Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Daniel Tran
Daniel Tran, risikoingeniør.

Navn: Daniel Tran
Fullført grad: 2018
Nåværende arbeidsgiver: Statens vegvesen
Stilling: Risikoingeniør

Hva er dine nåværende arbeidsoppgaver?
Jeg jobber som risikoingeniør i seksjonen Komplekse konstruksjoner innenfor prosjektet Ferjefri E39. Dette er langsiktig prosjekt som har som mål å erstatte alle ferjekryssinger langs E39 mellom Kristiansand og Trondheim med broer eller tunneler. Min oppgave er å gjennomføre risikoanalyser og -vurderinger knyttet til ulykkeshendelser/ulykkeslaster, samt å bistå i og styre prosesser innen teknologikvalifisering knyttet til blant annet materialer, produksjonsmetoder og andre relevante temaer, for eksempel drift og vedlikehold av broer.

Hvordan bruker du kunnskapen du har fått gjennom ditt masterstudium i ditt arbeid?
Kunnskapen og erfaringen jeg har tilegnet gjennom masterprogrammet har gitt meg selvtillit til å gjennomføre risikoanalyser og -vurderinger med relevante verktøy og metoder.

Hva motiverte deg til å søke på et studieprogram innen risikostyring på Universitetet i Stavanger?
Jeg hadde en utdannelse som maskiningeniør og innen materialteknologi fra før av, og tenkte at risikokunnskapen ville kunne kombineres godt med disse fagområdene. I min nåværende jobb drar jeg godt nytte av denne samlede kunnskapen.

Hvorfor vil du anbefale å studere risikostyring på Universitetet i Stavanger?
Universitetet i Stavanger har et av de sterkeste miljøene innen risikofaget. Faglærerne har dype røtter innen industrien, noe som gjør fagene relevante for studentene når de skal ut i jobbmarkedet. Faglærere er lett tilgjengelige og behjelpelige dersom du har spørsmål underveis.

Vil du vite mer?