Toril Frafjord Hoem

Dosent i lesevitenskap

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2633

Bio

Toril Frafjord Hoem er dosent ved Lesesenteret, hvor hun har vært ansatt siden 2009. Hoem har lang erfaring som lektor i grunnskolen, både fra barnetrinn og ungdomstrinn. Hun har utviklet flere KFK-kurs i lesing og skriving samt masterutdanning for lærerspesialister i begynneropplæring og i norsk med vekt på lesing og skriving, og deretter undervist på disse emnene. Hoem er prosjektleder for et NFR-finansiert innovasjonsprosjekt DigUp, som har som mål å utvikle et digitalt didaktisk planleggingsverktøy for lærere. Hennes forskningsinteresser er lesing og skriving, fagspesifikk literacy, begynneropplæring og læreres læring.

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Wagner, Åse Kari H.; Støle, Hildegunn; Hoem, Toril Frafjord; Foldnes, Njål

   (2024)

   Tekstene i PIRLS 2021. Hvor godt liker elevene tekstene, og hvordan presterer de på oppgavene?. I: Tid for lesing! Norske tiåringers leseforståelse i PIRLS 2021.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-05324-0.

   s.180-202.

   DOI: 10.18261/9788215053257-24-10

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2022)

   Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring .

   Nordic Journal of Literacy Research.

   ISSN 2464-1596.

   Volum 8.

   Hefte 1.

   DOI: 10.23865/njlr.v8.3672

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2021)

   Hvordan utnytte høytlesingens potensial i begynneropplæringen. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205553743.

   s.165-181.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2021)

   Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse. I: Å lykkes med lesing : Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205553743.

   s.144-164.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; McTigue, Erin

   (2020)

   The Quantity and Quality of Teachers’ Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms.

   Early Childhood Education Journal.

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-020-01053-5

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord; Børhaug, Kjetil

   (2019)

   Grunnleggende ferdigheter 5-10. I: Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-62201-5.

   s.88-163.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Hoem, Toril Frafjord; Torvanger, Dag; Børhaug, Kjetil

   (2019)

   Grunnleggende ferdigheter. I: Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-56723-1.

   s.86-165.

  • Håland, Anne; McTigue, Erin ; Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Writing in First Grade: The Quantity and Quality of Practices in Norwegian Classrooms.

   Early Childhood Education Journal.

   ISSN 1082-3301.

   DOI: 10.1007/s10643-018-0908-8

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Schulz-Heidorf, Kathrin

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers leseresultater Hva forteller PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215030241.

   s.108-131.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-7

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude

   (2017)

   Videreutdanning til lærerspesialist. Om å bli profet i eget land.

   Bedre Skole.

   ISSN 0802-183X.

   s.65-70.

  • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning

   (2014)

   Lesing i matematikk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.97-112.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Å bevege seg i tekster og sette tekster i bevegelse. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205431164.

   s.243-262.

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2014)

   Lesing i samfunnsfag. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-40457-4.

   s.145-165.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter, 1.-7. I: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-884-2.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter, 5.-10. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Tekst + leser = lesing?. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490688.

 • Bøker og kapitler
  • Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Rangnes, Hege; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Læringsaktiviteter. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.63-107.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Sæbø, Johanne Ur

   (2023)

   Eksempler på DigUp i praktisk bruk. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.108-129.

  • Staurseth, Hanne Egenæs; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Hvordan støtter DigUp lærerne i undervisningsplanleggingen?. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2023)

   Mål. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Vurdering. I: God undervisningsplanlegging - med det digitale verktøyet DigUp.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202773816.

   s.46-62.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2017)

   Før tenkte jeg at det var en nødløsning å lese i timene.... I: Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-748-4.

   s.46-66.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-53392-2.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Vurdering for læring. I: Lese, skrive, regne. Pedagogikk og fagdidaktikk i begynneropplæringen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02303-8.

   s.223-242.

  • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf

   (2010)

   Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 9788276490688.

 • Formidling
  • Wagner, Åse Kari H.; Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord

   (2024)

   PIRLS 2021 - Norske tiåringers leseprestasjoner i en omskiftelig tid .

   Nasjonal konferanse om lesing;

   2024-03-18 - 2024-03-19.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2023)

   Hvordan planlegge undervisning med støtte i forskningsbasert kunnskap? Presentasjon av det didaktiske digitale planleggingsverktøyet DigUp .

   Avslutningsseminar DigUp;

   2023-11-15.

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Fire læreres erfaringer med en læringsressurs i språkheterogene klasserom på ungdomstrinnet.

   NOA 2023: Den 10. nasjonale forskingskonferansen om norsk som andrespråk;

   2023-05-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2023)

   Hvordan planlegge undervisning med støtte i forskningsbasert kunnskap?.

   Seminar med skoleledere i Vestland fylke;

   2023-11-23.

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Å pakke ut språk og innhold i sakprosatekster. Innlegg på Nasjonal lesekonferanse .

   Foredrag;

   2023-03-28 - .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Fire læreres erfaringer med en læringsressurs i språkheterogene klasserom. Innlegg på NOA-konferansen .

   Foredrag;

   2023-05-25 - .

  • Rangnes, Hege; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   «Det ble veldig sånn tekstnært». Fire ungdomsskolelæreres erfaringer med å bruke læringsressursen. Veiledet lesing i samtale om tekst. Innlegg på MuMo, Muntlighetsdidaktik i modersmålsfaget-seminar .

   Foredrag;

   2023-11-14 - .

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. Lesesenteret. UiS..

  • Hoem, Toril Frafjord; Rangnes, Hege; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Veiledet lesing i samtale om tekst. .

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2022)

   Leseleksens plass i norskfagets begynneropplæring.

   Forskerkonferanse;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2022)

   Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging som støtter lærernes læring og planleggingspraksiser og som ivaretar prinsipper om sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering? .

   Forskerkonferanse;

   2022-05-10 - 2022-05-11.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   For at elevene skal ha utbytte av leseleksene, er det viktig at lærerne er leksebevisste.

  • Wagner, Åse Kari H.; Hoem, Toril Frafjord; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek

   (2022)

   To ting må klaffe om elevene skal ha utbytte av leseleksene .

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2021)

   En kvalitativ undersøkelse av leseleksepraksiser på 2. trinn .

   Nordiskt nätverk för modersmålsforskning (NNMF);

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nygård, Stine; Solheim, Oddny Judith

   (2021)

   Tilpasset og meningsfull skriving på første trinn.

   Skolestartseminaret 2021;

   2021-08-12.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2021)

   Høytlesingens potensial i begynneropplæringen.

   Skolestartsseminar;

   2021-08-12.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUp .

   Webinar;

   2021-08-24.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUP et digitalt didaktisk planleggingsverktøy.

   Webinar;

   2021-08-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari Hansen

   (2021)

   En kvalitativ undersøkelse av leseleksepraksiser på 2. trinn .

   Forskerkonferanse;

   2021-11-24 - 2021-11-25.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2019)

   Hva kan vi lære av nasjonale prøver i lesing?.

   Planleggingsdag Bogafjell skole;

   2019-01-15.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-01-02.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

   Noles forskingskonferanse;

   2019-03-11 - 2019-03-13.

  • Hoem, Toril Frafjord; Billington, Mary Genevieve

   (2019)

   Perspektiver på lærerspesialist.

   Erfaringskonferanse for lærerspesialister;

   2019-03-04.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

   SkrivLes konferansen 2019;

   2019-05-08.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin

   (2019)

   Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?.

   NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forkningsfelt;

   2019-10-23 - 2019-10-24.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2019)

   Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del.

   Planleggingsdag for friskolene. Desentralisert ordning for kompetanseutvikling;

   2019-08-14.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2018)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?.

   God start! Begynneropplæring i skolen;

   2018-01-25 - 2018-01-26.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth

   (2018)

   Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   God leseplanlegging.

   Planleggingsdag Bogafjell skole;

   2018-08-15.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2018)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Planleggingsdag;

   2018-09-18.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?.

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-01-02.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy..

   Fagdag for friskolene i Rogaland, DEKOM;

   2018-08-14.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2017)

   Lesestrategi­enes mål.

   Morgenbladet.

   ISSN 0805-3847.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Skrivepraksiser på 1. trinn.

   forskernettverk;

   2017-09-25.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

   Skriv/Les konferansen ;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?.

   Nordisk konferanse: Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?.

   Pirlskonferanse 2017;

   2017-12-06 - .

  • Hoem, Toril Frafjord; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude

   (2017)

   På vei til å bli profet i eget land. Hvordan kan videreutdanning styrke lærere i å fylle rollen som lærerspesialist?.

   SkrivLes! 2017 Nordisk forskerkonferanse om lesing og skriving;

   2017-05-09 - 2017-05-11.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2017-03-20 - 2017-03-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?.

   Seminar med forskargruppa: Nye literacypraksisar.;

   2017-12-20 - 2017-12-21.

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det være et eventyr å lese lærebøker.

   Redaktørforum;

   2016-05-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

   Ressurslærersamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-01-12 - 2016-01-13.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

   Ressurslærarsamling, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-01-19 - 2016-01-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærersamling pulje 3;

   2016-03-14 - 2016-03-15.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

   Ressurslærarsamling pulje 3, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-04-05 - 2016-04-06.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Satsingsområdet lesing.

   Samling for UH Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2016)

   La det bli et eventyr å lese lærebøker.

   Fagseminar;

   2016-05-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Ressurslærersamling pulje 4;

   2016-09-05 - 2016-09-06.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-12 - 2016-09-13.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leseplanleggeren og dybdelæring.

   Sentersamling;

   2016-05-14 - 2016-05-15.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skoleledersamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-09-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Alfsvåg, Trude

   (2016)

   Lesing som grunnlegende ferdighet.

   Skoleledersamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-18.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skuleleiarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-10-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling pulje 4;

   2016-10-31 - 2016-11-01.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærarsamling pulje 4, Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-11-07 - 2016-11-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper.

   Introduksjonssamling Two teachers;

   2016-06-06.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper.

   Introduksjonssamling Two teachers;

   2016-06-07.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper.

   Introduksjonssamling Two teachers;

   2016-06-09.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hvordan utvikle praksis gjennom Språkløyper.

   Introduksjonssamling Two teachers;

   2016-06-13.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   God leseundervisning: Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Seminar for UH ansatte ;

   2016-02-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Undervisningsplanlegging.

   Planleggingsdag;

   2016-04-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Hvordan iverksette et mer praktisk, variert, utfordrende og relevant ungdomstrinn?.

   Planleggingsdag;

   2016-01-25.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Litteratur på mellomtrinnet.

   Kompetanse for kvalitet;

   2016-02-02.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging.

   Planleggingsdag;

   2016-08-16.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Hva er god leseopplæring?.

   Kompetanse for kvalitet Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1;

   2016-08-23.

  • Hoem, Toril Frafjord; Berge, Ingeborg Margrete

   (2016)

   Helhetlig undervisningsplanlegging, Mål - vurdering - undervisning.

   Kompetanse for kvalitet Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1;

   2016-08-25 - 2016-08-26.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2016)

   Hvordan støtte elevenes skriving i fag?.

   Planleggingsdag;

   2016-09-07.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Fagspesifikk lesing og skriving.

   Skriv!Les!;

   2015-05-20 - .

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?.

   IAMTE- konferanse;

   2015-06-03 - .

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2015)

   Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?.

   Norsklæreren.

   ISSN 0332-7264.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Skolebasert kompetanseutvikling. Den røde tråden i planleggingen - med fokus på førlesing.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-01-19.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Hvordan kan vi arbeide systematisk for å fremme elevenes leseferdighet?.

   Skolebasert kompetanseutviling;

   2015-01-20.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på etterlesefasen slik at elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-02-02.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Den røde tråden i planleggingen - med fokus på lesefasen.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-03-09.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-11.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

   Ressurslærersamling Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-03-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Å jobbe med tekster og oppgaver.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid; Dessingué, Alexandre; Wagner, David-Alexandre; Knutsen, Ketil

   (2015)

   Kritisk literacy, Symposium.

   SkrivLes;

   2015-05-18.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Bruk av nasjonale prøver 5. trinn.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-11-30.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-21 - 2015-09-22.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Skolebasert kompetanseutvikling;

   2015-09-09 - 2015-09-10.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleeiere og skoleledere i Ungdomstrinnssatsingen;

   2015-09-07 - 2015-09-08.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleieere og skoleledere i Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-05.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Satsingsområde LESING.

   Nettverkssamling Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-09-24 - 2015-09-25.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleieere og skoleledere i Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-08 - 2015-10-09.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

   Ressurslærersamling 3 Pulje 2, Ungdomstrinn i utvikling;

   2015-10-20 - 2015-10-21.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter..

   Ressurslærersamling Ungdomstrinn i utvikling, pulje 2;

   2015-10-27 - 2015-10-28.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Kva er god leseopplæring?.

   Lesing 1;

   2015-09-03.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Bruk av skjønnlitteratur i andre fag enn norsk.

   Lesing 1;

   2015-11-18.

  • Hoem, Toril Frafjord; Nielsen, Ingrid

   (2014)

   Lesing av multiple tekster. En tilnærming til Palestina-konflikten som eksempel i samfunnsfag.

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk.

   Hefte 3.

   s.32-39.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2014)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit.

   Ressurslærarsamling;

   2014-04-03 - 2014-04-04.

  • Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Samling for skoleeiere og skoleledere i ungdomstrinnssatsingen;

   2014-10-21.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Hvordan kan samarbeid mellom UH og et nasjonalt senter foregå i ungdomstrinnssatsingen?.

   Samling for UH sektoren i ungdomstrinnssatsingen;

   2014-09-17.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Korleis kan ein arbeite med lesing i ungdomstrinnssatsinga?.

   Fagseminar for lærerutdannere;

   2014-05-20 - 2014-05-21.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   "Lesing som grunnleggende ferdighet; – hva legges i dette og hva kan det innebære for fagene i lærerutdanningen?”.

   Workshop for faglærere og ledelse ved Lærerutdanningen, UiN;

   2014-05-26.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Bok i bruk. Litteraturformidling i grunnskolen.

   Lesing 2;

   2014-11-13.

  • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

   Ressurslærersamamling;

   2014-09-03 - 2014-09-04.

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid.

   Samling i Nettverk for kompetansemiljøer;

   2014-09-16 - .

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utviklingsarbeid.

   Samling i Nettverk for kompetansemiljøer, Gardermoen;

   2014-09-17 - .

  • Andreassen, Roy Asle; Hoem, Toril Frafjord

   (2014)

   Samarbeid i skolebasert utvikling.

   Samling i nettverk for kompetansemiljøer, Bergen;

   2014-09-24 - .

  • Husebø, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Teachers and teacher educators understanding of their profession, the subjects they teach and their reading didactics.

   Collaborative Action Research Network CARN;

   2013-11-07 - 2013-11-09.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Ungdomstrinn i utvikling. Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing.

   Nasjonal konferanse om lesing: "God praksis";

   2013-03-18 - 2013-03-19.

  • Hoem, Toril Frafjord; Mitchell, Monica Gundersen

   (2013)

   Hva kjennetegner en god leser på ungdomstrinnet?.

   Seminar for Uh-tilsatte;

   2013-11-06.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Bok i bruk.

   Forelesing;

   2013-11-14.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Lese, lære, lykkes.

   Samling for nyutdannede lærere;

   2013-04-10.

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing.

   Fagdag for lærere;

   2013-01-21.

  • Hoem, Toril Frafjord; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling med fokus på lesing.

   Fagdag for lærere;

   2013-01-22.

  • Hoem, Toril Frafjord; Husebø, Dag; Nielsen, Ingrid

   (2013)

   Skolebasert kompetanseutvikling.

   Fagdag for lærere;

   2013-08-15.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2013)

   Historisk literacy.

   SkrivLes konferansen 2013;

   2013-05-06 - 2013-05-07.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Skriving og lesing av fagtekst på 2.trinn.

   Nasjonal konferanseom lesing;

   2012-03-26 - 2012-03-27.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Den som leser settes i bevegelse.

   Fagdager for lærere ;

   2012-04-17 - 2012-04-18.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Bok i bruk.

   Videreutdanningskurs for lærere;

   2012-11-15.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvordan kan elever demonstrere kompetanse i et fag?.

   Planleggingsdag;

   2012-01-17.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Vurdering for læring.

   Planleggingsdag;

   2012-10-10.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvorfor er lesing i fag viktig? Ideer til hvordan dette kan gjennomføres i praksis.

   Fagsamling for deltakere i piloten i ungdomstrinnssatsingen;

   2012-10-25 - 2012-10-26.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Hvorfor er lesing i fag viktig?.

   Planleggingsdag;

   2012-11-23.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2012)

   Arbeid med lesing på ungdomstrinnet. Presentasjon av bakgrunnsdokument.

   Nettverkssamling Skolebasert kompetanseutvikling;

   2012-11-19.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter. I: Lærerarbeid for elevenes læring 1-7.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-884-2.

   s.77-120.

  • Maagerø, Eva; Krumsvik, Rune Johan; Torvanger, Dag; Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Grunnleggende ferdigheter. I: Lærerarbeid for elevenes læring 5-10.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 978-82-7634-885-9.

   s.65-105.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Tekst i bruk.

   Videreutdanningskurs i Leseopplæring;

   2011-11-11.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring.

   Planleggingsdag;

   2011-11-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring.

   Planleggingsdag;

   2011-09-19.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring.

   Tastarustå skole;

   2011-08-18.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Tekst i bruk.

   VIdereutdanningskurs i leseopplæring;

   2011-03-25.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Å røre seg i tekst.

   Videreutdanningskurs i Leseopplæring;

   2011-03-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Å røre seg i litterære tekster.

   Maktens pluttifikasjon;

   2011-02-09.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Vurdering for læring.

   Planleggingsdag;

   2011-02-24.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2011)

   Systematisk observasjon av elevenes leseferdigheter.

   Planleggingsdag;

   2011-10-25.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2011)

   Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?.

   Lesing er;

   2011-09-01.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å bevege seg i tekst.

   utenTitteltekst;

   2010-01-05.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Tekst i bruk.

   utenTitteltekst;

   2010-11-11.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Makt og motmakt i bildebøker Hvordan arbeide med moderne bildebøker på 5. - 10. trinn.

   utenTitteltekst;

   2010-11-16.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Vurdering for læring.

   utenTitteltekst;

   2010-12-03.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Lesing er... Teksten i bruk.

   utenTitteltekst;

   2010-10-19.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Litteratur i det flerspråklige klasserommet.

   utenTitteltekst;

   2010-10-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Hva er lettlest?.

   utenTitteltekst;

   2010-08-27.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Utfordringer i tekst Hva kan hemme og hva kan fremme leseforståelse?.

   utenTitteltekst;

   2010-12-09.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster.

   utenTitteltekst;

   2010-03-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering.

   utenTitteltekst;

   2010-03-08.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering.

   utenTitteltekst;

   2010-03-22.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster.

   utenTitteltekst;

   2010-03-22.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst.

   utenTitteltekst;

   2010-04-13.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst.

   utenTitteltekst;

   2010-04-14.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Å røre seg i tekst.

   utenTitteltekst;

   2010-03-12.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2010)

   Det enkelte fagets tekster.

   utenTitteltekst;

   2010-03-22.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Lesing er... Utfordringer i ungdomsskolen.

   utenTitteltekst;

   2009-10-02.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Ord + bilde = sant Hvordan arbeide med moderne bildebøker på ungdomstrinnet.

   utenTitteltekst;

   2009-10-30.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Inn i teksten.

   utenTitteltekst;

   2009-11-12.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2009)

   Modulplanlegging og rubrikkvurdering.

   utenTitteltekst;

   2009-12-16.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Bakken, Arild Michel; Hoem, Toril Frafjord; Wagner, Åse Kari H.

   (2023)

   Podcast: Hvilken plass har leseleksen i norskfagets begynneropplæring?.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2022)

   Undervisningsplanlegging med DigUp. Planleggingsdag med Lesesenteret..

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2021)

   Hvorfor er meningsfull skriving viktig på første trinn?.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2021)

   Familiemeldinger.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2021)

   Leik og skriving i begynneropplæringen.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2021)

   Fagspesifikk skriving.

  • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2021)

   Bruk av modelltekster og skriverammer som skrivestøtte i begynneropplæringen.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2019)

   Undervisningsplanlegging, Språkløyper.

  • Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway