Hopp til hovedinnhold

Unni Synnøve Fuglestad

Universitetslektor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2496
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Schulz-Heidorf, Kathrin

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers leseresultater Hva forteller PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv.

   Universitetsforlaget

   ISBN 9788215030241.

   s.108-131.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-7

 • Bøker og kapitler
  • Dessingué, Alexandre; Bugge, Hans Erik; Fuglestad, Unni ; Knutsen, Ketil; Normand, Silje Henriette A; Savic, Milica; Wagner, David-Alexandre

   (2018)

   Critical literacies and Awareness in Education 1st year report.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne

   (2017)

   God leseplanlegging.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-53392-2.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Språkløyper som utviklingsarbeid. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.14-17.

  • Fuglestad, Unni ; Mossige, Margunn

   (2016)

   Utfordringer og veien videre. I: Utprøving av Språkløyper - Intern rapport på Lesesenteret.

   s.48-53.

 • Formidling
  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2022)

   Hvordan utvikle et forskningsbasert digitalt verktøy for undervisningsplanlegging som støtter lærernes læring og planleggingspraksiser og som ivaretar prinsipper om sammenheng mellom mål, innhold, arbeidsmåter og vurdering? .

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUP et digitalt didaktisk planleggingsverktøy.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2021)

   DigUp .

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Strategiutvikling i Alta.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Arbeid i lærende nettverk for å utvikle praksis med språk, lesing og skriving.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning- med blikk for lesing.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Strategiutvikling i Larvik.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2019)

   Desentralisert ordning for kompetanseutvikling og partnerskap mellom Nordreisa og Lesesenteret. Inn i LK20.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2019)

   Fagdag: kollegasamtaler og refleksjonsnøkler, lesebestillinger, når lesing blir vanskelig og Språkløyper.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Profesjonelle læringsfellesskap: utforskende og reflekterende praksis.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for lesing.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Kommunikasjon, språk og lærende fellesskap i barnehagen. Språkløyper som verktøy for praksisutvikling i Stand kommune.

  • Fuglestad, Unni ; Bakken, Arild Michel

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for elevinvolvering, strategier og muntlighet.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å planlegge undervisning - med blikk for lesing og vurdering.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Aasen, Marit

   (2019)

   Fagfornyelsen og verdigrunnlaget i overordnet del.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   "Språkløyper som støtte i arbeid med lesing, skriving og muntlighet i fag i videregående skole. Å lede praksisutvikling i profesjonsfaglige fellesskap".

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Veien videre - bærekraft i språkkommunearbeidet: den utforskende og reflekterende samtalen..

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2018)

   "Å lese for å lære i fag": Oppstartsamlinger, Språkløyper 2018.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Profesjonsfellesskap, praksisutvikling og god leseopplæring.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete

   (2018)

   Lesestrategier i alle fag - middel, ikke mål.

  • Fuglestad, Unni ; Gjestsen, Åse Kathrine; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Språkkommunearbeid - for eier, leder og PPT.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Introduksjon til pulje 3, Lesesenterets og Skrivesenterets rolle i språkkommunearbeidet.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin; Sandø, Heidi

   (2018)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Å samarbeide om elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Å planlegge undervisning. Læreplanforståelse, planleggingspraksiser og Leseplanleggeren som planleggingsverktøy..

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Arbeid med Språkløyper i Strand kommune.

  • Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude; Angvik, Stine Aarønes

   (2018)

   Språkløyper som verktøy i språkarbeidet på mellom- og ungdomstrinn.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Språkløyper som støtte i vidare FYR-arbeid lokalt.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2018)

   Planleggingsdag for Kviteseid: utvikling av profesjonelle læringsfellesskap, skoleutvikling og endring, å planlegge undervisning, elever som strever med lesing.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi

   (2018)

   Språkarbeid i barnehage og skule.

  • Fuglestad, Unni

   (2018)

   Lærende møter - vegen vidare .

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson; Sandø, Heidi

   (2018)

   Språkarbeid i barnehage og skole.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Rønneberg, Vibeke

   (2018)

   Hvordan kan vi støtte elevenes leseutvikling i alle fag?.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper - hva og hvordan?.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Literacy i samfunnsfaga. God planlegging av lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga..

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Lærerens betydning for norske elevers resultater - hva forteller PIRLS 2016?.

  • Birkedal, Inga Kjerstin; Billington, Mary Genevieve; Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord; Mossige, Margunn

   (2017)

   Modeller og Modaliteter; muligheter og utfordringer ved utforming av nettbasert kompetanseutvikling.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva sier de nye styringsdokumentene om profesjonsutvikling?.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2017)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper som lokal kompetanseutvikling.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper – et løft for språk, lesing og skriving.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson

   (2017)

   Å samarbeide om barn og elevers språk, lesing og skriving - med Språkløyper som verktøy.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   God lese- og skriveplanlegging.

  • Fuglestad, Unni ; Borgersen, Anne

   (2017)

   Fagfornyelse, profesjonsfellesskap og skoleutvikling.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Kva er Språkløyper og språkkommunar?.

  • Fuglestad, Unni ; Birkedal, Inga Kjerstin

   (2017)

   Hva med guttene....

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkarbeid i Fjell.

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Språkløyper – lærende fellesskap og praksisutvikling innen lesing og skriving ved bruk av online faglige utviklingsressurser.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2017)

   Hva styrer læreres beslutninger når de planlegger for fagspesifikk lesing og skriving?.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggjande ferdigheit.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

  • Fuglestad, Unni ; Lønnum, Marthe

   (2016)

   God lese- og skriveopplæring i Drammen.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

  • Fuglestad, Unni ; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Derfor er Språkløyper nyttig i ungdomsskule og vidaregåande.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leseplanleggeren og dybdelæring.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Introduksjon til Språkløyper, Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   God leseopplæring.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Hvordan lykkes med Språkløyper? - planlegging, organisering og arbeid på egen skole.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver i lesing.

  • Fuglestad, Unni ; Berge, Ingeborg Margrete; Sædberg, Leif Tore

   (2016)

   Å jobba med læringsutvikling er ingen quick fix, men er nyttig på lang sikt.

  • Fuglestad, Unni ; Alfsvåg, Trude

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Fuglestad, Unni

   (2016)

   Leder og eiers rolle i Språkløyper.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Undervisningsplanlegging og lesing.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Fuglestad, Unni ; Hoem, Toril Frafjord

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2016)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Nielsen, Ingrid

   (2016)

   Satsingsområdet lesing.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter.

  • Fuglestad, Unni

   (2015)

   Å lesa i samfunnskunnskap.

   UDIR - Ungdomsskole i Utvikling

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve; Nielsen, Ingrid

   (2015)

   Satsingsområde LESING.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Helhetlig undervisningsplanlegging der elevene får bruke det de har lest på fagrelevante måter..

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Pedagogisk bruk av nasjonale prøver.

  • Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling.

  • Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Språkløyper som skolebasert kompetanseutvikling.

  • Fuglestad, Unni ; Myran, Iris Hansson

   (2015)

   Støtte til språkkommuner fra Lesesenteret og Skrivesenteret.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Fuglestad, Unni Synnøve; Hoem, Toril Frafjord

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Kva er god leseopplæring?.

  • Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni Synnøve

   (2015)

   Lesing som grunnleggende ferdighet.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Toft, Trond Egil

   (2019)

   "God leseopplæring: Undervegs i lesinga".

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   God leseopplæring med gode (lese)lærarar.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni

   (2019)

   Undervisningsplanlegging, Språkløyper.

  • Fuglestad, Unni ; Toft, Trond Egil

   (2019)

   Oppgåver som kan støtte utvikling av tekstkompetanse (plakat).

  • Fuglestad, Unni ; Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter

   (2019)

   Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. (Kompetanseutviklingspakke i fagspesifikk lesing og skriving for ungdomstrinn og vidergående).

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Korleis kan leseplanleggjaren brukast som eit didaktisk verktøy i undervisningsplanlegginga?.

  • Fuglestad, Unni

   (2019)

   Å utvikla tekstkompetanse (fagtekst).

  • Angvik, Stine Aarønes; Alfsvåg, Trude; Fuglestad, Unni ; Staurseth, Hanne Egenæs; Mørk, Peter; Skartveit, Bente Stausland

   (2018)

   Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga. Pakke i Språkløyper..

  • Fuglestad, Unni

   (2017)

   Kjenneteikn på ein god lesar (God leseopplæring).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Elevstemmer om engasjement" (God leseopplæring).

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni

   (2017)

   "Fellestrekk ved leseopplæringa til dyktige lærarar.".

  • Berge, Ingeborg Margrete; Njå, Morten; Hoem, Toril Frafjord; Fuglestad, Unni ; Aasen, Marit; Mørk, Peter; Lorentzen, Vibeke; Kringstad, Trude; Lønnum, Marthe

   (2016)

   Å være lese- og skrivelærer - Introduksjonspakke i Språkløyper.no.

  • Berge, Ingeborg Margrete; Fuglestad, Unni ; Filbrandt, Elisabeth Rege; Karlsen, Anne Mette Færøyvik; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   "Den viktige tilgangen til språket" - Språkløyper.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway