Janet Bakken

Universitetslektor

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Bio

Janet Bakken er ansatt som universitetslektor ved Universitetet i Stavanger, med undervisningsområder innen palliasjon, yrkesetikk og smertebehandling. Bakken er sykepleier med videreutdanning i palliasjon og mastergrad i helsevitenskap, og er tilknyttet bachelor i sykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie. Hun er involvert i forskning innen temaene "Gjenkjennelse og erkjennelse av livets sluttfase" og "Fundamentals of care (FOC)"
Bakken er tilknyttet forskergruppen Livsfenomener og omsorg | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Bakken, Janet; Furnes, Bodil

   (2021)

   Kompetanseoverføring i sykehus : legers og sykepleieres erfaringer etter samarbeid med palliativt team - en kvalitativ studie.

   Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.

   ISSN 0800-7489.

   Hefte 2.

   s.47-52.

 • Bøker og kapitler
  • Bakken, Janet

   (2020)

   Forhold av betydning for kompetanseoverføring som følge av samarbeid med Palliativt team- en kvalitativ studie om legers og sykepleieres erfaring i sykehusavdeling..

 • Formidling
  • (2022)

   Rammeverket FoC .

   Seminar ;

   2022-05-10.

  • Bakken, Janet; Furnes, Bodil

   (2022)

   Kompetanseoverføring i palliasjon- å bygge broer mellom ulike tradisjoner for praksis.

   17. Landskonferanse i Palliasjon;

   2022-09-14 - 2022-09-16.

  • Bjørgaas, Målfrid Holmaas; Bakken, Janet

   (2020)

   Lindrende behandling: Livshjelp- med døden som reisefølge.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Øren, Ann-Kristin; Eidem Johannesen, Anne Lise; Sørhus, Grete Skeie; Hauge Aase, Marthe; Eikemo Halsnes, Marit; Byberg, Margunn; Bakken, Janet

   (2018)

   Ressurssykepleiernettverk i Helse Vest- utvikling og betydning i et 10-års perspektiv.

   15. Landskonferanse i Palliasjon;

   2018-09-12 - 2018-09-14.

  • Bakken, Janet

   (2014)

   Teknologistøtte til Mobilt palliativt team (MPT).

   E-helse konferanse;

   2014-06-12 - 2014-06-13.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway