Bente Hamre Larsen

Stipendiat i folkehelse

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Storm, Marianne; Larsen, Bente Hamre; Kvalsvik, Fifi Tjan

   (2023)

   Heime: Helsefremmende kartlegging av hjemmeboende eldres helse.

   Storbykonferansen for eldreråd;

   2023-06-05 - 2023-06-07.

  • Storm, Marianne; Kvalsvik, Fifi Tjan; Larsen, Bente Hamre

   (2023)

   Heime –Simulering, trening og tverrfaglig kartlegging av hjemmeboende eldres helse – hva må til for implementering? .

   Fagseminar;

   2023-09-25.

  • Larsen, Bente Hamre; Storm, Marianne; Dyrstad, Dagrunn Nåden; Falkenberg, Helle Kristine; Dieckmann, Gerhard Peter

   (2023)

   Tverrprofesjonell simuleringstrening for systematisk og helsefremmende kartlegging av eldre hjemmeboende .

   Helsetjenesteforskningskonferanse 2023;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Larsen, Bente Hamre

   (2023)

   Simuleringtrening for helsefremmende praksis slik at eldre får flere gode dager hjemme.

   HelseCampus Stavanger-dagen 2023;

   2023-01-11.

  • Larsen, Bente Hamre

   (2023)

   Simuleringstrening for helsefremmende praksis slik at eldre får flere gode dager hjemme.

   Fellesmøte i USN EldreForsk;

   2023-02-22.

  • Kvalsvik, Fifi Tjan; Larsen, Bente Hamre; Storm, Marianne

   (2023)

   Exploring Recruitment Feasibility: Healthcare Professionals' Views on Engaging Older Adults in an Observational Study .

   Helsetjenesteforskningskonferanse;

   2023-11-02 - 2023-11-03.

  • Larsen, Bente Hamre; Storm, Marianne

   (2022)

   A scoping review: Exploring training approaches for healthcare professionals in assessment of health determinants in older adults living at home (preliminary results).

   Helsetjenesteforskningskonferansen 2022;

   2022-10-18 - 2022-10-19.

  • Larsen, Bente Hamre

   (2022)

   Simuleringstrening for helsefremmende praksis til hjemmeboende eldre.

   Fagdag for tjenestekontoret i Klepp kommune;

   2022-12-02.

  • Larsen, Bente Hamre

   (2022)

   Forskningsprosjektet HEIME, for flere gode dager hjemme.

   Kunnskapsløftet i kommunene;

   2022-11-11.

  • Larsen, Bente Hamre; Storm, Marianne

   (2018)

   Forskeren forklarer: Hvor ble det av pasientenes behov i henvisningene?.

   Erfaringskompetanse.no.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway