Ida Helene Mykkeltveit

Førstelektor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-275

Bio

Ida Mykkeltveit er utdannet operasjonssykepleier og ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger. Hun er studieprogramleder for master i spesialsykepleie i anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie og emneansvarlig for operasjonssykepleie. Mykkeltveit er tilknyttet forskergruppen Livsfenomener og Omsorg https://www.uis.no/nb/forskning/livsfenomener-og-omsorg#/ og ELOS -E-læring og simulering i helse og utdanning  https://www.uis.no/nb/forskning/e-laering-og-simulering-i-helse-og-utdanning.  

Publikasjoner