Faller flere ut av studiene som følge av koronaen?

Studentorganisasjonene er bekymret over tilbakemeldinger fra studenter, der flertallet mener nettundervisningen har vært demotiverende og dårligere enn vanlig undervisning. KSU gir deg her forskningsbasert kunnskap om hvilke faktorer som er viktige for at studenter skal fullføre løpene sine.

Publisert Sist oppdatert

Studenter sitter i gruppe
Sosialpsykologiske tiltak kan hjelpee studenter som står i fare for å falle ut av studiene, viser den ene systematiske kunnskapsoversikten som KSU har videreformidlet. (Foto: Getty Images)

Koronapandemien og de påfølgende tiltakene har tæret på tålmodigheten for mange, og for en del har tilstanden gitt seg utslag i både mistrivsel og mentale belastninger. Én gruppe som har merket dette er studentene, og NRK skrev denne uken at 6 av 10 studenter mener at de har fått dårligere undervisning enn vanlig under pandemien.

Leder for Norsk studentorganisasjon, NSO, Tuva Todnem Lund, var overfor statskanalen bekymret for det psykososiale aspektet i høyere utdanning, og mente dette er noe studiestedene må ta noe av ansvaret for.

Forskningsbasert kunnskap om effekt

Men hvilke tiltak hjelper i slike situasjoner, ifølge forskningen? En fersk, systematisk kunnskapsoversikt tok for seg 41 studier publisert mellom 1980 og 2019, som Kunnskapssenter for utdanning har skrevet forskningsnotat om.

Kunnskapsoversikten konkluderer blant annet med at sosialpsykologiske tiltak ser ut til å være særlig til nytte for studenter som har mindre sannsynlighet til å fortsette på høyere utdanning i det hele tatt, eller fortsette innenfor spesifikke fag.

«Resultata av studien er dermed relevant for institusjonelle administratorar som jobbar for å hjelpe studentar å lukkast med utvikling, læring, engasjement, resultat og fullføring av akademiske gradar,» heter det avslutningsvis i forskningsnotatet.

Forskjellige tiltak må utformes for henholdsvis nettbasert og tradisjonell høyere utdanning. Det kan også ha mye for seg å sette inn tiltak for studenter før de ankommer studiestedet. Det er også behov for mer kunnskap om hvordan forskjellige faktorer som predikerer/påvirker frafall både isolert og i samspill med hverandre virker inn på studenten.  

Fra forskningsnotatet «Frafall i høyere utdanning: disponerende faktorer og tiltak»

Støtte fra medstudenter er viktig

En annen systematisk kunnskapsoversikt ser nærmere på frafall i høyere utdanning og ulike disponerende faktorer og tiltak.

Resultatene viser at støtte fra medstudenter som har rolle som mentor, er noe av det som kan hjelpe studenter å holde ut lenger i studieløpet, heter det i denne kunnskapsoversikten.

Regjeringen annonserte sist uke at de skulle dele ut 170 millioner kroner til ekstra oppfølging av studentene, som hjelp for å opprettholde studieprogresjonen og lage flere sosiale lavterskeltilbud for studenter. Statlige universiteter og høyskoler får 82 millioner kroner, som fordeles etter studenttall, opplyses det i en pressemelding derfra.

Tekst: Leif Tore Sædberg

Les disse aktuelle forskningsnotatene om hva som hjelper for at studenter skal fullføre studiene: