Hopp til hovedinnhold
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Ødegaard, Marie

   (2021)

   Markets and horse fighting sites in southern Norway : Their socioeconomic significance origin and demise (AD 1300‑1800). I: Seasonal settlement in the medieval and early modern countryside.

   Sidestone Press

   ISBN 9789464270105.

   s.229-242.

  • Ødegaard, Marie

   (2021)

   Rettens landskap : Tingsteder og rettskretser i Viken i jernalder og middelalder.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202734459.

  • Semple, Sarah; Sanmark, Alexandra; Iversen, Frode; Mehler, Natascha; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie; Skinner, Alexis Tudor

   (2020)

   Negotiating the North: Meeting-places in the Middle Ages in the North Sea Zone.

   Routledge

   ISBN 978-0-367-49311-0.

   Hefte 41.

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Tingsteder og sentralgårder i Varna skipreide i jernalder og middelalder. I: Arvegull. Rygge kirke.

   Forlaget Press

   ISBN 9788232802869.

   s.43-51.

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Cooking-Pit Sites as Assembly Sites: Lunde in Vestfold, South-East Norway - A Regional Assembly Site in the Early Iron Age?. I: Power and Place in Europe in the Early Middle Ages (Proceedings of the British Academy).

   Oxford University Press

   ISBN 0197266584.

   s.107-126.

   DOI: 10.5871/bacad/9780197266588.003.0005

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Assembling in times of transition – the case of cooking pit sites. I: SETTLEMENT CHANGE ACROSS MEDIEVAL EUROPE OLD PARADIGMS AND NEW VISTAS.

   Sidestone Press

   ISBN 978-90-8890-806-4.

   s.185-194.

  • Ødegaard, Marie

   (2018)

   Thing sites, cult, churches, games and markets in Viking and medieval southeast Norway, AD c.800–1600.

   World archaeology

   ISSN 0043-8243.

   Volum 50.

   Hefte 1.

   s.150-164.

   DOI: 10.1080/00438243.2018.1488610

  • Ødegaard, Marie

   (2018)

   Tinginstitusjonens alder i Skandinavia belyst ved arkeologi og stedsnavnsgransking – samsvar eller ikke?.

   Viking

   ISSN 0332-608X.

   Volum LXXXI.

   s.89-116.

   DOI: 10.5617/viking.6481

  • Ødegaard, Marie Kjærnet

   (2013)

   State Formation, Administrative Areas, and Thing Sites in the Borgarthing Law Province, Southeast Norway.

   Journal of the North Atlantic

   ISSN 1935-1984.

   Volum 5.

   s.42-63.

   DOI: 10.3721/037.002.sp501

  • Ødegaard, Marie Kjærnet

   (2010)

   Graver og grenser - territoriell inndeling av jernalderens jordbrukslandskap i Vestfold.

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   Volum 12.

 • Bøker og kapitler
  • Ødegaard, Marie

   (2015)

   Tingsted og territorium. Organisering av rettslandskapet i Viken i jernalder og middelalder.

   ISBN 978-82-308-3241-7.

 • Formidling
  • Ødegaard, Marie

   (2022)

   Viking beacons - Militarism in northern Europe .

  • Ødegaard, Marie

   (2021)

   Viking beacons – Militarism in northern Europe. Presentasjon av et forskningsprosjekt.

  • Ødegaard, Marie; Loftsgarden, Kjetil

   (2021)

   Household goods for winter games and travel in Scandinavia..

  • Ødegaard, Marie

   (2020)

   Formidling av arkeologisk feltarbeid. .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Resultater fra Dilling-prosjektet. .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Viking Fear and Defence. Beacons sites in northern Europe. .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Kronologi og romlig organisering på Dilling. .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Tingsteder i øst og vest. Gulatingsseminaret – et seminar om kilder og kildeverdi.

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Settlements by seasonal horse markets in inland-Norway..

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Gåtefulle kokegroper? Store kokegropfelts datering og funksjon.

  • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir

   (2019)

   Gårder ved Dobbeltspor Dilling.

  • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre

   (2019)

   Dilling – en jernalderslandsby i øst-Norge? .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Viken og Borgartingslagen i jernalder og middelalder.

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Introduction: “What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements.” .

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Tingorganisasjonen i Hedrum, Kvelde og Tjølling i jernalder og middelalder. .

   Heidarheim

   s.122-139.

  • Ødegaard, Marie

   (2019)

   Kortreist mat? Mat og aktiviteter knyttet til kokegropfelt.

  • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Johannessen, Linnea Syversætre

   (2018)

   Arkeologi på Dilling i Rygge - jernalderens bosetning i Rygge.

  • Ødegaard, Marie

   (2018)

   Graver fram sosial ulikhet.

  • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Johannessen, Linnea Syversætre; Gjerpe, Lars Erik; Sæbø, Andreas Ropeid

   (2018)

   Her er Østlandets første landsby.

  • Spangen, Marte; Ødegaard, Marie

   (2018)

   Arkeologi på rappen 1-4: Marie Ødegaard om 100(!) hus fra eldre jernalder på Dilling, Rygge, Østfold.

  • Ødegaard, Marie; Winther, Torgeir; Gjerpe, Lars Erik; Hellan, Jan Kristian

   (2017)

   Gårder fra bronse- og jernalder – foreløpige resultater fra Dobbeltspor Dilling.

   Primitive tider

   ISSN 1501-0430.

   Hefte 19.

   s.31-40.

  • Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre

   (2017)

   Mål om å finne en jernalderlandsby.

  • Brink, Stefan; Grimm, Oliver; Iversen, Frode; Hobæk, Halldis; Ødegaard, Marie Kjærnet; Näsman, Ulf; Sanmark, Alexandra; Urbanczyk, Przemyslaw; Vesteinsson, Orri; Storli, Inger

   (2011)

   Comments on Inger Storli: 'Court Sites of Arctic Norway: Remains of Thing Sites and Representations of Political Consolidation Processes in the Northern Germanic World during the First Millennium AD?' (Norwegian Archaeological Review 43(2)).

   Norwegian Archaeological Review

   ISSN 0029-3652.

   Volum 44.

   Hefte 1.

   s.89-117.

   DOI: 10.1080/00293652.2011.572685

 • Kunstnerisk produksjon
  • Ødegaard, Marie; Gjerpe, Lars Erik; Jessen, Mads Dengsø

   (2019)

   Sesjon på EAA: "What is a village? Challenging concepts and methods of Iron Age and medieval villages, hamlets and single settlements".

  • Gjerpe, Lars Erik; Ødegaard, Marie; Johannessen, Linnea Syversætre; Winther, Torgeir

   (2019)

   Arrangert seminar "Dilling og andre store jernalderbosetninger".

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway