Ida Helene Mykkeltveit

Førstelektor i sykepleiefag

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
KA A-275

Bio

Ida Mykkeltveit er utdannet operasjonssykepleier og ansatt som førstelektor ved Universitetet i Stavanger. Hun er studieprogramleder for master i spesialsykepleie i anestesi-, intensiv og operasjonssykepleie og emneansvarlig for operasjonssykepleie. Mykkeltveit er tilknyttet forskergruppen Livsfenomener og Omsorg https://www.uis.no/nb/forskning/livsfenomener-og-omsorg#/ og ELOS -E-læring og simulering i helse og utdanning  https://www.uis.no/nb/forskning/e-laering-og-simulering-i-helse-og-utdanning.  

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Sirevåg, Irene; Mykkeltveit, Ida Helene; Hansen, Britt Sætre

   (2022)

   The integrated Masters' degree (MSc) - An OR nurse education for the future.

   10th EORNA CONGRESS;

   2022-05-12 - 2022-05-15.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene

   (2022)

   Presentasjon av E-vei-et hybrid tverrfaglig veiledningskurs for praksisveiledere på masternivå.

   Avdelingsmøtge avdeling for <omsorg og etikk;

   2022-04-05.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Gjesdal, Kine; Furskog-Risa, Christina; Mykkeltveit, Ida Helene; Lyngset, Jorunn; Dyrstad, Dagrunn Nåden

   (2022)

   Poster ID:611 Simulation in a hybrid supervision course to strengthen supervisors’ skills in relational competence .

   NETNEP;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Dyrstad, Dagrunn Nåden; Folkvord, Synnøve Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene; Furskog-Risa, Christina; Lyngset, Jorunn Flaten; Mordt, Petter; Vogler, Fransizka; Gjesdal, Kine

   (2022)

   Evaluation of an innovative hybrid supervision course aimed at increasing supervisor competence at a nursing specialist and midwifery level: A multimethod qualitative study .

   NETNEP 2022;

   2022-10-19 - 2022-10-22.

  • Folkvord, Synnøve Mari Eidsvik; Mykkeltveit, Ida Helene

   (2022)

   E-VEI: Utvikling og iverksetting av veiledningskurs for praksisveiledere knyttet til Master i jordmorfag, Master i spesialsykepleie og Videreutdanning i kreftsykepleie..

   Avdelingsmøte med faglige prosjektpresentasjoner ;

   2022-04-05.

  • Mykkeltveit, Ida Helene

   (2022)

   Mastergrad i operasjonssykepleie .

   Omsorg og utdannelse i fremtidens operationsykepleje;

   2022-10-31 - 2022-11-01.

  • Mykkeltveit, Ida Helene

   (2018)

   Læring og avlæring i praksis. Hva kan kunnskapsbaserte Fagprosedyrer tilføre klinikken .

  • Gundersen, Evy Margrethe; Mykkeltveit, Ida Helene

   (2017)

   Studenters erfaring med nyopprettet masterstudie.

   Programområde livsfenomener og omsorg;

   2017-12-06.

  • Mykkeltveit, Ida Helene

   (2016)

   Master,hva nå? Et tilbakeblikk på gjennomføringen og evalueringen av første kull.

   Landsmøte for operasjonssykepleiere og lærere;

   2016-09-08.

  • Mykkeltveit, Ida Helene

   (2016)

   We need an educated voice! Master in nursing science with specialization in Operating room care .

   Nordisk konferanse for operasjonssykepleiere;

   2016-10-27 - 2016-10-28.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway