Gry Ciekals Wallgren

Universitetslektor i helsevitenskap/sykepleievitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Bio

Gry Ciekals Wallgren er ansatt som universitetslektor ved Universitet i Stavanger med undervisningsområder innen sykepleie til pasienter med kreft, kommunikasjon, pasientundervisning og praksisveiledning. Hun er tilknyttet bachelor i sykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie og har emneansvar for sykepleiens grunnlag og praksisemner i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Wallgren er sykepleier med erfaring fra kreftomsorgen og har mastergrad i helsevitenskap. Hun er involvert i forskning innen temaene; Gjenkjennelse og erkjennelse av livets sluttfase, Menn og helse, pasienter med kreft sin erfaring etter kreftbehandling og sykdom.

Wallgren er tilknyttet forskergruppen Livsfenomener og Omsorg https://www.uis.no/nb/forskning/livsfenomener-og-omsorg#/

Publikasjoner