Monika Kamola

Stipendiat i utdanningsvitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HG

Bio

Jeg er stipendiat ved Institutt for barnehagelæreutdanning og har bakgrunn som barnehagelærer. Forsker på å identifisere barnehagelærernes rolle i å støtte koding og problemløsning i barns lek med kodeleker. Mitt prosjekt er en del av DiCoTe. Jeg er tilknyttet forskergruppa DIGIT. 

Aktuell lenke: 

DiCoTe: Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys | Universitetet i Stavanger (uis.no)

Monika Kamola — DIGIT The Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society (digitresearchschool.no)

Publikasjoner