Edle Inga Bentsen

Universitetslektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-24166

Bio

Edle Inga Bentsen er universitetslektor ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. Hun er utdannet førskolelærer og spesialpedagog og har arbeidet som lærer i grunnskolen. For tiden er hun faglig ansvarlig for videreutdanning for lærere i begynneropplæring (Kompetanse for kvalitet). I utviklingen av en prøve for kartlegging av bokstavkunnskap (Bokstavprøven), hadde Bentsen en sentral rolle. Hun har videre bidratt med flere ressurser knyttet til barnetrinnet inn i Lesesenteret sin nettsatsing ”Språkløyper,” feks knyttet til elever som strever med leseflyt og kartlegging av leseferdighet. På nasjonal konferanse i lesing har Bentsen bidratt med innlegg om leseflyt, samt skrevet en artikkel til Bedre Skole om fagspesifikk lek i begynneropplæringa. Bentsen har hatt ansvar for koordinering av Lesesenterets del av Grunnskolelærerutdanning​en, hatt forelesninger, veiledning av studenter og sensur på mastermoduler innenfor utdanningsvitenskap (MUT), samt veiledet studenter på masteroppgaver. Hun har deltatt i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet med utvikling av Kartleggingsprøvene i lesing for 1. - 3. trinn. 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Bentsen, Edle Inga; Håland, Anne

   (2021)

   Hvordan integrere lek i begynneropplæringa.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   Hefte 3.

   s.46-51.

  • Bentsen, Edle Inga

   (2020)

   Bokstavprøven.

  • Bentsen, Edle Inga

   (2018)

   Elever som strever med leseflyt.

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2018-03-19 - 2018-03-20.

  • Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Hva gjør vi når elever strever med ordlesing?.

  • Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Fartsblind leseopplæring.

   Lesesenterbloggen.

  • Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Elever som strever med leseflyt og "den andre leseopplæringen".

   Lesesenterbloggen.

  • Scarbocci, Paolo Haaland; Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn - Økt 2: Når elever strever med å lese ord..

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Tidlig kartlegging og kartleggingsprøvers kvalitet.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1. til 3. trinn.

  • Bentsen, Edle Inga; Dahle, Anne Elisabeth

   (2016)

   Bokstavprøve.

  • Dahle, Anne Elisabeth; Bentsen, Edle Inga

   (2016)

   Vurdering og oppfølging av kartleggingsresultater.

  • Sunde, Kristin; Bentsen, Edle Inga

   (2015)

   Faktorer som kan påvirke ordavkodings- og staveferdighet.

   Språkløyper;

   2015-10-28 - .

 • Kunstnerisk produksjon
  • Mossige, Margunn; Bentsen, Edle Inga

   (2017)

   Lese- og skrivevansker på 1. og 2. årstrinn.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway