Sara Helene Rønningstad

Stipendiat i samfunnsøkonomi

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans