum 2016.

   Hefte 17.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Reviewer assignment Energy Economics.

  • Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2015)

   U.K. Natural gas volatility.

   IAEE International Conference;

   2015-05-24 - 2015-05-27.

  • Misund, Bård; Asche, Frank

   (2015)

   Who's a major? A novel approach to peer group selection: Empirical evidence from oil and gas companies.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter

   (2015)

   Probable Oil and Gas Reserves and Shareholder Returns: The Impact of Shale Gas.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2015)

   The Spot-Forward Relationship in the Atlantic Salmon Market.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Accounting for Oil and Gas Exploration Activities: A Triumph of Economics over Politics.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Vertical Integration and Value Relevance: Empirical Evidence from Oil and Gas Producers.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2015)

   Production Risk and the Futures Price Risk Premium?.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Asche, Frank; Misund, Bård

   (2015)

   Hedging Efficiency of Atlantic Salmon Futures.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Reserves Replacement and Oil and Gas Company Shareholder returns.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2015)

   Supply and Demand Determinants of Natural Gas Price Volatility in the U.K.: A Vector Autoregression Approach.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Financial Ratios and Prediction on Corporate Bankruptcy in the Atlantic Salmon Industry.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2015)

   Reviewer assignment The Energy Journal.

  • Asche, Frank; Misund, Bård; Øglend, Atle

   (2015)

   The spot-forward relationship in Atlantic salmon forward prices.

   Aquaculture America 2015;

   2015-02-19 - 2015-02-22.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2014)

   Exploration risk in oil and gas shareholder returns.

   Forskermøtet for økonomer;

   2014-01-05 - 2014-01-06.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2014)

   Exploration risk in oil and gas shareholder returns.

   20th International Conference of the Society for Computational Economics;

   2014-06-23 - 2014-06-25.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Sikveland, Marius

   (2014)

   Vertical Integration and the value relevance of accounting information from international oil and gas companies.

   14th International IAEE Conference;

   2014-10-28 - 2014-10-31.

  • Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2014)

   Exploration Risk in Oil & Gas Shareholder Returns.

   UiS Working Papers in Economics and Finance.

  • Misund, Bård

   (2009)

   Verdsetting av fleksibilitet: trading av gasslager.

   Solstrandseminaret om olje og økonomi;

   2009-09-17 - 2009-09-18.

  • Misund, Bård

   (2009)

   Peer Review: Energy Policy (1).

  • Misund, Bård

   (2009)

   Peer review: Energy Policy (2).

  • Misund, Bård

   (2008)

   Verdsetting av undergrunnslager for gass.

   Petoro;

   2008-03-13 - 2015-09-13.

  • Misund, Bård

   (2007)

   Valuation of international oil companies.

   Solstrand seminar on oil and economics;

   2007-09-20 - 2007-09-21.

  • Misund, Bård; Asche, Frank

   (2007)

   Who's a Major? A novel approach to peer group selection: Empirical evidence from oil and gas companies.

   9th IAEE European Energy Conference;

   2007-06-10 - 2007-06-13.

  • Misund, Bård

   (2007)

   Verdsetting av internasjonale oljeselskaper - verdirelevans.

   Skagenfondene;

   2007-01-15.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2007)

   Uncertainty in Oil and Gas Investment.

   9th IAEE European Energy Conference;

   2007-06-10 - 2007-06-13.

  • Mohn, Klaus; Misund, Bård

   (2007)

   Investment and Uncertainty in the International Oil and Gas Industry.

   det 29. årlige forskermøte for økonomer;

   2007-01-03 - 2007-01-05.

  • Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Asche, Frank

   (2006)

   The pricing of international oil and gas companies 1990-2003 - a structural shift in the equity valuation process.

   29th IAEE International Conference;

   2006-06-07 - 2006-06-10.

  • Misund, Bård

   (2006)

   læring og næring.

  • Misund, Bård

   (2006)

   Finansielle nøkkeltall og verdsetting av integrerte oljeselskaper.

   Skagenfondene;

   2006-06-23.

  • Misund, Bård

   (2006)

   Option pricing and oil markets.

   Statoil ASA;

   2006-02-01.

  • Misund, Bård

   (2005)

   Oljepris og oljeselskapers nøkkeltall.

   Rogalands Avis.

  • Guttormsen, Atle G.; Asche, Frank; Misund, Bård

   (2005)

   EUs safeguardtiltak og lønnsomheten i norsk laksenæring.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

   Volum 30.

   Hefte 3.

   s.22-23.

  • Osmundsen, Petter; Asche, Frank; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2005)

   Valuation of International Oil Companies - Size Matters.

   7th IAEE European Energy Conference 2005;

   2005-08-28 - 2005-08-30.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Misund, Bård; Mohn, Klaus

   (2005)

   High Oil Prices: A Non-OPEC Capacity Game.

   25 th USAEE/IAEE Annual North American Conference;

   2005-09-18 - 2005-09-21.

  • Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Misund, Bård

   (2005)

   The value-relevance of accounting figures in the international oil and gas industry.

   25 th USAEE/IAEE Annual North American Conference;

   2005-09-18 - 2005-09-21.

  • Misund, Bård

   (2004)

   Verdsetting av oljeselskaper.

   Skagenfondene;

   2004-09-13.

  • Misund, Bård

   (1996)

   Slaktekvalitet hos laks.

   EWOS konferanse på slaktekvalitet hos laks;

   1996-05-01.

  • Misund, Bård

   (1995)

   Kvalitet hos laks.

   Norsk Fiskeoppdrett.

   ISSN 0332-7132.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Misund, Bård

   (2019)

   Fiskeoppdrett. I: Store norske leksikon (snl.no 2019).

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway