Kine Gjesdal

Førsteamanuensis i helsevitenskap

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk

Bio

Kine Gjesdal er utdannet sykepleier med mastergrad i Helsevitenskap (2012) og doktorgrad i Helse og medisin (2019). Hun er emneansvarlig for BSYPKO (Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer), underviser i BSY 260 om smerter og veileder studenter på bachelor- og mastergradsnivå. Hun er leder av programområdet for Livsfenomener og omsorg | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Forskningsområder er: smerter, kronisk sykdom, praksisveiledning, simuleringsbasert læring, VR-simulering, kvalitativ metode, kvantitativ metode

Postdoktor (2021-2024) i POINT - Hvordan unngå en opioidepidemi i Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Leder av podcasten PraksisPrepp – UiS podkast (nettop.guru)

Research areas: pain, chronic illness, supervision, simulation-based learning, VR simulation, qualitative method, quantitative method

Publikasjoner